Advertentie

Hoe professionaliseer jij je dit schooljaar? Download de nieuwe SBO opleidingsgids 2018/2019!

Onderwijsnieuws basisonderwijs

Aanbod natuur  en milieueducatie ontsloten op basisscholen

Aanbod natuur en milieueducatie ontsloten op basisscholen

Op 9 maart is in Artis Amsterdam de aftrap gehouden van het NME-arrangement 'Gezonde voeding en Biodiversiteit' en het programma 'GroenGelinkt'. Hierin werken Amsterdamse aanbieders van Natuur- en Milieu Educatie samen om hun aanbod op het gebied van voeding en biodiversiteit onderling te verbinden, te verrijken en voor basisscholen beter te ontsluiten. Basisvaardigheden combineren met gezonde leefstijl Scholen staan onder meer voor de uitdaging om leerlingen goed te leren lezen en schrijven. Dat zijn vaardigheden die je kunt combineren met het leren over inhoudelijke......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Schoolbestuur primair onderwijs presteert beter voor hetzelfde geld

Schoolbestuur primair onderwijs presteert beter voor hetzelfde geld

De professionaliteit en de kwaliteit van de schoolbesturen in het primair onderwijs zijn de laatste jaren gestegen, terwijl de schoolbesturen daar niet meer geld aan uitgeven. Met 3,7 procent van de totale begroting is de situatie ten opzichte van 2006 niet significant veranderd. Dit blijkt uit onderzoek van het ITS / Radboud Universiteit Nijmegen. Het beeld van dure bestuursbureaus en van grote overhead klopt dus niet voor de sector primair onderwijs. In het ITS onderzoeksrapport Bestuur en Management staat beschreven dat het bovenschoolse bestuursbureau in het primair onderwijs taken vervult op......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Ledenraadpleging ontwerpwetsvoorstel Toetsing in het primair onderwijs

Ledenraadpleging ontwerpwetsvoorstel Toetsing in het primair onderwijs

De PO-Raad nodigt al haar leden uit voor een ledenraadpleging omtrent het wetsvoorstel 'Toetsing in het po'. Deze ledenraadpleging vindt plaats op 30 maart van 13:30u tot 15:00u bij de PO-Raad. Met de raadpleging wil de PO-Raad in kaart brengen hoe de leden staan ten opzichte van de voornemens op het gebied van het leerling-en onderwijsvolgsysteem (lovs) en de maat voor toegevoegde waarde en welke alternatieven wenselijk zijn. Graag zien we u op deze bijeenkomst zodat wij uw inbreng kunnen gebruiken voor de definitieve reactie van de PO-Raad aan de minister van OCW. Klik hier om aan te melden Wetsvoorstel......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Spreekbeurtenkoffer voor basisscholen

Spreekbeurtenkoffer voor basisscholen

Een spreekbeurtenkoffer voor leerlingen van de hoogste klassen (groep 7 en 8) van de basisschool. Met dat initiatief probeert het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) de angst bij kinderen voor operaties weg te nemen en tevens het vak van OK-assistent of anesthesie-medewerker onder de aandacht te brengen.In de spreekbeurtenkoffer zitten tal van attributen die in het ziekenhuis - meer speciaal in operatiekamers - gebruikt worden, en die tot de verbeelding van kinderen spreken. Zo zijn daar de blauwe outfit van het OK-personeel, inclusief mondkapjes en handschoenen. Maar ook protheses, endoscopen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Kleine basisscholen krijgen meer tijd om te groeien

Kleine basisscholen krijgen meer tijd om te groeien

De regel dat de bekostiging van een basisschool wordt stopgezet als de school drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit, wordt aangepast, zo meldt de Rijksoverheid.Minister Van Bijsterveldt is voornemens om deze termijn op te rekken naar vijf jaar zodat scholen langer de tijd krijgen om zich aan te passen, zodat opheffing van de school voorkomen kan worden. Zij werkt aan een wetsvoorstel met deze strekking.De opheffingsnormen variren tussen minimaal 23 leerlingen per school in zeer dunbevolkte gebieden, tot maximaal 200 leerlingen per school in steden en worden eens......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws