Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws politiek

Kleinschaligheid en nabijheid scholen heeft hoge prijs

Kleinschaligheid en nabijheid scholen heeft hoge prijs

In de reactie op het rapport Waar voor ons belastinggeld? van het Sociaal- en Cultureel Planbureau, waarin het primair onderwijs forse kritiek kreeg te verduren, heeft de PO-Raad onder andere aangekaart dat de kleinschaligheid en nabijheid van het primair onderwijs een hoge prijs heeft. Verschillende leden hebben gevraagd hoe wij dit precies bedoelden. Voorzitter Kete Kervezee reageerde in de nieuwsbrief van de Besturenraad: "Als Nederland, met de huidige budgetten, haar onderwijs toekomstbestendig wil houden, kunnen we de nabijheid van scholen, de vrijheid van onderwijs én de huidige kwaliteitseisen niet......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Bestuursakkoord Primair onderwijs getekend

Bestuursakkoord Primair onderwijs getekend

Vandaag is in Den Haag het bestuursakkoord tussen het primair onderwijs en de bewindslieden van OCW ondertekend. Het akkoord geeft de schoolbesturen ruimte en vertrouwen om de goede dingen goed te doen. Iedere school kan een eigen keuze maken in het versterken van de kwaliteit. Daarbij worden de scholen niet belast met een extra verantwoordingsplicht. De verantwoording ligt bij de schoolbesturen via hun gebruikelijke kanalen, zoals het jaarverslag.In het akkoord zijn op sectorniveau afspraken gemaakt over verhoging van de onderwijsopbrengsten en versterking van de professionaliteit in het primair onderwijs.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Ledenvergadering PO Raad stemt in met bestuursakkoord

Ledenvergadering PO Raad stemt in met bestuursakkoord

Met 84 procent voor, is het bestuursakkoord tussen het primair onderwijs en de bewindslieden van OCW door de algemene ledenvergadering van de PO-Raad aangenomen. Wel heeft het bestuur van de PO-Raad ingestemd met twee kanttekeningen die door de ALV werden ingebracht. Het ondertekenen van het akkoord houdt niet in dat de PO-Raad instemt met de bezuinigingen op Passend onderwijs. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: “Het is onze professionele plicht ons hiertegen te blijven uitspreken, aangezien de bezuiniging ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Ook gaat de PO-Raad geen actieve steun verlenen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Zorgen bij 2e kamer over kwaliteit van de onderwijshuisvesting

Zorgen bij 2e kamer over kwaliteit van de onderwijshuisvesting

Tijdens een overleg van de Vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bleken vrijwel alle aanwezige fracties zich zorgen te maken over de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in Nederland. De PO-Raad is verheugd dat door diverse onderzoeken geinitieerd door de PO-Raad, waaronder Fris Alternatief, kamerbreed gezocht wordt naar oplossingen voor de huidige problematiek. Aanleiding was het initiatiefvoorstel van het PvdA Kamerlid elik om een investeringsfonds voor de scholenbouw in het leven te roepen. Een dergelijk fonds is bedoeld om institutionele beleggers te betrekken bij de bouw en renovatie......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

PvdA wil gratis ov kaart voor minderjarige mbo student

PvdA wil gratis ov kaart voor minderjarige mbo student

Donderdag heeft de PvdA bekend gemaakt dat zij zal komen met een amendement voor gratis openbaar vervoer voor minderjarige mbo-studenten.130.000 mbo'ers, die jonger dan achttien jaar zijn, draaien momenteel zelf op voor hun reiskosten. Mbo'ers moeten vaak grote afstanden afleggen naar hun school of het stage-adres, omdat niet elke gemeente een mbo-instelling heeft.Mbo'ers onder de achttien krijgen deze kosten niet vergoed. Dat kost de ouders van minderjarige mbo'ers jaarlijks duizenden euro's. De kaart moet voor alle vormen van openbaar vervoer gelden, zoals dat ook bij de ov-kaart......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Kennisnet | Nieuws