Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Vacature AVO Docent/ Coach bij de forensische jeugdpsychiatrische dagbehandeling AMSTERDAM

AVO Docent/ Coach bij de forensische jeugdpsychiatrische dagbehandeling

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Schrijf u in bij Meesterbaan.

Naam schoolAltra PlaatsAMSTERDAM
SectorVoortgezet Speciaal Onderwijs FunctieAVO mentor
Geplaatst op13-06-2018 FTE0.6
FunctieverbandParttime DienstverbandTijdelijk met uitzicht op vast
Ingangsdatum1 september 2018 Reageren tot03-07-2018
Altra uit AMSTERDAM zoekt een AVO Docent/ Coach bij de forensische jeugdpsychiatrische dagbehandeling per 1 september 2018
 Stichting Altra zoekt kandidaten voor de functie van
 
AVO Docent/ Coach bij de forensische jeugdpsychiatrische dagbehandeling
t.b.v. Altra College Braakensiekhof, Amsterdam (0,6 FTE)
 
Functie-inhoud:
Altra werkt samen met de Bascule om onderwijs te bieden aan jongeren die deelnemen aan de dagbehandeling van de Forensische Jeugdpsychiatrie (FJP). Deze dagbehandeling biedt hulp aan jongeren vanaf 12 jaar met een beneden- tot bovengemiddelde intelligentie. In de meeste situaties speelt er een combinatie van psychiatrische stoornissen en/of een dreigende groei richting een persoonlijkheidsstoornis en/of (ernstige) gedragsproblemen. Daarbij zijn de jongeren in contact gekomen met justitie of dreigen hiermee in contact te komen. Er worden geringe eisen gesteld aan de startmotivatie van de jongere en de ouders of verzorgers, maar zij worden wel intensief bij de behandeling betrokken. De gemiddelde behandelduur is een jaar (6 tot 9 maanden), na de periode van dagbehandeling volgt eventueel  poliklinische nazorg.
De jongeren op de dagbesteding nemen deel aan een programma dat bestaat uit een aantal onderdelen:
 • Onderwijs
 • Groepstrainingen (sociale vaardigheidstraining, agressiebeheersing, psycho- educatie en maatschappijoriëntatie);
 • Individuele therapieën (psychotherapie, creatieve therapie, muziektherapie);
 • Gezinstherapie (Functionele gezinstherapie FFT);
 • Sport.
  
Zoals genoemd bestaat een groot deel van het dagprogramma  uit onderwijs. Gewoonlijk volgen de leerlingen een dagdeel tot een hele dag onderwijs, afhankelijk van wat de leerling aan kan. Elke leerling volgt onderwijs op zijn/haar eigen niveau en pakket, wat vraagt dat jij als AVO Docent allround inzetbaar bent en een gedifferentieerd aanbod kunt bieden. Onder AVO vakken verstaan we gebruikelijk Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, maatschappijleer Daarnaast worden ook de volgende vakken aangeboden indien dit voor vervolgonderwijs nodig is: economie, geschiedenis en aardrijkskunde, maar afhankelijk van de leerling kunnen ook andere vakken tot het lesaanbod behoren.

Het is hierbij belangrijk dat je goed aan kunt sluiten bij de behoefte van het individu, waarbij je vooral aandacht besteedt aan de sociale vaardigheden en het omgaan met de (vaak externaliserende) gedragsproblemen. Daarnaast lever je een bijdrage aan het planmatige en gedifferentieerde handelingsplan.

Je onderhoudt contacten met de jongere, professionals van de Bascule en eventueel andere scholen en instellingen. Deelname aan diverse overlegvormen en verzorgen van de verslaggeving behoren ook tot het takenpakket. Voor deze vacature is het belangrijk dat je een generalist bent, goed kunt samenwerken en dat je (stijl)flexibel bent. Je kunt gebruik maken van overleg met collega’s uit een multidisciplinair team.
 
Functie-eisen:
Alleen kandidaten die voldoen aan de volgende eisen worden uitgenodigd te solliciteren
 • Een afgeronde PABO-opleiding of een eerste of tweede graads docentenopleiding voor een vak dat bij Altra gegeven wordt, (zie voor meer informatie onze website bij “vacatures binnen onderwijs”);
 • Minimaal drie jaar ervaring binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs REC 4 en bij voorkeur ervaring met de beschreven doelgroep in een onderwijs- of hulpverleningssituatie;
 • Communicatief en sociaal vaardig in het contact met onder andere deze leerlingendoelgroep, ouders, collega’s en externe specialisten;
 • Sterk in het sturen van groepsdynamica en klassenmanagement en in staat handelingsplannen te vertalen in concreet handelen;
 • Daadkrachtige persoonlijkheid, oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding;
 • Humor en relativeringsvermogen, kennis van en ervaring met gedragspatronen van leerlingen met internaliserende en externaliserende problematiek.
 
Dienstverband en salariëring:
De omvang van het dienstverband is 24 uur (0,6 fte) per week. De werkdagen zijn maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:30. De CAO Primair Onderwijs is op deze functies van toepassing (schaal LB, minimaal € 2.525,- en maximaal € 3.826,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling). De startdatum is per 1 september 2018 tot 1 september 2019. Het betreft een reguliere formatieruimte. Altra hanteert de CAO Primair Onderwijs strikt voor onder andere de vaststelling van het salaris en de eisen aan de bevoegdheid.
 
Informatie:
Indien je vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met de heer Abdelaziz Ouaouirst, adjunct-directeur, via email-adres a.ouaouirst@altra.nl. Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op www.altra.nl
 
Solliciteren:
Je motivati