Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws economisch

Financiele positie schoolbesturen primair onderwijs verslechtert harder dan verwacht

Financiele positie schoolbesturen primair onderwijs verslechtert harder dan verwacht

Terwijl scholen zich blijven inzetten om de onderwijsresultaten te verbeteren, wat zichtbaar resultaat oplevert, moeten ze dit doen met steeds minder geld. In 2010 hebben scholen in het primair onderwijs opnieuw meer geld uit moeten geven dan er binnen kwam. In 2009 was er al een bescheiden tekort van 14 miljoen euro, op de jaarrekening van 2010 loopt dit fors op. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van de PO-Raad onder haar leden. Leden geven ook aan grote moeite te hebben om de begroting voor 2011 sluitend te krijgen. De jaarcijfers over 2010 die schoolbesturen voor 1 juli 2011 moeten aanleveren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Blijvende ondersteuning voor zeer zwakke scholen

Blijvende ondersteuning voor zeer zwakke scholen

Het aantal zeer zwakke scholen is in het afgelopen jaar fors gedaald. De ondersteuning van het programma Goed worden en goed blijven heeft hier, samen met de Vliegende Brigade, een bijdrage aan kunnen leveren. Maar nog niet op alle scholen is de kwaliteit op orde. De PO-Raad is daarom blij dat het programma Goed worden en goed blijven ook in de komende twee schooljaren activiteiten voor (schoolbesturen van) zwakke en zeer zwakke scholen kan blijven uitvoeren. Nieuw in de huidige opzet is dat ook de activiteiten van de Vliegende Brigade onder de verantwoordelijkheid van de PO-Raad komen te vallen.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Personele bekostiging stijgt met 058%

Personele bekostiging stijgt met 058%

Het kabinet gaat 0,58% meer bijdragen aan de arbeidskostenontwikkeling voor werkgevers binnen de overheid. Dit blijkt uit een brief die de minister van Binnenlandse Zaken aan de werkgevers in de publieke sector heeft gestuurd. Dit betekent dat de GPL 2011-2012 met 0,58% wordt verhoogd ten opzicht van de beschikking van 7 april 2011. De compensatie voor gestegen sociale werkgeverslasten geldt echter met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 en heeft dus ook betrekking op de laatste 7 maanden van 2010-2011. De formele vaststelling van de GPL in de regeling bekostiging 2010-2011 komt dus......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

PO Raad maximale bestuurderssalaris biedt mogelijkheden verschil tussen onderwijssectoren wordt niet weggenomen

PO Raad maximale bestuurderssalaris biedt mogelijkheden verschil tussen onderwijssectoren wordt niet weggenomen

Wat de PO-Raad betreft moet al het onderwijspersoneel, van leerkracht tot bestuurder, betaald worden naar de zwaarte van het beroep. Het voorstel van minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra om het salaris van bestuurders te maximaliseren op 153 duizend euro per jaar, biedt meer mogelijkheid capabele bestuurders aan te trekken of te behouden. De PO-Raad begrijpt echter niet waarom bestuurders in het PO per definitie minder mogen verdienen dan de bestuurders in de andere sectoren. De minster geeft hiermee het beeld af dat het primair onderwijs gemakkelijker zou zijn om te besturen en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Grondslag bezuinigingen onder druk

Grondslag bezuinigingen onder druk

De PO-Raad ziet dat de grondslag voor de bezuinigingen op Passend onderwijs onder druk zijn gezet. Uit een brief van minister Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer blijkt het aantal zorgleerlingen minder hard is gegroeid dan eerder werd aangenomen. Deze groei is steeds de motivatie geweest voor het doorvoeren van de bezuinigingen. De Volkskrant bericht hierover op dinsdag 10 mei. Het aantal zorgleerlingen zou sinds 2003 gestegen zijn met 65 procent. Deze stijging is echter alleen van toepassing op het aantal leerlingen met een indicatie voor zware zorg. Het totaal aantal leerlingen dat extra zorg......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad