Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws Docentenplein

Mbo blijft zich inzetten tegen jeugdwerkloosheid

Mbo blijft zich inzetten tegen jeugdwerkloosheid

De mbo-instellingen bekijken momenteel de mogelijkheden om de advies- en begeleidingsactiviteiten van School ex ook in de komende jaren binnen de scholen voort te zetten, in overleg met regionale partners (UWV, hogescholen, gemeenten). Op een afsluitende bijeenkomst met de leden (School ex-cordinatoren, loopbaanbegeleiders en alumnicordinatoren) is dit besproken, zo meldt de MBO Raad.In 2010 hebben de mbo-instellingen voor de tweede keer het School ex-programma uitgevoerd. De deelname was groter dan in 2009. De sector wist driekwart van de studenten te bereiken. Meer dan 85.000 studenten hebben...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Belangrijke conclusies in het jaarboek onderwijs cbs 2010

Belangrijke conclusies in het jaarboek onderwijs cbs 2010

Dit zijn enkele belangrijke conclusies in het Jaarboek onderwijs in cijfers 2010 dat vandaag verschijnt. Hierin heeft het CBS een aantal belangrijke feiten en ontwikkelingen binnen het onderwijs op een rij gezet. Kwart van voortijdig schoolverlaters later toch weer naar schoolOngeveer een kwart van de leerlingen die voortijdig het onderwijs verlieten, ging in de jaren daarna toch weer naar school. Een deel van hen zal dus alsnog een startkwalificatie halen. De afgelopen jaren is de voortijdige schooluitval gestaag gedaald. In 2008/'09...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Extra carrierekansen voor leraren met de functiemix

Extra carrierekansen voor leraren met de functiemix

Talent moet de ruimte krijgen. Doorgroeien naar een hogere lerarenfunctie met een bijpassende beloning. Het kan, met de functiemix. Afgelopen voorjaar is OCW in samenwerking met de sociale partners gestart met de campagne Carrire in het onderwijs, het kan! Hierbij ondersteund door Adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Er zijn posters en flyers verspreid en er was het functiemiexdebat met de toenmalige staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Na een kort intermezzo, pakken wij de draad weer op. In het najaar van 2011 staat namelijk de eerste tussenmeting gepland en wordt er gekeken of de doelstellingen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

PO raad en HBO raad stimuleren onderwijskwaliteit met samenwerkingsagenda

PO raad en HBO raad stimuleren onderwijskwaliteit met samenwerkingsagenda

De PO-Raad en de HBO-raad gaan de komende jaren nauwer samenwerken. Hun doel is de verbetering van de kwaliteit van het primair onderwijs en van de lerarenopleiding aan de pabos. De komende jaren ligt de focus voor verbetering van de kwaliteit op taal en rekenen. Beide sectorraden hebben hierover deze week afspraken gemaakt.Op de samenwerkingsagenda van de PO-Raad en de HBO-raad staan drie punten. De pabos gaan een bijdrage leveren aan het opbrengstgericht werken van de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Andersom gaan de scholen actief meewerken aan het opleiden van toekomstige...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Vooroordelen leraren beinvloeden prestaties leerlingen

Vooroordelen leraren beinvloeden prestaties leerlingen

Sommige leerkrachten verwachten weinig van hun allochtone leerlingen. Dat is vaak niet terecht, maar het benvloedt wel hun prestaties, in negatieve zin.Vooroordelen van meester of juf hebben effect op de prestaties van leerlingen. Dit geldt voor allochtone leerlingen, maar bijvoorbeeld ook voor leerlingen met leerproblemen zoals dyslexie.Dit blijkt uit onderzoek van het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen.Leerkrachten hebben over het algemeen lagere verwachtingen van allochtone leerlingen. Deze groep leerlingen doet het feitelijk ook minder...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws