LEFGASTEN

Vacature Facilitair Manager (tijdelijk) Amsterdam

Facilitair Manager (tijdelijk)

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Schrijf u in bij Meesterbaan.

Naam schoolIJburg College PlaatsAmsterdam
SectorVoortgezet onderwijs FunctieFacilitair medewerker
Geplaatst op12-01-2018 FTE1
FunctieverbandFulltime DienstverbandTijdelijk
Ingangsdatum17-01-2018 Reageren tot26-01-2018
De facilitair manager adviseert de directie, coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud en geeft leiding aan de facilitaire dienst, waaronder ICT medewerkers.
Wij zoeken met spoed een facilitair manager voor een periode van ca. een half jaar, tot aan de zomervakantie. Deze nieuwe collega zal op beide locaties van onze school werkzaam zijn. 

Werkzaamheden:
1. Adviseert de directie op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door:
 • het beoordelen van door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid, alsmede op de budgettaire gevolgen ervan en het in dat kader onderhandelen met aannemers en onderhoudsbedrijven en het doen van voorstellen aan de directie.
2. Coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door:
 • het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten;
 • het voeren van overleg en het maken van afspraken met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en gebruikers van de gebouwen en terreinen over geleverde of gewenste goederen of diensten;
 • het, binnen de door de bestuurder gestelde kaders en budgetten, inkopen van materialen (kantoorbehoeften, werkplekinrichtingen en schoonmaakartikelen) en diensten (servicecontracten, catering, schoonmaakcontracten, etc.);
 • voorstellen te doen over het inkoopbeleid;
 • het opstellen van een jaarlijks onderhoudsplan, afgeleid van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) en het, na goedkeuring door de (centrale) directie, zorgdragen voor de uitvoering ervan;
 • het zorgdragen voor de uitvoering van Arbo-taken en de beveiliging en bewaking van de school en het in dat kader onderhouden van contacten met de Arbo-dienst, politie en brandweer.
3. Geeft leiding aan de facilitaire dienst en ICT-afdeling door:
 • het verdelen van de werkzaamheden over de medewerkers;
 • het toezien op een goede uitvoering van de werkzaamheden;
 • het opstellen van draaiboeken en protocollen voor de verschillende werkzaamheden;
 • het beheren van het budget van de facilitaire dienst;
 • het uitvoeren van de personeelszorg (o.a. functioneringsgesprekken).