Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws economisch

Marenland bespaart op kosten vervanging zieke leerkrachten

Marenland bespaart op kosten vervanging zieke leerkrachten

De Stichting Openbaar Onderwijs Marenland is een bestuur van 28 openbare basisscholen in onder andere de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer. Zij gaat kosten besparen door de vervanging van zieke leerkrachten te automatiseren met behulp van een online softwarepakket. Marenland kiest na onderzoek voor het online softwarepakket van de VervangingsManager van het bedrijf OnderwijsApps. Jos van Zuylen: "De reden voor de keuze van deze software is de gebruikersvriendelijkheid, de mogelijkheden en de relatief lage kosten. De software is via het administratiekantoor OSG aangeschaft,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Regeling voor achterstandsgeld onnodig ingewikkeld

Regeling voor achterstandsgeld onnodig ingewikkeld

18 april 2012 De PO-Raad is zeer verbaasd over de berichtgeving in verschillende media over 'gesjoemel' en 'fraude' met achterstandsgeld in het onderwijs. Kete Kervezee: "Deze kwalificaties doen onrecht aan de scholen en gaan voorbij aan de werkelijke problemen met de gewichtenregeling. Het probleem is dat de regeling veel te ingewikkeld is. Het zou logischer en simpeler zijn als de gemeente vanuit haar administratie (GBA) hierbij een rol zou spelen. De minister zou dit probleem moeten aanpakken."Uit het Onderwijsverslag van de inspectie blijkt dat onvoldoende bekendheid en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Middelbare scholen hebben teveel geld opgepot

Middelbare scholen hebben teveel geld opgepot

Uit een onderzoek van weekblad Elsevier blijkt dat scholen in het voortgezet onderwijs goed bij kas zitten. Meer dan de helft van de schoolbesturen had in 2010 zelfs grotere reserves dan nodig. Gezamenlijk hadden de 299 onderzochte schoolbesturen een buffer die 192 miljoen euro hoger was dan noodzakelijk. Vier procent van de schoolbesturen had een te kleine buffer. Voor dertig schoolbesturen geldt daarnaast dat ze teveel geld op de lopende rekening hadden staan. Sjoerd Slagter, de voorzitter van de VO-raad, laat in een reactie aan Elsevier weten dat scholen te voorzichtig zijn geweest....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Bekostiging bestuursakkoord bekend

Bekostiging bestuursakkoord bekend

Het realiseren van de ambities vanuit het bestuursakkoord, betekent een forse inspanning van de sector primair onderwijs. Ten behoeve van de extra inspanningen ten aanzien van opbrengstgericht werken en professionalisering ontvangen schoolbesturen aanvullende middelen, die worden toegevoegd aan de prestatiebox.Naast de bestaande middelen voor taal en rekenen in de bestemmingsbox (regeling bekostiging 2011/2012: 15,58 per leerling) en de middelen vanuit het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit', wordt de prestatiebox gevoed door de intensiveringen voor het basisonderwijs uit het regeerakkoord.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Toolbox toetsingskader verantwoording  financiele positie

Toolbox toetsingskader verantwoording financiele positie

Eind 2011 is de handreiking "Verantwoording van financiën" uitgebracht. Deze handreiking heeft tot doel de schoolbesturen te ondersteunen bij hun verantwoording van de financiën in het algemeen en de vermogenspositie in het bijzonder. Eigen visie op verantwoording van financiën De handreiking "verantwoording van financiën" is tot stand gekomen naar aanleiding van een uitvoerige discussie in het netwerk bekostiging van de PO-Raad over de inzet van beschikbare middelen c.q. de functie van het vermogen in relatie tot het realiseren van gestelde doelen en te behalen leerresultaten.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad