Vacature 2 Gedragswetenschappers voor de Commissie Advisering en Toewijzing Middelburg

2 Gedragswetenschappers voor de Commissie Advisering en Toewijzing

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Schrijf u in bij Meesterbaan.

Naam schoolChristelijke Scholengemeenschap Walcheren PlaatsMiddelburg
SectorVoortgezet Onderwijs FunctieOpen vacature
Geplaatst op13-05-2019 FTE
Functieverband Dienstverband
IngangsdatumSchooljaar 2019/2020 Reageren tot13-06-2019
Als gedragswetenschapper ben je lid van het (bovenschoolse) Expertiseteam PVOW. Dit team bestaat uit 2 orthopedagogen op de VO-scholen, een psychologisch assistent / secretarieel ondersteuner, de 2 gedragswetenschappers van de Commissie Advisering en Toewijzing en een voorzitter.
Functie-inhoud:
Als gedragswetenschapper ben je lid van het (bovenschoolse) Expertiseteam PVOW. Dit team bestaat uit 2 orthopedagogen op de VO-scholen, een psychologisch assistent / secretarieel ondersteuner, de 2 gedragswetenschappers van de Commissie Advisering en Toewijzing en een voorzitter. Je bent als onafhankelijk deskundige verbonden aan de Commissie Advisering en Toewijzing PVOW, waar de ondersteuningstoewijzing wordt bekeken. Deze commissie adviseert wekelijks, op basis van het OPP van de inbrengende school, over de inhoud, duur en plaats van arrangementen voor leerlingen en neemt een besluit over de toelaatbaarheid tot praktijkonderwijs, BVW en het speciaal voortgezet onderwijs.

De taken bestaan uit:
  • Het meedenken, adviseren en een besluit vormen bij een passende onderwijs-setting voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Het toewijzen van een toelaatbaarheidsverklaring.
  • Advisering bij complexe ondersteuningsvragen. Het meedenken met scholen bij casussen waar advies wordt gevraagd.
  • Monitoren van toewijzing en advisering. Het meedenken over een dekkend aanbod van ondersteuning en de wijze waarop we dit vormgeven binnen het SWV op Walcheren.
 
De commissie gaat bestaan uit 3 mensen met input van LPA en CJG. Het is de bedoeling dat we iedere dinsdag bij elkaar komen en de leerlingen bespreken. Wat is nodig:
  • Kennis van scholen en onderwijs op Walcheren.
  • Expertise over ontwikkeling, stagnering en het weer op gang brengen van ontwikkeling bij jongeren.
  • Op basis van een dossier de juiste vragen kunnen formuleren.
  • Samenwerken in een klein team in goede samenwerking met de scholen binnen het SWV.