Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws economisch

PO Raad Bezuinigingen treffen alle leerlingen

PO Raad Bezuinigingen treffen alle leerlingen

De PO-Raad is onaangenaam getroffen door de invulling van de 300 miljoen bezuiniging op Passend onderwijs. De klassen in het speciaal onderwijs worden 10 procent groter, meer dan de helft van de ambulant begeleiders wordt wegbezuinigd en door het schrappen van projecten neemt het aantal thuiszitters en uitvallers toe. Deze bezuinigingen treffen alle leerlingen, maar zeker de zwakkere onder hen. Maandag 31 januari stuurde de minister haar beleidsbrief over Passend onderwijs naar de Tweede Kamer. De minister geeft een invulling aan de bezuinigingen uit het regeerakkoord van 300 miljoen. Door......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Bezuinigingen treffen hele sector

Bezuinigingen treffen hele sector

De bezuinigingen op Passend onderwijs van 300 miljoen treffen de hele sector. De maatregelen raken in eerste instantie vooral het speciaal onderwijs, maar ook de leraren in het reguliere onderwijs zullen de gevolgen in de klas merken. Zij krijgen te maken met meer leerlingen, die extra zorg en aandacht nodig hebben en er is minder geld voor gespecialiseerde begeleiding. Daarom roepen sectororganisaties, vakbonden en ouderorganisaties iedereen uit het primair en voortgezet onderwijs om de petitie tegen de bezuinigingen te tekenen en om op 9 februari naar de landelijke onderwijsmanifestatie te komen in Nieuwegein....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

PO Raad gaat door met acties tegen bezuinigingen

PO Raad gaat door met acties tegen bezuinigingen

Ook de PO-Raad keert zich fel tegen de bezuinigingen op (Passend) onderwijs en onderschrijft de doelstelling van de actiedag die de onderwijsvakbonden op hun websites aankondigen. De PO-Raad zal juist ook de gesprekken die de minister met het onderwijsveld gaat voeren aangrijpen om inhoudelijk en manifestatief de minister te wijzen op de desastreuze gevolgen die haar bezuinigingsplannen zullen hebben. Minister Van Bijsterveldt van OCW stuurt komende maand haar ambtenaren het onderwijsveld in, om te overleggen over de stelselwijziging Passend onderwijs. De PO-Raad roept haar leden op tijdens deze......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Minister president loopt weg voor debat over bezuinigingen

Minister president loopt weg voor debat over bezuinigingen

Met verbazing heeft de PO-Raad en de oppositie in de Tweede Kamer geconstateerd dat minister-president Rutte niet bereid was om te praten over alternatieven voor de bezuinigingen op Passend onderwijs. De PO-Raad vindt het teleurstellend dat het kabinet geen oor heeft voor de mening van velen uit het onderwijsveld. De PO-Raad gaat nu bekijken hoe de acties tegen de bezuiniging een vervolg krijgen. Op de extra bijeenkomst van 14 maart zullen we hierover met onze leden praten. Donderdag 17 februari heeft de Tweede Kamer de minister-president opgeroepen om naar de Kamer te komen om te praten over de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Gevolgen bezuinigingen SO per 1 augustus 2012

Gevolgen bezuinigingen SO per 1 augustus 2012

De minister voert al per 1 augustus 2012 vrijwel alle bezuinigingen op het speciaal onderwijs door. Dit betekent dat er al zeer snel sprake is van grote aantallen ontslagen onder het onderwijspersoneel in het speciaal onderwijs. Door middel van onderstaand rekenmodel van het ministeriekunt u zien wat de bezuinigingen voor u betekenen op het gebied van Personele bekostiging, Personele groei, Personeels- en arbeidsmarkt budget en Ambulante begeleiding per 1-10-2010 op basis van LGF beschikkingen. Naar rekenmodel Naar toelichting DUO Verzet tegen bezuinigingenOndanks dat met alle acties tegen de bezuinigingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad