Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws Docentenplein

Centrale eindtoets niet gebruiken voor vergelijken scholen

Centrale eindtoets niet gebruiken voor vergelijken scholen

Utrecht, 1 maart 2011. "De centrale eindtoets kan niet worden gebruikt om scholen te vergelijken en kan niet leiden tot een eindexamen primair onderwijs", is de stellige reactie van AVS-voorzitter Ton Duif op het invoeren van een centrale eindtoets in groep 8. Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool maken voortaan een landelijke eindtoets voor taal en rekenen, zo meldt minister Van Bijsterveldt op 1 maart. De centrale eindtoets zal aan het eind van het schooljaar 2012-2013 voor het eerst worden afgenomen. De minister stelt voor de nieuwe landelijke toets af te nemen tussen 15 april en...

Lees meer
Groningse plattelandsschool mag open blijven

Groningse plattelandsschool mag open blijven

De Groningse basisschool De Butte in Borgercompagnie mag open blijven ondanks een te klein aantal leerlingen. Minister van Bijsterveldt is vandaag naar Groningen afgereisd om De Butte het goede nieuws te vertellen, zo meldt de Rijksoverheid.De Groningse basisschool telt op dit moment 22 leerlingen. De absolute ondergrens voor een basisschool om te blijven bestaan is 23 leerlingen. Vanaf 1 januari 2011 geldt een nieuwe wet waardoor het voor basisscholen mogelijk wordt om toch open te blijven als ze onder de opheffingsnorm van 23 leerlingen komen.Scholen kunnen hiertoe een verzoek indienen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Scholen Cairo weer open

Scholen Cairo weer open

De scholen in de Egyptische stad Caro zijn zondag voor het eerst sinds het uitbreken van de onlusten in het Arabische land weer open gegaan, zo meldt de Washington Post.De Egyptenaren begonnen op 25 januari met massale protesten tegen het regime van president Hosni Mubarak. Nu de president is afgetreden lijkt de rust weer te keren in het land.Toch maken veel ouders zich nog zorgen om de veiligheid van hun kinderen. Ongeveer de helft van de leerlingen werd door hun ouders thuis gehouden.Kinderen in Egypte zingen 's ochtends het volkslied. Gisteren werd het lied extra hard...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbuitenland → Dossier: Kennisnet | Nieuws

17 maart 2011 Dag van de Leerplicht

17 maart 2011 Dag van de Leerplicht

In 2011 vindt de Dag van de Leerplicht plaats op donderdag 17 maart. Het thema: School? Bekijk het eens anders! Naar school gaan is namelijk niet alleen een plicht maar vooral ook heel erg leuk. Kinderen hebben het recht om zich te ontwikkelen en een diploma te halen. Maar nog niet iedereen is zich bewust van deze kans en zij verlaten school toch zonder startkwalificatie. Zonde, want zo maak je minder kans op een leuke en passende baan. Met jouw hulp willen we leerlingen, ouders en scholen tijdens de Dag van de Leerplicht bewust maken hoe belangrijk het is om door te zetten en een diploma...

Lees meer
Astronomie programma voor jonge kinderen krijgt 19 miljoen EU subsidie

Astronomie programma voor jonge kinderen krijgt 19 miljoen EU subsidie

De Europese Unie heeft een subsidie van 1,9 miljoen euro toegekend aan een internationaal programma dat tot doel heeft zeer jonge kinderen in achterstandssituaties in contact te brengen met de inspirerende aspecten van de sterrenkunde. Door kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar zich bewust te laten worden van de grootsheid en schoonheid van het heelal, probeert UNAWE (Universe Awareness) hun blikveld te verruimen, hun belangstelling te wekken voor de wetenschap en hen te stimuleren zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige, verdraagzame en internationaal georiënteerde volwassenen. De ambitie...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Astronomie | Docentenplein | Sterrenkunde