Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws speciaal onderwijs

PO Raad petitie Passend onderwijs gesloten acties gaan door

PO Raad petitie Passend onderwijs gesloten acties gaan door

Meer dan 160 duizend mensen tekenden de afgelopen weken de online petitie tegen de 300 miljoen aan bezuinigingen op het Passend onderwijs. De PO-Raad, die samen met andere sectororganisaties, ouderorganisaties en vakbonden het initiatief nam voor de petitie, vindt dat voldoende is aangetoond dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de maatregel van minister Van Bijsterveldt. Daarom is de petitie nu gesloten. Het verzet tegen de bezuiniging gaat onverminderd door. Dankzij de enorme belangstelling voor de petitie is de oproep tegen de korting op het passend onderwijs de op-één-na succesvolste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Ook buiten onderwijs grote bezwaren tegen bezuiniging Passend onderwijs

Ook buiten onderwijs grote bezwaren tegen bezuiniging Passend onderwijs

De VNG heeft in een brief aan minister Van Bijsterveldt gereageerd op de beleidsbrief Naar Passend Onderwijs en haar ernstige zorg uitgesproken. De VNG ziet een aantal pijnpunten op bijvoorbeeld het gebied van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen schoolbesturen en gemeenten, onduidelijkheid volgens de VNG- over de vraag waar de zorgtoewijzing plaatsvindt en het leerlingenvervoer. Ten aanzien van dat laatste stelt de VNG voor de plicht om het leerlingenvervoer te regelen voortaan bij de samenwerkingsverbanden te leggen. Daar is in de huidige plannen geen rekening mee gehouden en de bekostiging is......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Invoering Passend onderwijs heeft tijd nodig

Invoering Passend onderwijs heeft tijd nodig

"Het is naïef van de overheid om te denken dat je zo snel, met zo weinig middelen, een verandering kunt bewerkstelligen", zei Windesheim-lector dr. Ria Kleijnen op vrijdag 4 maart jl. in haar lectorale rede Onderwijszorg in de keten.Ze doelde daarmee op de invoering van de stelselwijziging Passend onderwijs waarop 300 miljoen bezuinigd wordt: De manier waarop er 300 miljoen bezuinigd wordt nu, is schrijnend. Net als de PO-Raadsteunt de lector inhoudelijk de uitgangspunten van Passend onderwijs wel. Ze vindtdat kinderen, vaker dan nu, binnen het reguliere onderwijs les moeten kunnen krijgen en dat leraren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Projectbureau Kwaliteit lanceert dvd Kijken naar opbrengsten in het speciaal onderwijs

Projectbureau Kwaliteit lanceert dvd Kijken naar opbrengsten in het speciaal onderwijs

Speciale leerlingen kunnen meer Goede prestaties in de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen zijn ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs haalbaar. Door met het hele team te kijken naar de opbrengsten van het onderwijs, de resultaten te analyseren en daaruit consequenties te trekken, wordt het onderwijs effectiever, terwijl goede zorg behouden blijft. Dat laten drie scholen voor speciaal onderwijs zien in de dvd Kijken naar opbrengsten in het speciaal onderwijs die op 16 maart 2011 in première gaat op de Regionale conferentie speciaal onderwijs in Assen. Ervoor......

Lees meer
Nog 4 dagen voor petitie passend onderwijs

Nog 4 dagen voor petitie passend onderwijs

Met de collega-vakbonden, werkgevers en ouderorganisaties heeft de Algemene Onderwijsbond (AOb) besloten dat aan de tekentermijn voor de petitie tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs een einde komt op 8 maart, tegelijk met de internetconsultatie van het ministerie van OCW.De petitie Stop bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs' is onderdeel van een breed gedragen actiecampagne tegen de bezuinigingen op de budgetten voor zorgleerlingen, die gevolgen zullen hebben voor de hele sector. De petitie werd al bijna 160 duizend keer ondertekend en werd in het leven geroepen als......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws