Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws politiek

Troonrede 2011

Troonrede 2011

Leden van de Staten-Generaal, Ons land maakt economisch moeilijke tijden door. In de afgelopen jaren zijn ondanks de crisis massale werkloosheid en sterke toename van het aantal faillissementen voorkomen. Onze economie en arbeidsmarkt hebben veerkracht laten zien. Daaruit mogen we vertrouwen putten voor de toekomst. Maar vertrouwen alleen is niet genoeg. De uitgangspositie van Nederland is positief, maar door het inzakken van de wereldhandel zal de economische groei volgend jaar lager zijn dan verwacht. De schuldencrisis in Europa kan ook onze economie raken. Omdat Nederland......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Docentenplein | Troonrede 2011

PO Raad onderwijsbegroting zet ontoereikend beleid voort

PO Raad onderwijsbegroting zet ontoereikend beleid voort

In de onderwijsbegroting 2012 staat weinig nieuws ten opzichte van het regeerakkoord dat vorig jaar werd gepresenteerd. Dit regeerakkoord bevatte onder andere ingrijpende bezuinigingen op het speciaal onderwijs. Het geld dat hiermee vrijgemaakt wordt, wordt deels geherinvesteerd in professionalisering. Maar een groot deel gaat naar de invoering van prestatiebeloning. Dit heeft voor het onderwijsveld momenteel geen prioriteit. De PO-Raad betreurt het dat er niet geluisterd is naar het onderwijsveld, want het schuiven met middelen gaat ten koste van de kwaliteit van het (speciaal) onderwijs en de leerkrachten.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Lesmateriaal Prinsjesdag van ministerie van Financien

Lesmateriaal Prinsjesdag van ministerie van Financien

Het ministerie van Financiën wil de kennis vergroten van jongeren tussen 10 en 18 jaar over de Nederlandse economie. Op de website www.financien4school.nl kunnen docenten terecht voor leuk lesmateriaal voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Zo vind je er nu werkbladen over Prinsjesdag. Wat is Prinsjesdag? Op verschillende niveaus maken de leerlingen kennis met het werk van de minister van Financiën en de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Laat uw stem horen in Den Haag praat mee over het onderwijsbeleid

Laat uw stem horen in Den Haag praat mee over het onderwijsbeleid

Tijdens de laatste ledenvergadering van de PO-Raad heeft Minister Van Bijsterveldt toegezegd een bestuursakkoord te willen sluiten met de PO-Raad: afspraken, op basis waarvan schoolbesturen en de minister met elkaar zullen samenwerken aan gezamenlijke ambities om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Leidraad voor de minister zijn de kabinetsplannen Basis voor presteren en Leraar 2020. Leidraad voor de PO-Raad zijn onze eigen beleidsagenda, de code goed bestuur PO, en ons eigen Manifest. Als lid van de PO-Raad kunt u uw input leveren voor het gesprek met de minister en dus invloed uitoefenen op het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Wethouders regio Den Haag in actie tegen schooluitval

Wethouders regio Den Haag in actie tegen schooluitval

De wethouders van Den Haag, Wassenaar, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zullen morgen de aftrap van de actieweek tegen voortijdig schoolverlaters verzorgen. Dit gebeurt bij het ROC Mondriaan aan het Leeghwaterplein in Den Haag, zo meldt West Online.De aftrap is tijdens een bijeenkomst met onder andere leerplichtambtenaren en loopbaanadviseurs die bij de actieweek betrokken zijn. In het middelbaar beroepsonderwijs wordt in onze regio volgende week een actieweek gehouden tegen voortijdig schoolverlaten. Leerlingen die niet op hun mbo-opleiding zijn verschenen worden thuis opgezocht.Jongeren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Kennisnet | Nieuws