Vacature Docent AVO Den Haag

Docent AVO

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Schrijf u in bij Meesterbaan.

Naam schoolJohan de Witt Scholengroep PlaatsDen Haag
SectorVoortgezet Onderwijs FunctiePraktijkonderwijs
Geplaatst op14-05-2019 FTE1,0 fte
FunctieverbandFulltime DienstverbandTijdelijk met uitzicht op vast
Ingangsdatum01-08-2019 Reageren tot13-06-2019
Johan de Witt Scholengroep uit Den Haag zoekt een Docent AVO per 01-08-2019
Taak officieel
Groepsdocent Praktijkonderwijs (PrO)

Algemeen:
De Johan de Witt Scholengroep heeft voor de opleiding praktijkonderwijs besloten groepsdocenten (leerjaar 1 t/m 5) in te zetten met specifieke taken.
 
De taak van groepsdocent wordt uitgevoerd door docenten met taak. De uitvoering van die taak wordt mogelijk gemaakt door het toekennen van 1265 uur voor groepsdocent, die in het jaartaakbeleid 2017-2018 Johan de Witt Scholengroep zijn vastgesteld.
Voorbeeldberekening:   38 x 5 uur mentortaak      =  190
                                      38 x 2 uur kunst           =    76
                                      38 x 12 praktijk             =  456
                                      38 x 8,4 uur AVO          =  319,2
                                      38 x 0,7x 8,4 opslag      =  223,44
                                      Totaal                           =1264,64          
Wanneer docenten deze taak niet meer uitvoeren worden de taakuren ingetrokken en wordt de docent weer volledig ingezet voor reguliere lesgevende taken.
Om duidelijkheid te geven over de inhoud van de taak van groepsdocent is onderstaande taakomschrijving opgesteld.
 
Werkzaamheden:
Onderwijsinhoudelijk
 • In samenwerking met de adjunct-directeur zorgdragen voor samenhang in het onderwijsaanbod en de dagelijkse begeleiding van de leerlingen in het praktijkonderwijs.
 • In samenwerking met de praktijkdocent themagerichte lesprogramma’s/lesmateriaal ontwikkelen, rekening houdend met de huidige niveaus van de leerlingen en bij de opbouw rekening houdend met de uiteindelijk te bereiken streefdoelen (A-, B- en C-uitstroomprofielen).
 • Verantwoordelijk zijn voor het adequaat bevorderen van de ontwikkeling van leerlingen binnen een reële context waarin de praktijk centraal staat.
 • Coachen en begeleiden van leerlingen en extra ondersteuning bieden om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten (onder andere met behulp van het portfolio).
 • Begeleiden van leerlingen tijdens interne stage, arbeidstraining en afname toetsen.
 • Klas begeleiden door actieve hulp te bieden waar nodig tijdens de lessen op de praktijkpleinen en praktijklessen in andere locaties.
 • Eerste aanspreekpunt zijn voor de voortgang en de ontwikkeling van het onderwijsproces van de leerlingen in de betreffende klas.
 • In samenwerking met de adjunct-directeur de leervorderingen van de leerlingen in de betreffende klas coördineren en actualiseren met behulp van de voortgangsrapportage/IOP.
 • Bewaken en analyseren van de onderwijsopbrengsten van de betreffende klas en signaleren bij achterblijven hiervan aan de adjunct-directeur.
 • Handelen volgens het waarderingskader vo/praktijkonderwijs van de Inspectie.
 • Verantwoordelijk zijn voor de bewaking en uitvoering van het verzuimbeleid.
 • Signaleren van herhaaldelijk verzuim of problematisch gedrag van leerlingen. Dit gedrag of verzuim melden en bespreken met CZO en/of verzuim coördinator indien nodig.
 • In overleg met adjunct-directeur en (in voorkomende gevallen CZO) communiceren met ouders/verzorgers.
 • Op de hoogte blijven van verslaglegging van pedagogische- en zorgacties.
 
Organisatorisch en communicatief:
 • Verzorgen van voorlichting aan ouders/verzorgers en leerlingen
 • Uitvoeren van “warme” overdracht leerlinggegevens aan groepsdocenten onderbouw en bovenbouw.
 • In overleg met de adjunct-directeur en CZO uitvoeren van (nader) pedagogisch/didactisch onderzoek van individuele leerlingen.
 • Signaleren van situaties die de veiligheid bedreigen
 • Gebruik