Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws ICT

Column Leerlijnen van belang bij meer gebruik van digitaal leermateriaal

Column Leerlijnen van belang bij meer gebruik van digitaal leermateriaal

Steeds snellere ontwikkelingen van digitale communicatiemiddelen dwingen het onderwijs om na te denken over leerprocessen. Was vroeger een boek en een atlas meer dan voldoende om de wereld binnen de school te krijgen, tegenwoordig is er heel veel meer mogelijk en wenselijk. Vooral wenselijk, want in de snel digitaliserende wereld zal ook de school mee moeten. Helaas weten we maar al te goed dat dat proces erg traag, volgens velen zelfs te traag verloopt. Door Aad van der Drift Er wordt vaak genoeg gezegd dat er nog steeds wordt lesgegeven op een manier die......

Lees meer
Is bewijs wel nodig

Is bewijs wel nodig

Gisteren was ik bij de de jaarlijkse conferentie over 'Wat werkt met ict in het onderwijs'. Een meer dan overvol programma, vol met (onder andere) pitches over onderzoeken naar de toegevoegde waarde van ICT. De uitkomsten van die onderzoeken waren gevarieerd: soms werd geen effect gemeten, soms werd positief effect gemeten en soms werd geconstateerd dat er te weinig gegevens waren om zinvolle conclusies te trekken.......

Lees meer
Ingeblikte docent

Ingeblikte docent

Gisteren vertelde ik over de TedTalk van Paul Andersen, een biologiedocent aan de Bozeman High School in de VS. Om zelfstandig werken bij zijn leerlingen te stimuleren, heeft hij heel veel videolessen gemaakt, waarin hij de leerstof uitlegt. Die lessen kunnen zijn leerlingen gebruiken als hij er......

Lees meer
Toename begrijpend lezen en woordenschat met netbooks en Boekie

Toename begrijpend lezen en woordenschat met netbooks en Boekie

Het begrijpend lezen en de woordenschat van leerlingen die werken met netbooks en Boekie groeien significant harder dan bij andere leerlingen. Dit blijkt uit onderzoek van basisschool De Kolkribbe uit Scheerwolde dat samen met Kennisnet is uitgevoerd in het kader van EXPO 2 (experimenten in het basisonderwijs). Terwijl het begrijpend lezen en de woordenschat toenamen, werd er geen effect gevonden voor de motivatie voor school en een negatief effect voor de intrinsieke motivatie voor woordenschatonderwijs. Wat is Boekie? Op Boekie.info......

Lees meer
Leerlingen met dualbooks maken meer vooruitgang met rekenen

Leerlingen met dualbooks maken meer vooruitgang met rekenen

Leerlingen die gebruik maken van een dualbook voor hun rekenlessen, gaan harder vooruit dan leerlingen die met boeken werkten. Dit blijkt uit onderzoek van basisschool De Tweemaster-Kameleon uit Oost-Souburg. Het onderzoek is samen met Kennisnet uitgevoerd in het kader van Expo 2 (experimenten in het basisonderwijs). Verder blijkt uit het onderzoek dat de leerlingen met dualbooks niet meer plezier in het rekenen beleven dan leerlingen die met boeken werkten. Wat is een dualbook? Een dualbook is een combinatie van een e-reader en een tablet. Het bestaat......

Lees meer