Onderwijsnieuws MBO

Samenwerking versterken en specialistisch vakmanschap beschermen

Samenwerking versterken en specialistisch vakmanschap beschermen

Mbo-scholen moeten blijven innoveren, samenwerken en zorg dragen voor een breed en divers aanbod van opleidingen, vindt minister Bussemaker. Daarom dient ze vandaag een wetsvoorstel in dat samenwerking faciliteert en kleine en unieke opleidingen beschermt. Op deze manier kunnen waardevolle (kleine) opleidingen behouden worden en kunnen we ook en in de toekomst vakmensen van wereldklasse op blijven leiden. De komende jaren krijgt het mbo te maken met dalende leerlingenaantallen. Om een breed aanbod van opleidingen te behouden, moet samenwerking tussen mbo-scholen makkelijker worden gemaakt.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: MBO

Bussemaker: menselijke maat de norm in mbo

Bussemaker: menselijke maat de norm in mbo

Studenten en docenten moeten zich thuis voelen in het middelbaar beroepsonderwijs en wat te kiezen hebben. Daarom worden ‘grote’ mbo-scholen in principe verplicht hun opleidingen te verdelen in zelfstandige 'mbo-colleges' met een duidelijk herkenbaar en samenhangend opleidingsaanbod dat goed aansluit op de regionale arbeidsmarkt. Aan het hoofd van deze colleges staat een collegedirecteur als aanspreekpunt voor de kwaliteit van het onderwijs, vergelijkbaar met een decaan in het wetenschappelijk onderwijs. Met deze maatregelen wil minister Jet Bussemaker (Onderwijs) het mbo-onderwijs herkenbaarder maken......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: MBO

Aanscherping eisen examencommissies in het mbo

Aanscherping eisen examencommissies in het mbo

Examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs moeten objectiever en deskundiger worden, zodat ze beter in staat zijn om hun taken uit te voeren. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin de wettelijke eisen die worden gesteld aan examencommissies in het mbo verder worden aangescherpt. De maatregelen moeten leiden tot een betere kwaliteit van examinering in het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens het kabinet hebben mbo-studenten recht op goede examens zodat zij ook écht getoetst worden op wat ze moeten kennen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: MBO

Nieuwe leerroute moet kansen op baan voor mbo-er vergroten

Nieuwe leerroute moet kansen op baan voor mbo-er vergroten

Mbo-studenten kunnen binnenkort een nieuwe leerroute volgen die beter aansluit op het werk dat zij straks gaan doen. Nu zijn de beroepsopleidende (bol) en beroepsbegeleidende (bbl) leerwegen in het middelbaar beroepsonderwijs nog strikt gescheiden. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) wil af van dat strakke keurslijf. Mbo-scholen krijgen van de bewindsvrouw de ruimte om studenten gecombineerde leerroutes aan te bieden, die hen gerichter kennis en vaardigheden aanleren en hen beter voorbereiden op hun werkplek van morgen. Bussemaker wil hiermee hun kansen op een baan vergroten. Ook kunnen nieuwe ontwikkelingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: MBO | Rijksoverheid

Roc’s zien niks in verlengen kwalificatieplicht

Roc’s zien niks in verlengen kwalificatieplicht

De Partij van de Arbeid wil jongeren langer op school houden, zodat ze met een diploma vertrekken. De leeftijd moet van 18 naar 21 jaar worden opgerekt. De MBO Raad, werkgeversorganisatie van roc’s, staat niet te juichen. En ook minister Bussemaker van Onderwijs ziet er niks in. Nu hoeven achttienjarigen zonder startkwalificatie, zoals een mbo-diploma op niveau twee of een havodiploma, niet verplicht naar school. Haken en ogen Minister Bussemaker ziet niets in een verlenging, schreef zij in januari in een brief aan de Tweede Kamer. Er zitten te veel juridische haken......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: AOB