Vacature Magisterbeheerder/roostermaker Leiden

Magisterbeheerder/roostermaker

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Schrijf u in bij Meesterbaan.

Naam schoolMarecollege PlaatsLeiden
SectorVoortgezet Onderwijs FunctieRoostermaker
Geplaatst op24-04-2019 FTEca 0,6-0,8 fte
FunctieverbandParttime DienstverbandTijdelijk met uitzicht op vast
Ingangsdatum1 juni 2019 Reageren tot05-05-2019
Magisterbeheerder en roostermaker
Vanaf 1 juni 2019 zoeken wij voor het Marecollege, vrijeschool voor havo/vwo/vmbo-t, in Leiden een magisterbeheerder en roostermaker. De voorkeur gaat sterk uit naar iemand die geschikt is voor beide taken, dus zowel applicatiebeheer Magister als het roostermaken. Het is echter ook mogelijk om de functies van Magisterbeheerder en roostermaker te scheiden.

- Ca 0,6 tot 0,8 fte / bij splitsing 2 x 0,4 fte.
- Ervaring met Magister en roosteren strekt tot aanbeveling.
- Inschaling in minimaal schaal 6 tot maximaal schaal 8, conform cao-vo.
- Volledige taakomschrijving vindt u hieronder:
 
I.v.m. de meivakantie is het Marecollege gesloten van zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei. Uw sollicitatie wordt z.s.m. na de meivakantie in behandeling genomen.

Taakomschrijving Magisterbeheerder en roostermaker
 
Taken Magisterbeheerder
De Magisterbeheerder zorgt voor een goede en accurate inrichting van Magister voor het Marecollege en ondersteunt de medewerkers, ouders en leerlingen bij het gebruik daarvan.
Hierbij hoort:
- het inrichten en beheren van de schoolstructuur met o.a. vakken, klassen en lesgroepen
- het inrichten en beheren van de cijferstructuur, in afstemming met het examenbureau, docenten en schoolleiding
- het aanmaken en beheren van de gebruikers en de bijbehorende rechtenstructuur
- het informeren van docenten en ondersteunend personeel over de (onbenutte) mogelijkheden van Magister en hen ondersteunen bij het gebruik hiervan (bijvoorbeeld de inrichting en het gebruik van de ELO)
- beheren en ontwikkelen van rapportages in Magister t.b.v. o.a. vergaderlijsten, ondersteuningsoverzichten en de LVS-rapportage
- ondersteunen van medewerkers in het gebruik van Magister bv. bij tafeltjesavonden, kluisverhuur, absentenmelding en -rapportage
- ondersteuning van het examenbureau in de toetsweken
 
Taken roostermaker
- beheer van het basisrooster in Masterplan standalone (doorgroei naar het maken van het basisrooster gewenst)
- het maken van het weekrooster (wekelijkse aanpassing van het rooster op te voorziene wijzigingen).
- inrichting van Magister ten behoeve van het rooster (in afstemming met Magisterbeheerder indien functie gesplitst wordt).
- de wekelijkse import van het rooster in Magister
- maken van toetsroosters en bijhorende surveillance
- in afstemming met de medewerkers van het dagrooster het verzorgen van roosters en/of schema’s voor verschillende activiteiten.
- dagrooster twee dagen per week (indien de functie gesplitst wordt)
 
Deze werkzaamheden worden verricht in het team van administratieve medewerkers van het Marecollege. In dit team is men gewend nauw samen te werken en elkaar bij te staan wanneer dit mogelijk is.
 
Voor deze functie(s) zoeken wij iemand die:
- relevante werkervaring heeft (liefst met Magister en in het onderwijs)
- ict-vaardig is
- hulpvaardig en ondersteunend is
- communicatief vaardig is
- graag samenwerkt, afstemt en ondersteunt in een team
- zelfstandig kan werken en zijn/haar eigen werkzaamheden goed kan indelen in de tijd
- oplossingsgericht kan werken
- graag gevraagd en ongevraagd adviezen geeft ter verbetering van de werkprocessen
- nauwkeurig en zorgvuldig kan werken
- goed de afwegingen tussen wensen van de organisatie en die van de medewerkers in het rooster kan beargumenteren
- proactief handelt.