Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws voortgezet onderwijs

Leraren VO behoud vier profielen

Leraren VO behoud vier profielen

Als het aan het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs ligt, blijven de vier profielen, zo meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste onderwijsvakbond van Nederland.Een nipte meerderheid van 50 procent lijkt dat de beste oplossing. Als er dan iets moet veranderen neigt bijna een kwart ernaar om dan maar alleen Nederlands, Engels en wiskunde te verplichten en de rest vrij te laten, zo blijkt uit de enquete De lat hoger waar ongeveer 4.000 AOb-leden aan deelnamen en die afgelopen week is gepubliceerd.Voor het verminderen naar twee of drie profielen is weinig aanhang,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

14000 exemplaren Bosatlas voor het onderwijs

14000 exemplaren Bosatlas voor het onderwijs

Vandaag vindt in Rotterdam de lancering plaats van de onderwijseditie van De Bosatlas van Nederland Waterland, een atlas waarin de veelzijdige relatie van Nederland met water centraal staat.Dankzij financile bijdragen van het onder andere het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Unie van Waterschappen kunnen meer dan 14.000 exemplaren van de atlas worden verspreid onder alle middelbare scholen van Nederland.Nederland is een waterland. Onze economie kan niet zonder havens en rivieren, en recreren doen we aan de Noordzeekust, op de Friese meren of een Waddeneiland....

Lees meer
Ruim 3 miljoen euro voor promotie techniek op vmbo scholen

Ruim 3 miljoen euro voor promotie techniek op vmbo scholen

TechniekTalent.nu en Platform Bèta Techniek investeren de komende vijf jaar bijna 3,4 miljoen euro in de promotie van techniek onder vmbo-leerlingen. Dat maken de beide organisaties vandaag bekend. Het bedrag zal worden gebruikt om de samenwerking tussen vmbo-scholen en het technisch bedrijfsleven binnen regionale 'TechNet-kringen' te stimuleren, om zo het techniekonderwijs en de loopbaanoriëntatie aantrekkelijker te maken en daarmee meer vmbo'ers te enthousiasmeren voor techniek. In de komende jaren zal een groot tekort ontstaan aan technische vakkrachten, omdat veel oudere werknemers met pensioen gaan.......

Lees meer
Onderzoek  allochtone docenten in het voortgezet onderwijs

Onderzoek allochtone docenten in het voortgezet onderwijs

Het aandeel niet-westerse allochtone personeelsleden in het voortgezet onderwijs bedroeg in 2009 4,7 procent. Dat percentage ligt onder de doelstelling van 6,2 procent in 2011 die het vorige kabinet zich ten doel had gesteld.Dat is jammer, zo meldt het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, omdat veelkleurigheid onder leerkrachten onder anderen kan bijdragen aan: de herkenbaarheid van het onderwijs voor allochtone leerlingen en hun ouders, de aanwezigheid van rolmodellen voor allochtone leerlingen, de competenties van autochtone leerlingen in het omgaan met diversiteit. Er valt dus nog veel winst......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

3 miljoen euro voor promotie techniek op vmbo

3 miljoen euro voor promotie techniek op vmbo

TechniekTalent.nu en Platform Bta Techniek investeren de komende vijf jaar bijna 3,4 miljoen euro in de promotie van techniek onder vmbo-leerlingen. Dat meldt de website Metaal Nieuws vandaag.Het bedrag zal worden gebruikt om de samenwerking tussen vmbo-scholen en het technisch bedrijfsleven binnen regionale 'TechNet-kringen' te stimuleren.Zo wil men het techniekonderwijs en de loopbaanorintatie aantrekkelijker maken en daarmee meer vmbo'ers enthousiasmeren voor techniek. In de komende jaren zal een groot tekort ontstaan aan technische vakkrachten, omdat veel oudere werknemers met......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws