Vacature Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit Hummelo

Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Schrijf u in bij Meesterbaan.

Naam schoolStichting IJsselgraaf PlaatsHummelo
SectorBasisonderwijs FunctieBeleidsadviseur
Geplaatst op07-02-2019 FTE0,6 - 0,8
FunctieverbandParttime DienstverbandTijdelijk met uitzicht op vast
Ingangsdatum01-05-2019 Reageren tot25-02-2019
Als beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit vervul je een spilfunctie in de organisatie. Je bent hoeder en aanjager van de onderwijskwaliteit en vormt hierin een inspiratiebron voor medewerkers en leidinggevenden. Je bent procesmatig sterk en kunt strategische beleidskeuzes vertalen naar organisatie- en kwaliteitsbeleid. Je bent sparringpartner voor college van bestuur en directeuren met als uitgangspunt de verdere ontwikkeling van onderwijskwaliteit. Op bestuurlijk niveau draag je zorg voor de organisatie, evaluatie en rapportage over onderwijskwalite
De organisatie
IJsselgraaf Scholengroep voor openbaar primair onderwijs is het bevoegd gezag van 15 basisscholen in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. Ons onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Daarbij gaan we uit van wat een kind kan. Samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) zorgen wij voor een optimale ontwikkeling en een zo goed mogelijk leerresultaat van het kind.
 
IJsselgraaf heeft als middelgrote onderwijsorganisatie een goede uitgangspositie met een grote diversiteit aan scholen, een compact bestuursbureau en een gezonde financiële basis. In schooljaar 2018-2019 verzorgen ruim 300 medewerkers onderwijs en begeleiding aan ongeveer 3200 leerlingen.
 
Bestuursbureau
Het bestuursbureau van IJsselgraaf levert de ondersteuning aan College van Bestuur en de schooldirecteuren. Het verbinden en versterken van de verschillende disciplines van het bestuursbureau staat hoog op de agenda, waarbij de relatie met de medewerkers van individuele scholen verder versterkt wordt.
 
Met ingang van 1 mei 2019 (of zo spoedig mogelijk) zijn we voor het bestuursbureau op zoek naar een
 
Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit (24-32 uur per week)
 
Als beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit vervul je een spilfunctie in de organisatie. Je bent hoeder en aanjager van de onderwijskwaliteit en vormt hierin een inspiratiebron voor medewerkers en leidinggevenden. Je bent procesmatig sterk en kunt strategische beleidskeuzes vertalen naar organisatie- en kwaliteitsbeleid. Je bent sparringpartner voor college van bestuur en directeuren met als uitgangspunt de verdere ontwikkeling van onderwijskwaliteit. Op bestuurlijk niveau draag je zorg voor de organisatie, evaluatie en rapportage over onderwijskwaliteit en de resultaten van onderwijskundige projecten en innovaties op stichtingsniveau.
Waar nodig ondersteun je de directeuren bij de analyse van onderwijskundige vraagstukken, het opstellen van verbeterplannen en het faciliteren bij onderwijsverbetertrajecten en onderwijsontwikkeling.
 
Werkzaamheden van de beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het CvB en de schooldirecteuren met het oog op de gewenste onderwijskwaliteit.
 • Ontwikkelen van strategisch beleid op het gebied van onderwijskwaliteit en onderwijsontwikkeling.
 • Aanleveren van de juiste management-informatie en data over de opbrengsten van het onderwijs.
 • Faciliteren en ondersteunen van directeuren in het op orde houden van de basiskwaliteit, passende ontwikkelarrangementen en doorgaande ontwikkelingslijnen van 0-14 jaar, mede in het kader van IKC-ontwikkeling.
 • Oppakken van een ontzorgende en coördinerende rol bij het uitvoeren van de zorgplicht.
 • Ondersteunen van scholen bij stevige dossiers.
 • Zorgdragen voor interne audits en bewaken van de kwaliteit van deze audits.
 • Leidinggeven aan het Bovenschools Ondersteuningsteam (BOT) (circa 6 medewerkers).
 • Faciliteren van de verdere ontwikkeling van een sterk IB-netwerk.
 • Verbinden van het beleidsdomein onderwijskwaliteit met de andere beleidsdomeinen.
 • Nauw samenwerken met de beleidsadviseur P&O inzake professionalisering van personeel.