Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws speciaal onderwijs

PO Raad brengt pijnpunten Passend onderwijs nogmaals onder aandacht politici

PO Raad brengt pijnpunten Passend onderwijs nogmaals onder aandacht politici

In aanloop naar het Algemeen Overleg op 29 juni in de Tweede Kamer over Passend onderwijs, heeft de PO-Raad een brief aan de Tweede Kamerleden gestuurd. De PO-Raad wil hiermee een aantal vragen en aandachtspunten nogmaals onder de aandacht brengen en vraagt de politici deze te bespreken tijdens het debat. Hoewel de PO-Raad nog steeds positief staat ten opzichte van de stelselwijziging Passend onderwijs, is er een aantal belemmerende factoren die een goede invoering en uitvoering van Passend onderwijs ernstig bemoeilijken. In de brief licht de PO-Raad een paar van deze punten toe, waaronder: de aangekondigde......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

PO Raad brief Passend onderwijs van minister omzeilt heikele punten

PO Raad brief Passend onderwijs van minister omzeilt heikele punten

De PO-Raad mist in de brief van minister Van Bijsterveldt over de invoering van Passend Onderwijs de antwoorden op enkele kritische vragen van de ECPO, het adviesorgaan van de minster over de vormgeving van (de invoering van) Passend onderwijs. Verder blijft de PO-Raad ook van mening dat, ondanks de temporisering van de bezuiniging, de invoering te snel plaatsvindt en de bezuinigingen onacceptabel zijn. In haar brief aan de Kamer van 17 juni, licht de minister de temporisering van de bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs toe en stelt zij dat er meer tijd is voor het opvangen van de personele......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Middelen ambulante begeleiding blijven in 2012 2013 bij het speciaal onderwijs

Middelen ambulante begeleiding blijven in 2012 2013 bij het speciaal onderwijs

Dinsdagavond 26 april sprak minster Marja van Bijsterveldt van OCW met de Tweede Kamerleden over de temporisering van de bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs. De Tweede Kamerleden hebben de minister veel vragen gesteld over het tijdpad, de expertise van de ambulante begeleiding en de professionalisering van leraren. De minister heeft toegezegd dat er in schooljaar 2012/2013 geen verlaging van de bekostiging Passend onderwijs plaatsvindt en dat er geen overdracht van de middelen voor ambulante begeleiding naar de samenwerkingsverbanden zal zijn; deze middelen blijven dat schooljaar nog bij het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

SO schoolbesturen ontvangen brief van de minister

SO schoolbesturen ontvangen brief van de minister

Schoolbesturen van SO-scholen ontvingen een brief van de minister over het uitstel en de temporisering van de bezuiniging op Passend onderwijs. In de brief staat onder andere dat voor schoolbesturen de maatregelen voor de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 (die waren aangekondigd per brief van 18 februari jl.) geen doorgang vinden. In 2012-2013 vindt er in het kader van Passend onderwijs geen verlaging van de bekostiging plaats. De brief staat open voor interpretatie waar het gaat om de middelen voor ambulante begeleiding per 1 augustus 2012. De brief suggereert dat deze middelen per 1 augustus 2012 nog......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Acties tegen bezuinigingen Passend onderwijs werpen vruchten af

Acties tegen bezuinigingen Passend onderwijs werpen vruchten af

De PO-Raad is erg tevreden met de mededeling van de minister dat de bezuinigingen op Passend onderwijs een jaar later en ook geleidelijker worden ingevoerd. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: Dit is een overwinning voor de leerlingen en hun ouders. De minister geeft met deze beslissing aan te willen luisteren naar wat er in het onderwijsveld leeft en geeft ons daarmee de tijd om de stelselwijziging Passend onderwijs inhoudelijk vorm te geven en zo de schade van de bezuinigingen te beperken. Samen met de vakbonden, de ouderorganisaties en de andere sectorraden, heeft de PO-Raad de afgelopen maanden......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad