Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws basisonderwijs

Ledenraadpleging over toetsing in het primair onderwijs

Ledenraadpleging over toetsing in het primair onderwijs

De PO-Raad wil haar leden raadplegen over hun mening over de plannen van de minister met toetsing in het primair onderwijs. Daartoe organiseren we twee bijeenkomsten. U kunt zich hier aanmelden voor de rondetafelbijeenkomsten. Eerder heeft de PO-Raad ledenbijeenkomsten gehad over de invoering van centrale eindtoetsing in het primair onderwijs. We willen nu met name praten over het verplicht stellen van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en over de maat voor toegevoegde waarde van scholen. Wij vernemen graag uw vragen, opmerkingen,ideeën en wensen over deze onderwerpen. De rondetafelbijeenkomsten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Aanbod natuur  en milieueducatie ontsloten op basisscholen

Aanbod natuur en milieueducatie ontsloten op basisscholen

Op 9 maart is in Artis Amsterdam de aftrap gehouden van het NME-arrangement 'Gezonde voeding en Biodiversiteit' en het programma 'GroenGelinkt'. Hierin werken Amsterdamse aanbieders van Natuur- en Milieu Educatie samen om hun aanbod op het gebied van voeding en biodiversiteit onderling te verbinden, te verrijken en voor basisscholen beter te ontsluiten. Basisvaardigheden combineren met gezonde leefstijl Scholen staan onder meer voor de uitdaging om leerlingen goed te leren lezen en schrijven. Dat zijn vaardigheden die je kunt combineren met het leren over inhoudelijke......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Schoolbestuur primair onderwijs presteert beter voor hetzelfde geld

Schoolbestuur primair onderwijs presteert beter voor hetzelfde geld

De professionaliteit en de kwaliteit van de schoolbesturen in het primair onderwijs zijn de laatste jaren gestegen, terwijl de schoolbesturen daar niet meer geld aan uitgeven. Met 3,7 procent van de totale begroting is de situatie ten opzichte van 2006 niet significant veranderd. Dit blijkt uit onderzoek van het ITS / Radboud Universiteit Nijmegen. Het beeld van dure bestuursbureaus en van grote overhead klopt dus niet voor de sector primair onderwijs. In het ITS onderzoeksrapport Bestuur en Management staat beschreven dat het bovenschoolse bestuursbureau in het primair onderwijs taken vervult op......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Ledenraadpleging ontwerpwetsvoorstel Toetsing in het primair onderwijs

Ledenraadpleging ontwerpwetsvoorstel Toetsing in het primair onderwijs

De PO-Raad nodigt al haar leden uit voor een ledenraadpleging omtrent het wetsvoorstel 'Toetsing in het po'. Deze ledenraadpleging vindt plaats op 30 maart van 13:30u tot 15:00u bij de PO-Raad. Met de raadpleging wil de PO-Raad in kaart brengen hoe de leden staan ten opzichte van de voornemens op het gebied van het leerling-en onderwijsvolgsysteem (lovs) en de maat voor toegevoegde waarde en welke alternatieven wenselijk zijn. Graag zien we u op deze bijeenkomst zodat wij uw inbreng kunnen gebruiken voor de definitieve reactie van de PO-Raad aan de minister van OCW. Klik hier om aan te melden Wetsvoorstel......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Spreekbeurtenkoffer voor basisscholen

Spreekbeurtenkoffer voor basisscholen

Een spreekbeurtenkoffer voor leerlingen van de hoogste klassen (groep 7 en 8) van de basisschool. Met dat initiatief probeert het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) de angst bij kinderen voor operaties weg te nemen en tevens het vak van OK-assistent of anesthesie-medewerker onder de aandacht te brengen.In de spreekbeurtenkoffer zitten tal van attributen die in het ziekenhuis - meer speciaal in operatiekamers - gebruikt worden, en die tot de verbeelding van kinderen spreken. Zo zijn daar de blauwe outfit van het OK-personeel, inclusief mondkapjes en handschoenen. Maar ook protheses, endoscopen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws