Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws politiek

PO Raad stuurt Tweede Kamer brief over actieplannen

PO Raad stuurt Tweede Kamer brief over actieplannen

De PO-Raad heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de actieplannen Leraar 2020 en Basis voor presteren. Op 21 en 23 juni spreekt de vast commissie voor onderwijs van de Tweede Kamer over deze plannen. De PO-Raad dringt er bij de Tweede Kamer op aan dat de politiek zich in navolging van de commissie Dijsselbloem bezig houdt met wat er door het onderwijs bereikt moet worden. Ze moeten het vertrouwen in het onderwijsveld hebben dat scholen en schoolbesturen de verantwoording nemen voor hoe de resultaten bereikt moeten worden. De PO-Raad pleit verder voor een gedeelde verantwoordelijkheid......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Wetsvoorstel verzelfstandiging dislocaties naar de Kamer

Wetsvoorstel verzelfstandiging dislocaties naar de Kamer

Het kabinet wil het weer mogelijk maken dat dislocaties een eigen brinnummer krijgen en als zelfstandige school doorgaan. De PO-Raad heeft al lange tijd aangedrongen op deze aanpassing van de wet en is daarom blij dat het voorstel er nu ligt. In het basisonderwijs kan een school op verschillende locaties gebouwen (vestigingen) hebben. Naast het hoofdgebouw kunnen dat nevenvestigingen of dislocaties zijn. Een nevenvestiging is een deel van een school dat als zelfstandige school functioneerde, voordat het een deel van de school werd. Een dislocatie is een deel van een school waarmee ruimtegebrek in......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

SER rapport Tijden van de samenleving PO Raad ziet kansen

SER rapport Tijden van de samenleving PO Raad ziet kansen

De PO-Raad ziet ziet kansen in het rapport Tijden van de samenleving; slimmer organiseren van tijd en plaats van arbeid en dienstverlening , dat de Sociaal Economische Raad (SER) onlangs uitgebracht. In het rapport staan aanbevelingen aan onderwijs en kinderopvang, gezondheidszorg en gemeenten en aan het bedrijfsleven voor het oplossen van tijdsknelpunten die werkenden ondervinden. Uit het rapport blijkt dat de raad een belangrijke oplossing ziet in een meer eigentijds en sluitend dagarrangement voor 4 12 jarigen. Belangrijke uitgangspunten voor de raad daarbij zijn dat school- en opvangtijden aansluiten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Eerste Kamer stemt in met fusietoets

Eerste Kamer stemt in met fusietoets

Op 25 januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Fusietoets. Alleen de VVD stemde tegen. Net als de PO-Raad vindt deze partij het wetsvoorstel overbodig. WoordvoerderDupuis noemde het zelfs getuigen van een basaal wantrouwen en een misplaatst geloof in maakbaarheid. Vanaf het begin heeft de PO-Raad zich verzet tegen de invoering van de fusietoets. Wij zijnvan mening dat het wetsvoorstel voor de sector primair onderwijs overbodig en contraproductief is. Met de Raad van State vragen wij ons af welk probleem in het primair onderwijs met dit voorstel wordt opgelost. Het doel......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

PO Raad minister komt niet tegemoet aan zorgen onderwijsveld en Tweede Kamer

PO Raad minister komt niet tegemoet aan zorgen onderwijsveld en Tweede Kamer

De minster heeft in het debat over de beleidsbrief Passend onderwijs aangegeven dat de bezuinigingen onverkort door zullen gaan. Op de vraag of de minister op enig punt de bezuinigingsvoorstellen zou kunnen herzien, meldde zij onomwonden dat dit niet het geval is. De PO-Raad vindt dit een gemiste kans: De minister heeft geen oog voor wat er in het onderwijsveld en in het hele land leeft. De mening van 150.000 petitieondertekenaars en 11.000 demonstranten wordt hiermee genegeerd." Woensdag 16 februari debatteerde de Tweede Kamer met de minister over de beleidsbrief. Omdat in de ochtendvergadering niet......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad