Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws politiek

Sluitende dagarrangementen van onderwijs en opvang

Sluitende dagarrangementen van onderwijs en opvang

Het kabinet ziet een onomkeerbare trend naar een logisch sluitend dagarrangement voor werkende ouders met schoolgaande kinderen. Het kabinet sluit daarmee aan op de ambities, die de PO-Raad vorig jaar heeft geformuleerd in het manifest. In tien jaar naar de top. De leerlingen kunnen kiezen uit een breed en gevarieerd aanbod en daarmee zich op allerlei gebieden ontwikkelen en ouders hebben meer mogelijkheden om te participeren op de arbeidsmarkt. In april jongstleden verscheen het advies. Tijden van de Samenleving van de Sociaal-Economische Raad (SER). In dit rapport staan aanbevelingen aan onderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

PO Raad vraagt minister startsubsidie voor kenniscentrum huisvesting

PO Raad vraagt minister startsubsidie voor kenniscentrum huisvesting

De PO-Raad heeft samen met VO-raad, VNG en waarborgfondskinderopvang een brief naar de minister gestuurd in verband met een nieuw op te richten kenniscentrum huisvesting voor onderwijs en kinderopvang. De organisaties vragen de minister een startsubsidie voor het centrum. PO-Raad, VO-raad, VNG en waarborgfondskinderopvang hebben al eerder een plan gepresenteerd voor de oprichting van een nieuw kenniscentrum "Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang". De vier organisaties waren en zijn van mening dat een kenniscentrum belangrijk is om te komen tot een professioneel opdrachtgeverschap binnen de sector.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

PO Raad gaat volledige CAO primair onderwijs afsluiten

PO Raad gaat volledige CAO primair onderwijs afsluiten

Op dinsdag 4 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel volledige decentralisatie arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Hierdoor gaat de PO-Raad met de vakbonden onderhandelen over het hele pakket van arbeidsvoorwaarden. De PO-Raad is daar al langer voorstander van, omdat ze hierdoor meer maatwerk kan leveren en een evenwichtiger arbeidsvoorwaardenpakket kan samenstellen. De PO-Raad roept het ministerie en de vakbonden op om gesprekken over de decentralisatie zo snel mogelijk te starten. Op dit moment praat de minister nog met de bonden over de primaire arbeidsvoorwaarden.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

CDA wil doordecentralisatie huisvesting

CDA wil doordecentralisatie huisvesting

In de algemene politieke beschouwingen heeft het CDA gepleit voor doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen van gemeenten naar schoolbesturen. In het rapport 'Een fris alternatief' hebben wij al eerder aangegeven dat er vele redenen zijn het huidige huisvestingsstelsel tegen het licht te houden. Niet alleen blijkt jaarlijks dat gemeenten ruim 300 miljoen niet aan onderwijs(huisvesting) uitgeven, is de kwaliteit van de huisvesting van zeer matige kwaliteit, maar hebben schoolbesturen ook te maken met ingewikkelde procedures en de laatste tijd forse gemeentelijke bezuinigingen op het onderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Troonrede 2011

Troonrede 2011

Leden van de Staten-Generaal, Ons land maakt economisch moeilijke tijden door. In de afgelopen jaren zijn ondanks de crisis massale werkloosheid en sterke toename van het aantal faillissementen voorkomen. Onze economie en arbeidsmarkt hebben veerkracht laten zien. Daaruit mogen we vertrouwen putten voor de toekomst. Maar vertrouwen alleen is niet genoeg. De uitgangspositie van Nederland is positief, maar door het inzakken van de wereldhandel zal de economische groei volgend jaar lager zijn dan verwacht. De schuldencrisis in Europa kan ook onze economie raken. Omdat Nederland......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Docentenplein | Troonrede 2011