Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws politiek

PO Raad minister komt niet tegemoet aan zorgen onderwijsveld en Tweede Kamer

PO Raad minister komt niet tegemoet aan zorgen onderwijsveld en Tweede Kamer

De minster heeft in het debat over de beleidsbrief Passend onderwijs aangegeven dat de bezuinigingen onverkort door zullen gaan. Op de vraag of de minister op enig punt de bezuinigingsvoorstellen zou kunnen herzien, meldde zij onomwonden dat dit niet het geval is. De PO-Raad vindt dit een gemiste kans: De minister heeft geen oog voor wat er in het onderwijsveld en in het hele land leeft. De mening van 150.000 petitieondertekenaars en 11.000 demonstranten wordt hiermee genegeerd." Woensdag 16 februari debatteerde de Tweede Kamer met de minister over de beleidsbrief. Omdat in de ochtendvergadering niet......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

28 februari in Amsterdam protest tegen onderwijsbezuiniging

28 februari in Amsterdam protest tegen onderwijsbezuiniging

Politieke partijen in Amsterdam organiseren op maandag 28 februari om 17.00 uur een manifestatie tegen de bezuiniging op Passend onderwijs. De PO-Raad en ander onderwijsorganisaties steunen dit protest. De manifestatie vindt plaats op het Beursplein in Amsterdam. De fracties van PvdA, GroenLinks, SP en D66 in Amsterdan maken zichernstige zorgen over de bezuiniging van dit kabinet op Passend onderwijs. Samen met schoolbesturen, ouders, vakbonden, leraren en ouderorganisaties protesteren ze tegen deze bezuiniging. De bezuinigingen hebben niet alleen consequenties voor de leerlingen die extra zorg en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Informatiebijeenkomsten bezuinigingen

Informatiebijeenkomsten bezuinigingen

De PO-Raad organiseert op 3, 8 en 15 maart regionale bijeenkomsten voor schoolbesturen naar aanleiding van de dreigende bezuinigingen op Passend onderwijs. Tijdens deze bijeenkomsten verstrekken we u informatie over de cao-afspraken omtrent ontslag en is er ruimte voor dialoog: wat kunnen schoolbesturen van elkaar leren en wat kan de PO-Raad betekenen in de ondersteuning van de schoolbesturen? De regiobijeenkomsten worden gehouden op: - Donderdag 3 maart as. bij Mytylschool Gabriël in Den Bosch, - Dinsdag 8 maart te bij PO-Raad in Utrecht (let op: locatie is gewijzigd)en -......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Geen nieuwe CAO primair onderwijs 2011

Geen nieuwe CAO primair onderwijs 2011

De PO-Raad en de vakbonden in het primair onderwijs (PO) hebben de onderhandeling over een nieuwe (decentrale) CAO, zonder concreet resultaat, afgerond. Er was geen uitzicht op overeenstemming. De PO-Raad betreurt het uitblijven van onderhandelingsresultaat. De PO-Raad had graag in het CAO-overleg een flinke stap gezet in de richting van een moderne, kaderstellende en betaalbare CAO. Daarom hadde PO-Raad in het CAO-overleg ingezet op onder andere: Levensfasebewust personeelsbeleid in plaats van o.a. de huidige BAPO-regeling Verdere vereenvoudiging van de afspraken over de functiemix...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Geen nieuwe CAO primair onderwijs 2011

Geen nieuwe CAO primair onderwijs 2011

PO-Raad betreurt uitblijven onderhandelingsresultaat De PO-Raad en de vakbonden in het primair onderwijs (PO) hebben de onderhandeling over een nieuwe (decentrale) CAO, zonder concreet resultaat, afgerond. Er was geen uitzicht op overeenstemming. De context (financiële ruimte) voor onderhandelingen was ongunstig. Het onderwijs wordt geconfronteerd met een cumulatie van bezuinigingen (o.a. op Bestuur & Management, Passend onderwijs, groeiregeling en onderwijsachterstanden), autonome tegenvallers (krimp) en onzekerheid over de wijze van bekostiging (o.a. functiemix).......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad