Uitgelicht: DNA-LAB DAG - 7 april 2017 - Info en inschrijven

Vacature Leerkracht neveninstroomgroep Den Haag

Leerkracht neveninstroomgroep

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Schrijf u in bij Meesterbaan.

Naam schoolOBS De Notenkraker PlaatsDen Haag
SectorBasisonderwijs FunctieGroepsleerkracht
Geplaatst op07-02-2017 FTE0,5
FunctieverbandParttime DienstverbandTijdelijk
IngangsdatumPer direct Reageren tot07-03-2017
OBS De Notenkraker zoekt een Leerkracht neveninstroomgroep met ingang van per direct in Den Haag.
Wij zijn op zoek naar een gedreven, enthousiaste, sterke leerkracht die een NT2 groep wil opzetten. In de groep zitten kinderen van verschillende leeftijden. 
Het betreft een deeltijdvariant. Dit houdt in dat de leerlingen in de ochtend les volgen in de opvanggroep en in de middag in hun eigen stamgroep.

- De NT2-leerkracht heeft een sterke visie op het NT2 onderwijs + beleidskennis.

- De NT2-leerkracht geeft op een prettige en positieve manier leiding aan de groep, schept een vriendelijke coöperatieve sfeer en zorgt voor taalrijke leeromgeving. De leerkracht schept een veilig klimaat in de klas. 

- De NT2-leerkracht laat zien dat hij/zij op de hoogte is van regels van taalgebruik en taalstructuur en weet deze op adequate wijze te hanteren. 
De leerkracht is in staat om leerlingen met een verschillend achtergrond op verschillend niveau te kunnen bedienen en maakt hierbij haalbare keuzes binnen het aanbod. 
 
- De NT2-leerkracht stelt zich op de hoogte van de beginsituatie van leerlingen in zijn/haar groep en is in staat zijn/haar onderwijsplanning hierop af te stemmen. 
De leerkracht is in staat een doelgroepanalyse + een plan op maat te schijven en uit te voeren. 
De leerkracht is in staat om korte en lange termijndoelen te formuleren, na te streven in zijn/haar didactisch handelen en maakt dit inzichtelijk. 
 
- De NT2-leerkracht heeft voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van vak inhoud en didactiek om een krachtige leeromgeving tot stand te brengen. 
 De leerkracht is op de hoogte van het NT2 onderwijs, didactiek, methoden.
 
- De NT2-leerkracht is zich bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid in het samenwerken met collega’s en heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school. 
De leerkracht:
- deelt en overlegt met collega’s
- stemt de onderwijsbehoeften af met de leerkracht van de stamgroep
 
- De NT2-leerkracht is bekwaam in de omgang met verschillende leerachtergronden. 
 
- De NT2-leerkracht beheerst ook de didactiek van het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs.