Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws politiek

D66 waarschuwt voor korten op onderwijs

D66 waarschuwt voor korten op onderwijs

D66 waarschuwt dat bezuinigingen op onderwijs om het begrotingstekort in de hand te houden, de partij niet bereidwilliger maakt om te praten over de invoering van een sociaal leenstelsel. 'Elke euro korting op onderwijs brengt voor D66 het leenstelsel verder weg', aldus D66-Kamerlid Paul van Meenen donderdag. Uit cijfers van het Centraal Planbureau bleek donderdag dat het begrotingstekort volgend jaar uitkomt op 3,4 procent. Daarom zal in totaal 4 miljard bezuinigd moeten worden. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs heeft de steun van D66 hard nodig, omdat ze geen meerderheid......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Politiek | Docentenplein | Nieuws

Staatssecretaris Dekker: 'Scholen beslissen zelf over sluiting en fusie'

Staatssecretaris Dekker: 'Scholen beslissen zelf over sluiting en fusie'

22 februari 2013. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zal zich niet zomaar mengen in lokale discussies over de sluiting of fusies van scholen. Dat valt op te maken uit antwoorden van de staatssecretaris op Kamervragen van de SP. Door het dalende leerlingenaantal hebben steeds meer scholen moeite hun hoofd boven water te houden. Volgens Dekker hebben scholen, besturen, gemeenten en medezeggenschapsraden in zo’n geval hun eigen verantwoordelijkheden om de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, zo schrijft hij in de brief. Hij benadrukt dat hij zich pas mag bemoeien......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad | Politiek

PO-Raad pleit voor regionale aanpak krimp

PO-Raad pleit voor regionale aanpak krimp

22 februari 2013. In haar reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Grenzen aan kleine scholen' heeft de PO-Raad gepleit voor een regionale aanpak van de gevolgen van de krimp: laat schoolbesturen in de regio met elkaar oplossingen zoeken. Als schoolbesturen gezamenlijk besluiten scholen samen te voegen, moeten ze wel de huidige middelen (kleine scholentoeslag) kunnen behouden, in elk geval voor een transitiefase. Ook moeten belemmeringen worden weggenomen voor samenwerking (o.a. de fusietoets en de regelgeving waardoor het openbaar onderwijs in de samenwerking met anderen wordt beperkt). In een regionaal......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

PO-Raad in het nieuws met reactie op scholenkrimp

PO-Raad in het nieuws met reactie op scholenkrimp

PO-Raad voorzitter Kete Kervezee komt in verschillende media aan het woord over het dalende leerlingenaantal en de manier waarop basisscholen en hun besturen daarmee moeten omgaan. In De Telegraaf en in een ANP-artikel op Nu.nl en de website van het Algemeen Dagblad reageert ze op een advies van de Onderwijsraad dat gisteren werd gepresenteerd. De Onderwijsraad pleit daarin onder meer voor een opheffingsnorm voor kleine scholen van honderd leerlingen. De PO-Raad erkent dat er iets moet gebeuren om onder meer de kwaliteit van het onderwijs goed te houden en overlegt daarover de komende tijd......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Beantwoording Kamervragen over daling aantal technieklessen in voortgezet onderwijs

Beantwoording Kamervragen over daling aantal technieklessen in voortgezet onderwijs

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Jadnanansing (PvdA) van de Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ingezonden d.d. 19 december 2012, kenmerk 2012Z22462) 1. Bent u bekend met het bericht ‘Binnenkort geen timmerman meer te vinden’? 1) Antwoord Ja. 2. Kunt u nader verklaren hoe het komt dat er steeds minder technieklessen worden gegeven in het voortgezet onderwijs, zoals in het artikel wordt gemeld? Antwoord. Ik beschik niet over de precieze gegevens over het aantal uren dat scholen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Rijksoverheid | Docentenplein | Nieuws