Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws economisch

Merendeel schoolbesturen in het primair onderwijs heeft financien op orde

Merendeel schoolbesturen in het primair onderwijs heeft financien op orde

4 september 2012 De PO-Raad en de schoolbesturen in het primair onderwijs werken hard aan het verbeteren van de financiële deskundigheid van de sector. Dat dit bij een klein aantal schoolbesturen nog niet goed gaat is bekend en wordt aangepakt. Zij staan onder verscherpt toezicht. Dat is op dit moment het geval bij 8 van de bijna 1200 schoolbesturen in het primair onderwijs. Het merendeel van de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft hun financiën op orde. Zij zijn in staat om in financiële moeilijke tijden “ door stapeling van bezuiniging en daling van het aantal leerlingen “......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Beoordeling financiele positie schoolbestuur is maatwerk

Beoordeling financiele positie schoolbestuur is maatwerk

28 augustus 2012 Onderzoek van de onderwijsinspectie naar de financiële positie van mogelijk rijkere schoolbesturen in het primair onderwijs geeft een genuanceerd beeld. Hoewel het onderzoek van de inspectie niet representatief is, kan op grond van het rapport toch voorzichtig de conclusie worden getrokken dat de sector niet vermogend kan worden genoemd. Ten aanzien van de vermogenspositie en verbetering van de financiële deskundigheid van schoolbesturen heeft het primair onderwijs de afgelopen jaren duidelijk zijn verantwoordelijkheid genomen.Op 23 augustus verscheen het onderzoek......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Leerling dupe van bezuiniging op busjesvervoer

Leerling dupe van bezuiniging op busjesvervoer

17 augustus 2012 Ook de PO-Raad wordt de laatste tijd vaker benaderd door schoolbesturen, die te maken hebben met gemeentelijke bezuinigingen op het leerlingenvervoer, maar ook op andere beleidsterreinen. Wij maken ons zorgen over deze signalen en zullen de situatie nauwlettend volgen. Het Algemeen Dagblad melde op 16 augustus dat gemeenten zo rigoureus snijden in het budget voor het vervoer van leerlingen dat de kans groot is dat leerlingen met een beperking niet meer naar school kunnen. Verschillende media hebben hier aandacht aan besteed. Trefwoorden: ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Personele bekostiging stijgt met 042%

Personele bekostiging stijgt met 042%

22 juni 2012 Het kabinet verhoogt de bijdrage aan de arbeidskosten in 2012 met 0,42%. De loonontwikkeling in het referentiemodel is dan wel op 0% gezet, maar de ontwikkeling van pensioenpremies en sociale lasten in de marktsector wordt min of meer gevolgd, vandaar deze 0,42%. Dit betekent dat de GPL 2012-2013 met 0,42% wordt verhoogd ten opzichte van de in maart bekendgemaakte GPL voor dit schooljaar (zie regeling bekostiging personeel 2012-2013, d.d. 23 maart 2012). Aangezien de compensatie lager ligt dan de daadwerkelijk gestegen werkgeverslasten, heeft één en ander consequenties voor......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Lenteakkoord neemt financiele zorg van onderwijs niet weg

Lenteakkoord neemt financiele zorg van onderwijs niet weg

29 mei 2012 Het lenteakkoord betekent niet dat de zorgen over de financiële situatie in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn verdwenen. In het lenteakkoord is namelijk opgenomen dat de sector onderwijs in 2013 voor 340 miljoen zal moeten bezuinigen. Hoe dit verdeeld wordt over de sectoren is nog niet duidelijk. De PO-Raad begrijpt dat er in tijden van crisis pijnlijke maatregelen moeten worden genomen. Nederland is echter op lange termijn meer gebaat bij investeringen in het onderwijs dan bij bezuinigingen.De afgelopen jaren heeft de sector......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad