Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Onderwijs niet gebaat bij deze vorm van prestatiebeloning voor excellente leraren

Onderwijs niet gebaat bij deze vorm van prestatiebeloning voor excellente leraren

De PO-Raad kijkt kritisch naar het advies Excellente leraren als inspirerend voorbeeld van de Onderwijsraad. Wij kunnen ons wel vinden in de suggestie om excellentie te gebruiken voor kwaliteitsverbetering. Met de invulling gaat de Onderwijsraad echter voorbij aan huidige ontwikkelingen en aan de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur in het personeelsbeleid. De Onderwijsraad noemt de gelijkheidscultuur als probleem bij de kwaliteitsverbetering binnen het primair onderwijs. Daarnaast kan differentiatie in functies bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het lerarenvak. De PO-Raad kan zich daar...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Burgerinitiatief Fair Science

Burgerinitiatief Fair Science

Ingekomen oproep: Het burgerinitiatief Fair Science kan worden ondertekend op www.oude-wereld.nl. De initiatiefnemers vragen hiermee om eerlijke wetenschap. Eerlijke informatie over wat feiten zijn en wat interpretaties, onder andere voor in het onderwijs. Voor in de schoolbanken, in de collegezaal, maar ook in de krant en het museum. Als er meerdere wetenschappelijke modellen zijn, moeten ze alle gehoord worden. Het moet niet mogen dat slechts één model alle ruimte krijgt. Zeker in schoolboeken niet. Naast evolutie moeten ook aanwijzingen voor schepping een plek krijgen. Naast de visie dat de mensen...

Lees meer
Ook buiten onderwijs grote bezwaren tegen bezuiniging Passend onderwijs

Ook buiten onderwijs grote bezwaren tegen bezuiniging Passend onderwijs

De VNG heeft in een brief aan minister Van Bijsterveldt gereageerd op de beleidsbrief Naar Passend Onderwijs en haar ernstige zorg uitgesproken. De VNG ziet een aantal pijnpunten op bijvoorbeeld het gebied van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen schoolbesturen en gemeenten, onduidelijkheid volgens de VNG- over de vraag waar de zorgtoewijzing plaatsvindt en het leerlingenvervoer. Ten aanzien van dat laatste stelt de VNG voor de plicht om het leerlingenvervoer te regelen voortaan bij de samenwerkingsverbanden te leggen. Daar is in de huidige plannen geen rekening mee gehouden en de bekostiging is...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Ledenraadpleging ontwerpwetsvoorstel Toetsing in het primair onderwijs

Ledenraadpleging ontwerpwetsvoorstel Toetsing in het primair onderwijs

De PO-Raad nodigt al haar leden uit voor een ledenraadpleging omtrent het wetsvoorstel 'Toetsing in het po'. Deze ledenraadpleging vindt plaats op 30 maart van 13:30u tot 15:00u bij de PO-Raad. Met de raadpleging wil de PO-Raad in kaart brengen hoe de leden staan ten opzichte van de voornemens op het gebied van het leerling-en onderwijsvolgsysteem (lovs) en de maat voor toegevoegde waarde en welke alternatieven wenselijk zijn. Graag zien we u op deze bijeenkomst zodat wij uw inbreng kunnen gebruiken voor de definitieve reactie van de PO-Raad aan de minister van OCW. Klik hier om aan te melden Wetsvoorstel...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Van Bijsterveldt geeft aftrap voor ADO jongerenteam

Van Bijsterveldt geeft aftrap voor ADO jongerenteam

In het ADO-stadion is op 17 maart - op de Dag van de Leerplicht - de aftrap gegeven voor een nieuw jongerenteam dat in de regio Den Haag en Leiden de strijd aanbindt met schooluitval. Dat meldt de Rijksoverheid.Samen met oud-scheidsrechter Dick Jol gaf minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) het startsein. Binnenkort geven de jongeren voorlichting op scholen over voortijdig schoolverlaten en het nut van een diploma."Dit team draagt eraan bij dat jongeren binnen de lijnen blijven en een diploma gaan scoren. Want met een diploma maak je later meer kans op de arbeidsmarkt en...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws