Onderwijsnieuws economisch

Werkgeversontevreden over uitwerking pensioenakkoord

Werkgeversontevreden over uitwerking pensioenakkoord

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) is niet tevreden met de uitwerking van het Pensioenakkoord, zo meldt zij in haar laatste pensioenbericht. Kostbare tijd gaat verloren terwijl ondertussen problemen niet worden aangepakt. De PO-Raad neemt ook deel aan het VSO. In het voorjaar 2010 hebben de sociale partners (werkgevers en werknemers) een Pensioenakkoord afgesloten om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken en te houden. De uitwerking van het Pensioenakkoord laat te lang op zich wachten; de pensioenproblemen lossen niet vanzelf op maar worden alleen maar groter. Verdeeldheid bij de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Evaluatie geeft geen duidelijkheid over financien primair onderwijs

Evaluatie geeft geen duidelijkheid over financien primair onderwijs

De PO-Raad ziet dat schoolbesturen de lumpsumbekostiging gebruiken zoals die is bedoeld. Daarmee is echter het structurele tekort in de materiële bekostiging van scholen niet weggenomen. Dat wordt niet zichtbaar in de evaluatie van de materiële kosten van instandhouding, die de minister deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De PO-Raad wil duidelijkheid over de verhouding tussen de bekostiging en de werkelijke benodigde middelen voor een school. In de begeleidende brief over de financiën in het primair onderwijs geeft de minister een te rooskleurig beeld van de financiële situatie door......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Invulling bezuiniging op subsidies bekend

Invulling bezuiniging op subsidies bekend

Zoals in het regeerakkoord is aangegeven ontkomt ook het onderwijs niet aan pijnlijke bezuinigingsmaatregelen. In de brief 'Herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies' geeft het ministerie van OCW aan hoe zij de bezuiniging op de onderwijssubsidies gaat invullen.In totaal is de subsidietaakstelling structureel 233 miljoen. De Minister geeft aan dat het van belang is dat er een krachtig stelsel is dat ervoor zorgt dat scholen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Petitie tegen bezuiniging

Petitie tegen bezuiniging

Samen met andere ouder- en onderwijsorganisaties, organiseert de PO-Raad verschillende acties tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs. Donderdag 20 januari heeft de PO-Raad een brief verstuurd aan al haar leden, waarin de PO-Raad oproept de online petitie te ondertekenen, met een zo groot mogelijke afvaardiging naar de landelijke manifestatie op 9 februari in Nieuwegein te komen en om woensdag 26 januari om 12.00 uur mee te doen aan een speelse actie. Naar de petitie Ludieke actieTijdens de NOT starten de samenwerkende organisaties op ludieke wijze de actieperiode. Ook op schoolniveau kan aan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Regionale bijeenkomsten over acties en bezuinigingen

Regionale bijeenkomsten over acties en bezuinigingen

Het bestuur van de PO-Raad belegt begin februari drie regionale ledenbijeenkomsten. De bestuursleden willen met leden praten over de strategie rond de acties tegen de voorgenomen bezuiniging op Passend onderwijs en de betreffende plannen van de minister. De bijeenkomsten vinden plaats op: - Woensdag 2 februari,18.00 20.00 uur in Zwolle (locatie: Buitensocieteit, Stationsplein 1; aanwezig: René van Harten en Simone Walvisch); - Donderdag 3 februari, 17.00 19.30 uurin Den Bosch (locatie: Golden Tulip Hotel Central, Burg. Loeffplein 98; aanwezig: Kete Kervezee en René van Harten);......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad