Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws economisch

Aanvraagtermijn Lerarenbeurs verlengd tot en met 14 juni

Aanvraagtermijn Lerarenbeurs verlengd tot en met 14 juni

Leraren, ambulant begeleiders of invalkrachten kunnen nog tot en met 14 juni een Lerarenbeurs aanvragen. De aanvraagtermijn is verlengd, omdat er nog beurzen beschikbaar zijn. De beurs bedraagt maximaal 7.700 euro voor collegegeld, reiskosten en overige studiekosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Wie komen in aanmerking voor de Lerarenbeurs 2013? Leraren Leraren die een onderwijsbevoegdheid hebben in het primair, voortgezet, voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, of minimaal......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: AOB

Schoolbesturen verliezen miljoenen aan riskante beleggingen

Schoolbesturen verliezen miljoenen aan riskante beleggingen

Een groep van 26 vooral Limburgse schoolbesturen heeft miljoenen euro's verloren aan riskante beleggingen in derivaten en andere complexe financiële producten. Dat blijkt uit vertrouwelijke rapporten en brieven over de vorige jaar opgedoekte Stichting Vermogensbeheer Schoolbesturen Limburg (SVSL). De beleggingsstichting uit Heerlen werd in juni 2012 geliquideerd, nadat uit onderzoek van de Onderwijsinspectie was gebleken dat honderden scholen hun geld niet aan de stichting hadden mogen toevertrouwen. Reden daarvoor was het feit dat SVSL nergens onder toezicht stond. Ook bleken de scholen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Economisch

Schoolbesturen staan rood

Schoolbesturen staan rood

20 maart 2013. De PO-Raad blijft zich zorgen maken over de verliezen die schoolbesturen in het primair onderwijs lijden en de gevolgen die dat kan hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek vandaag dat scholen in het (speciaal) basisonderwijs voor het derde achtereenvolgende jaar interen op hun reserves. De PO-Raad becijferde dit eerder dit jaar zelf ook. Volgens het CBS kwam het primair onderwijs in 2011 bijna honderdvijf miljoen euro tekort. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat de lasten per leerling sneller stijgen dan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Bedrag prestatiebox voor laatste 7 maanden 2012-2013 bekend

Bedrag prestatiebox voor laatste 7 maanden 2012-2013 bekend

6 maart 2013. Om de ambities uit het bestuursakkoord kracht bij te zetten, ontvangen schoolbesturen tot en met 2015 naast de reguliere lumpsumbekostiging ook geld via de zogenoemde prestatiebox. Schoolbesturen kunnen dit bedrag naar eigen inzicht inzetten voor bijv. taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Doel is de prestaties over de hele linie, van leerlingen tot schoolbestuurders, te verhogen. Naast lumpsum Het extra geld voor scholing schoolleiders waarover onlangs CAO afspraken zijn......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Extra geld voor bijscholing schoolleiders

Extra geld voor bijscholing schoolleiders

26 februari 2013. Schoolleiders van basisscholen krijgen vanaf 2013 jaarlijks minstens 2000 euro extra om zich bij te scholen. Dat maakte staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vandaag bekend. Er komt daarmee 29,5 miljoen euro per jaar beschikbaar om schoolleiders verder te professionaliseren. Dat is volgens de staatssecretaris nodig omdat zij ‘cruciaal’ zijn voor de kwaliteit van het onderwijs op een school. ,,Zij zorgen ervoor dat docenten hun handen vrij hebben om te kunnen doen waar zij het beste in zijn: hun leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen en hen inspireren.’ aldus......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad