Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws politiek

Tweede Kamer spreekt over ouderbetrokkenheid

Tweede Kamer spreekt over ouderbetrokkenheid

10 april 2012 Op woensdag 11 april spreekt de Tweede Kamer over ouderbetrokkenheid bij het onderwijs. Hierbij wordt onder meer stil gestaan bij het rapport van de Onderwijsraad 'Ouders als partners', de evaluatie van de Wet Medezeggenschap (WMS) en het programma 'Ouders en school samen' van het ministerie van OCW.De PO-Raad acht een goede relatie tussen ouders en school van belang. In het manifest "In tien jaar naar de top" (PO-Raad, 2010) wordt dit bekrachtigd: 'de school organiseert een maximale betrokkenheid van de ouders. De ouders zijn de belangrijkste pedagogische partners van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Minister wil geen fusie brabantse scholen

Minister wil geen fusie brabantse scholen

Minister Marja van Bijsterveldt geeft geen groen licht voor een fusie tussen het ROC Eindhoven en het ROC Ter AA uit Helmond. De minister volgt hiermee het advies van de Adviescommissie Fusietoets, die vreest dat de fusie ten koste zal gaan van de variatie in het onderwijsaanbod in de regio. Leerlingen uit de regio zouden na de fusie nog maar kunnen kiezen uit n in plaats van twee aanbieders van middelbaar beroepsonderwijs. De beide roc's reageerden maandag teleurgesteld op het besluit van de minister. Leerlingen en personeel van de scholen zijn gisteren ingelicht over het niet doorgaan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Harmonisatie rechtspositie ambtenaren

Harmonisatie rechtspositie ambtenaren

De PO-Raad en de VO-raad hebben er bij de Tweede Kamer voor gepleit om één ontslagregime voor de gehele sector in te voeren met instandhouding van de Commissies van Beroep voor zowel bijzonder onderwijs als openbaar onderwijs.Deze week debatteert de Tweede Kamer over het initiatief wetsvoorstel van D66 en CDA om de rechtspositie van medewerkers in het bijzonder en het openbaar onderwijs op uniforme wijze te regelen. De PO-Raad is van mening dat dit een goed initiatief is. Echter, in het wetsvoorstel wordt een onderscheid gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs bij het ontslagregime. Het openbaar......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Onderwijs en politiek praten weer met elkaar

Onderwijs en politiek praten weer met elkaar

De politiek en het onderwijsveld zijn bij elkaar gekomen om te praten over de verslechterde verhoudingen. Op initiatief van ChristenUnie fractievoorzitter Arie Slob hebben verschillende organisaties, waaronder de PO-Raad, een bijeenkomst georganiseerd op zaterdag 17 maart. Doel van de dag was om het onderlinge gesprek tussen het onderwijsveld en de politiek weer op gang te krijgen en herstel van wederzijds begrip te creëren.De PO-Raad vond het een zinvolle dag. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad en een van de aanwezigen: "Het was niet zozeer de bedoeling om meningsverschillen de wereld uit te helpen,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Kennisnet brengt politiek dichter bij scholieren

Kennisnet brengt politiek dichter bij scholieren

Met Politiek Dichtbij brengt Kennisnet landelijke politici in contact met scholieren uit het voortgezet onderwijs. Op maandag 19 maart gaat Jesse Klaver (Groen Links) in debat met scholen uit Tilburg en Hoogezand. Bij het debat wordt gebruik gemaakt van webconferencing. Op deze manier maken afstanden niet uit, de scholieren blijven gewoon in hun eigen school. Jesse Klaver is te gast bij Kennisnet. Het Theresia Lyceum uit Tilburg zal de stelling 'Havisten moeten de mogelijkheid krijgen vakken waar ze goed in zijn op VWO niveau......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Kennisnet | Nieuws