Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws Docentenplein

Extra carrierekansen voor leraren met de functiemix

Extra carrierekansen voor leraren met de functiemix

Talent moet de ruimte krijgen. Doorgroeien naar een hogere lerarenfunctie met een bijpassende beloning. Het kan, met de functiemix. Afgelopen voorjaar is OCW in samenwerking met de sociale partners gestart met de campagne Carrire in het onderwijs, het kan! Hierbij ondersteund door Adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Er zijn posters en flyers verspreid en er was het functiemiexdebat met de toenmalige staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Na een kort intermezzo, pakken wij de draad weer op. In het najaar van 2011 staat namelijk de eerste tussenmeting gepland en wordt er gekeken of de doelstellingen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

PO raad en HBO raad stimuleren onderwijskwaliteit met samenwerkingsagenda

PO raad en HBO raad stimuleren onderwijskwaliteit met samenwerkingsagenda

De PO-Raad en de HBO-raad gaan de komende jaren nauwer samenwerken. Hun doel is de verbetering van de kwaliteit van het primair onderwijs en van de lerarenopleiding aan de pabos. De komende jaren ligt de focus voor verbetering van de kwaliteit op taal en rekenen. Beide sectorraden hebben hierover deze week afspraken gemaakt.Op de samenwerkingsagenda van de PO-Raad en de HBO-raad staan drie punten. De pabos gaan een bijdrage leveren aan het opbrengstgericht werken van de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Andersom gaan de scholen actief meewerken aan het opleiden van toekomstige...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Vooroordelen leraren beinvloeden prestaties leerlingen

Vooroordelen leraren beinvloeden prestaties leerlingen

Sommige leerkrachten verwachten weinig van hun allochtone leerlingen. Dat is vaak niet terecht, maar het benvloedt wel hun prestaties, in negatieve zin.Vooroordelen van meester of juf hebben effect op de prestaties van leerlingen. Dit geldt voor allochtone leerlingen, maar bijvoorbeeld ook voor leerlingen met leerproblemen zoals dyslexie.Dit blijkt uit onderzoek van het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen.Leerkrachten hebben over het algemeen lagere verwachtingen van allochtone leerlingen. Deze groep leerlingen doet het feitelijk ook minder...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Scholieren maken film over loverboys

Scholieren maken film over loverboys

In de Groningse megabioscoop Must See Euroborg ging maandagavond de film What Denk Jij?!' in premire. De film is gemaakt door leerlingen van het Augustinuscollege te Groningen, zo meldt RTV Noord.Het verhaal van de film speelt in op de actualiteit en het veelvuldig gebruik van sociale media door jongeren. Loverboys maken namelijk steeds vaker gebruik van internet, waardoor het voor scholieren steeds moeilijker wordt een loverboy te herkennen. Het beeld van gulle loverboys die met mooie cadeaus een meisje versieren, is al geruime tijd achterhaald.Regisseur Tom Porte is slechts 15 jaar...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Leerkrachten hebben tegenstrijdige idealen rond diversiteit

Leerkrachten hebben tegenstrijdige idealen rond diversiteit

Leerkrachten op protestants-christelijke basisscholen hanteren tegenstrijdige idealen bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van intercultureel psycholoog Inge Versteegt naar opvattingen van basisschoolleerkrachten over etnische en religieuze diversiteit in de klas.Niet de identiteit van de school, maar de persoonlijke overtuiging van de leerkracht is doorslaggevend voor de wijze waarop kinderen van verschillende religieuze achtergronden worden benaderd. Versteegt promoveert op 22 december bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws