Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws economisch

Duits van belang voor economie Achterhoek

Duits van belang voor economie Achterhoek

Het is voor de economie van de Achterhoek van groot belang dat de ondernemers en professionals van morgen de Duitse taal goed beheersen, zo meldt de Gelderlander. Dat is het oordeel van Bart van der Eerden, opleidingsmanager Economie en Dienstverlening van het ROC Graafschap College.Dat is precies de reden waarom Van der Eerden zich zorgen maakt over het besluit van het ministerie van Onderwijs om Engels verplicht te stellen als examenvak op niveau 4 van de ROC's."Dat is kortzichtig en niet goed voor deze regio die juist veel economische contacten heeft met Duitsland", aldus Van der......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Duidelijkheid over kosten huisvesting onderwijs

Duidelijkheid over kosten huisvesting onderwijs

De fractie van de Partij van de Arbeid vraagt zich af of alle overheidssubsidies uit Den Haag, die bedoelt zijn voor de bouw en het onderhouden van schoolgebouwen, daadwerkelijk door de gemeente Groningen voor dit doeleinde worden gebruikt, zo meldt OOG TV. De fractie heeft het college om opheldering gevraagd. "In Nederland geven gemeenten veel minder geld uit aan onderwijshuisvesting dan ze daarvoor krijgen van het Rijk", stellen raadsleden Erica van Lente en Roeland van der Schaaf. Om de mogelijkheid dat dit ook in Groningen gebeurt uit te sluiten, hebben de raadsleden deze vragen ingediend....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Cao GVO/HVO aangepast

Cao GVO/HVO aangepast

De cao voor de leraren godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs is aangepast. Hierin zijn de afspraken verwerkt van de hogere vergoeding voor reiskosten van 0,19 euro per kilometer en een structurele vergoeding voor het aanschaffen en onderhouden van lesmaterialen van 20 euro netto per groep per schooljaar. Ook de verbeterde afspraken over de aanvang en het einde van de benoeming zijn opgenomen. Eind 2011 is al het overleg gestart voor de cao-ronde van 2012. Op de agenda staan onderwerpen als het opnemen van de functie van regiobegeleider in de cao, het opnemen van een benoemingsvolgorde, de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Fusie van scholen financieel aantrekkelijker

Fusie van scholen financieel aantrekkelijker

De regeling waarbij scholen die worden samengevoegd, gedurende twee jaar een aflopende compensatie voor de daling van de bekostiging ontvangen, wordt verruimd. De PO-Raad is blij met deze maatregelen, waarvoor zij al langere tijd, bij zowel het ministerie als de politiek, heeft gepleit. Op dit moment is die compensatie in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 50%. In het derde jaar moet de gefuseerde school het dan doen met de reguliere bekostiging. In de praktijk bleek het voor scholen in krimpgebieden nauwelijks mogelijk de bekostiging tijdig aan de dalende leerlingenaantallen aan te passen.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

De Jager geeft gastles over crisis

De Jager geeft gastles over crisis

Minister Jan Kees de Jager van Financin heeft dinsdag een gastles verzorgd op scholengemeenschap KSE te Etten-Leur. Dat meldt BN De Stem.De Jager gaf aan ongeveer honderd leerlingen uit de vijfde en zesde klas havo en vwo met economie in hun pakket uitleg over de huidige financile crisis. De leerlingen luisterden in de aula van de KSE naar het betoog van de CDA-bewindsman. De Jager begon bij de val van de Lehman Brothers-bank in 2008 en eindigde bij de huidige problemen met Griekenland.De leerlingen konden vervolgens vragen stellen aan de minister. De Jager zei dat de crisis te voorkomen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Kennisnet | Nieuws