Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws HBO

Marokkanen in hbo ambitieus

Marokkanen in hbo ambitieus

Marokkaanse hbo-studenten hebben een sterke drang bij de Nederlandse samenleving te horen, maar zijn tegelijkertijd onzeker over hun eigen positie ten opzichte van autochtone Nederlanders.Dat concludeert Inholland-docent Machteld de Jong in een proefschrift waarop ze binnenkort hoopt te promoveren aan de Vrije Universiteit. "Als je een hbo-diploma hebt, word je eindelijk maatschappelijk geaccepteerd, denken deze jongeren." In tegenstelling wat vaak gedacht wordt, oefenen beide Marokkaanse ouders, maar ook zussen en broers, flinke druk uit op studerende familieleden.Elke Marokkaanse......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwshbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Stel kwaliteitseisen Engelstalig hoger onderwijs

Stel kwaliteitseisen Engelstalig hoger onderwijs

Onderwijsraad pleit voor weloverwogen taalbeleid Opleidingen in het hoger onderwijs kiezen steeds vaker voor Engelstalig onderwijs. Dit heeft te maken met de toegenomen mobiliteit van studenten en met de eisen van de arbeidsmarkt. Aan Engelstalig onderwijs zouden meer kwaliteitseisen gesteld moeten worden: docenten dienen de taal aantoonbaar goed te beheersen en studenten moeten kunnen laten zien dat zij in staat zijn het onderwijs op niveau te volgen. Buitenlandse studenten en docenten die langer dan een jaar in Nederland hoger onderwijs volgen of geven, moeten voldoende gelegenheid......

Lees meer
Studenten kiezen veel voor zorgstudies hogescholen

Studenten kiezen veel voor zorgstudies hogescholen

Opleidingen in de gezondheidszorg op hogescholen zien komend studiejaar hun studentenaantallen het hardst stijgen van alle hogescholen, meldt de Volkskrant.Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de instellingen in het hoger onderwijs. Het gaat hierbij om inschrijfverzoeken, nog niet om daadwerkelijk betaalde inschrijvingen.De Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit zien het aantal inschrijvingen met respectievelijk 45 en 35 procent stijgen. Bij de Universiteit van Amsterdam daalde het aantal nieuwe studenten juist weer en wel met 14 procent.Hogeschool Inholland......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwshbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Het hbo op de schop

Het hbo op de schop

Door: Martijn van den Berg Ik herinner me nog de eindexamens. Ik was bloednerveus, want ik stond er niet geweldig voor. Ik heb weken achter elkaar een één stuk door zitten leren, want ik moest en ik zou een voldoende halen voor alles. Ik ben erg blij dat dit over is. Of toch niet?Naar aanleiding van een onderzoek op alle HBO scholen in Nederland, bleek dat bij 15 van de 1200 opleidingen diploma's afgegeven werden die niet HBO waardig waren. Het kabinet was hiervan zo geschokt, dat ze direct maatregelen hebben genomen. Er komen onder andere centrale examens op kernvakken en de controle......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwshbo → Dossier: Margreet van den Berg

Team hogeschool verslaat universiteiten

Team hogeschool verslaat universiteiten

Saxion is gisteren op de eerste plaats geeindigd bij de nationale wetenschapsquiz van Kivi Niria, in de categorie studenten, zo meldt de hogeschool.De quiz werd gehouden op de Universiteit Twente. Het team, met leden van de studentenverenigingen Ident (Crime Science) en Sterck (IPO), versloeg de teams van alle technische universiteiten in Nederland en het enige andere hbo-team, dat van SV Archimedes (Werktuigbouwkunde, Saxion).Er waren vragen over nanotechnologie, biologie en wiskunde maar ook over het effect van Social Media. De winnaars (Anneloes Bork, Denise Foppen, Mart Holle,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwshbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws