Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws politiek

Kamer overwegend positief over wetsvoorstel kwaliteit speciaal onderwijs

Kamer overwegend positief over wetsvoorstel kwaliteit speciaal onderwijs

Op 14 maart besprak de Tweede Kamer het wetsvoorstel kwaliteit speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Over het algemeen zien de Kamerleden de wet als een goed instrument om de kwaliteit en opbrengstgerichtheid van het speciaal onderwijs te vergroten en daarmee de perspectieven van de leerlingen te verbeteren.De kamerleden refereerden tijdens het debat voor een deel aan de consequenties van de toezeggingen door de mininister rond de wet passend onderwijs zoals bijvoorbeeld voor het ontwikkelingsperspectief en de geschillencommissie. Een kritische noot werd nog gekraakt rond het in het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Nieuwe afspraken tegen schooluitval

Nieuwe afspraken tegen schooluitval

Minister Van Bijsterveldt wil het aantal voortijdig schoolverlaters terugbrengen tot minder dan 25 000 per jaar in 2016. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren maakt zij vanaf vandaag nieuwe afspraken met scholen en gemeenten in het hele land. Op het Scala vmbo in Breda gaf de minister vandaag hiertoe persoonlijk de aftrap. Met de Bredase onderwijswethouder Saskia Boelema en ROC voorzitter Rob Franken tekende zij een convenant om het aantal voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio West-Brabant verder terug te brengen. West-Brabant is n van 39 RMC-regio's die de komende tijd een handtekening......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Tweede Kamer gaat voorbij aan zorgen onderwijsveld

Tweede Kamer gaat voorbij aan zorgen onderwijsveld

De eerste termijn van het kamerdebat wijst erop dat een meerderheid in de Tweede Kamer de zorgen en bezwaren over de kwaliteit van het onderwijs, van leraar tot schoolbestuurder, naast zich neer gaat leggen. De PO-Raad is zeer teleurgesteld in de opstelling van de Tweede Kamer. Veel expertise en zorgstructuren die maken dat alle leerlingen de zorg en het onderwijs krijgen die zij nodig hebben, gaan met deze bezuinigingen verloren. De PO-Raad vreest dan ook dat de toezegging van de minister om in te grijpen als het 'niet goed' gaat, voor veel leerlingen te laat zal komen. De laatste hoop is nu gevestigd op......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Kamerleden

Kamerleden

Deze week debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Passend onderwijs. De PO-Raad heeft daarom het inititatief genomen om samen met vak-en ouderorganisaties een open brief te plaatsen in de Volkskrant. Hierin laten wij de de Kamerleden weten dat wij de doelstellingen van het Passend onderwijs onderschrijven, maar dat het onmogelijk is met de knellende invoeringstermijn en de bijbehorende forse bezuinigingen tot een goede invoering te komen.We roepen de Kamerleden op om in het debat te kiezen voor het belang van het kwetsbare kind en aan te sturen op een ander Passend onderwijs waarbij het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

SCP nuanceert beeld dat op onderwijs bezuinigd kan worden

SCP nuanceert beeld dat op onderwijs bezuinigd kan worden

Tijdens een geanimeerd debat in het Onderwijscafé over het SCP-rapport 'Waar voor ons belastinggeld?' zegt SCP-onderzoeker Lex Herweijer dat op basis van het onderzoek niet geconcludeerd had mogen worden dat er op het onderwijs bezuinigd kan worden. Desalniettemin blijft Tweede Kamerlid Harm Beertema (PVV) er bij dat het rapport 'politiek prikkelend materiaal' bevat. De belangrijkste opbrengst van de bijeenkomst is dat er een debat is begonnen over de kwaliteit van het onderwijs tussen scholen, ouders en andere betrokkenen, inclusief politici.De conclusies in het SCP-rapport dat halverwege vorige......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad