Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Vacature Afdelingsleider Rotterdam

Afdelingsleider

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Schrijf u in bij Meesterbaan.

Naam schoolA. Willeboerschool  PlaatsRotterdam
SectorSpeciaal (Basis) Onderwijs FunctieOpen vacature
Geplaatst op10-01-2019 FTE1,0 fte
Functieverband Dienstverband
Ingangsdatum Reageren tot17-01-2019
A. Willeboerschool  uit Rotterdam zoekt een Afdelingsleider per
Afdelingsleider op VSO De Hoge Brug

Op VSO De Hoge Brug, zijn wij op zoek naar een:

Afdelingsleider 1,0fte


Stichting BOOR verzorgt openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken, op 78 scholen met ruim 3500 medewerkers voor ongeveer 30000 leerlingen. Samen werken we aan kwaliteit in onderwijs met als kernwaarden onder andere: oog voor talent, toekomstgericht, een sterke binding met de samenleving en betrokkenheid.

De afdelingsleider is RADO-geregistreerd (of gaat deze registratie op korte termijn behalen). De schoolleider gaat leiding geven aan een deel van de locatie (afdeling/team) en verschillende functionarissen (15 tot 25 medewerkers). De afdelingsleider voert op allerlei gebieden taken uit en ondersteunt de locatiedirecteur bij beleidsontwikkeling en bij het operationele management. Lesgevende taken kunnen aan de orde zijn.

Bij een startend afdelingsleider die nog niet volledig en zelfstandig deze functie vervult (alleen deeltaken) en waarbij structureel sprake is van aanvullende ondersteuning, begeleiding of co-management op een of meerdere werkgebieden, kan sprake zijn van een aanloopniveau. Na een periode van ontwikkeling van in principe 1 jaar volgt, na een positieve beoordeling, benoeming in de functie van afdelingsleider.

Werkzaamheden/resultaatgebieden
1.ÂVisie gestuurd werken.
ÂGeeft leiding aan het ontwikkelen en concretiseren van een gezamenlijke visie op onderwijs en draagt deze visie uit teneinde onderwijsprocessen en leerresultaten te Âoptimaliseren.
âÂDraagt de kernwaarden van de organisatie actief uit in het dagelijks handelen.
âÂSignaleert, analyseert en vertaalt in- en externe ontwikkelingen (onderwijs, welzijn, zorg, gemeente e.d.) naar (een deel van) de locatie en adviseert de locatiedirecteur over Â(beleid)consequenties.
âÂVertaalt school- en locatieplannen op onderwijs en zorg naar concrete beleids- en activiteitenplannen voor een deel van de locatie en de medewerkers en is verantwoordelijk Âvoor implementatie/evaluatie.
âÂOntwikkelt, optimaliseert, implementeert, coÃrdineert en evalueert (bijvoorbeeld) leerprocessen, methoden, technieken, het zorgbeleid en kwaliteitsnormen voor (een deel Âvan) de locatie.
âÂStelt (delen van) het schoolplan en de schoolgids op.
Â
Meer informatie en solliciteren:
Ben jij onze nieuwe afdelingsleider? Solliciteer dan vÃÃr 17 januari 2019. Dit kan door je CV en motivatiebrief te mailen naar j.platteschorre@vsodehogebrug.nl. Voor nadere inlichtingen ten aanzien van de functie kun je je wenden tot Jeroen Platteschorre, j.platteschorre@vsodehogebrug.nl locatieleider van de Hoge Brug. De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Een geschikte interne collega heeft voorrang. De procedure wordt gevoerd met een benoemingsadviescommissie.

Meer informatie betreft de vacature vind je in de bijlage (uitgebreide vacaturetekst)

Nadere informatie en solliciteren: