Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws politiek

Scholierendebat VARA zonder PVV

Scholierendebat VARA zonder PVV

De PVV in Brabant is deelname ontzegd aan een politieke markt die vrijdag in het provinciehuis van Den Bosch georganiseerd wordt ter gelegenheid van een voorronde van het VARA-programma 'Op weg naar het Lagerhuis', zo meldt Omroep Brabant. De voornaamste reden voor de ontzegging lijkt het feit dat de PVV geen jongerenafdeling heeft. Jongerenevenement of niet, PVV-fractievoorzitter Ronald Dol is niet te spreken over deze democratisch onwaardige taferelen. Het uitsluiten van de PVV zou indruisen tegen de vrijheid van meningsuiting. Hij doet er zelfs een schepje bovenop door te beweren dat de 'oude politieke......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Kleinschaligheid en nabijheid scholen heeft hoge prijs

Kleinschaligheid en nabijheid scholen heeft hoge prijs

In de reactie op het rapport Waar voor ons belastinggeld? van het Sociaal- en Cultureel Planbureau, waarin het primair onderwijs forse kritiek kreeg te verduren, heeft de PO-Raad onder andere aangekaart dat de kleinschaligheid en nabijheid van het primair onderwijs een hoge prijs heeft. Verschillende leden hebben gevraagd hoe wij dit precies bedoelden. Voorzitter Kete Kervezee reageerde in de nieuwsbrief van de Besturenraad: "Als Nederland, met de huidige budgetten, haar onderwijs toekomstbestendig wil houden, kunnen we de nabijheid van scholen, de vrijheid van onderwijs én de huidige kwaliteitseisen niet......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Bestuursakkoord Primair onderwijs getekend

Bestuursakkoord Primair onderwijs getekend

Vandaag is in Den Haag het bestuursakkoord tussen het primair onderwijs en de bewindslieden van OCW ondertekend. Het akkoord geeft de schoolbesturen ruimte en vertrouwen om de goede dingen goed te doen. Iedere school kan een eigen keuze maken in het versterken van de kwaliteit. Daarbij worden de scholen niet belast met een extra verantwoordingsplicht. De verantwoording ligt bij de schoolbesturen via hun gebruikelijke kanalen, zoals het jaarverslag.In het akkoord zijn op sectorniveau afspraken gemaakt over verhoging van de onderwijsopbrengsten en versterking van de professionaliteit in het primair onderwijs.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Ledenvergadering PO Raad stemt in met bestuursakkoord

Ledenvergadering PO Raad stemt in met bestuursakkoord

Met 84 procent voor, is het bestuursakkoord tussen het primair onderwijs en de bewindslieden van OCW door de algemene ledenvergadering van de PO-Raad aangenomen. Wel heeft het bestuur van de PO-Raad ingestemd met twee kanttekeningen die door de ALV werden ingebracht. Het ondertekenen van het akkoord houdt niet in dat de PO-Raad instemt met de bezuinigingen op Passend onderwijs. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: “Het is onze professionele plicht ons hiertegen te blijven uitspreken, aangezien de bezuiniging ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Ook gaat de PO-Raad geen actieve steun verlenen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Zorgen bij 2e kamer over kwaliteit van de onderwijshuisvesting

Zorgen bij 2e kamer over kwaliteit van de onderwijshuisvesting

Tijdens een overleg van de Vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bleken vrijwel alle aanwezige fracties zich zorgen te maken over de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in Nederland. De PO-Raad is verheugd dat door diverse onderzoeken geinitieerd door de PO-Raad, waaronder Fris Alternatief, kamerbreed gezocht wordt naar oplossingen voor de huidige problematiek. Aanleiding was het initiatiefvoorstel van het PvdA Kamerlid elik om een investeringsfonds voor de scholenbouw in het leven te roepen. Een dergelijk fonds is bedoeld om institutionele beleggers te betrekken bij de bouw en renovatie......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad