Advertentie

Hoe professionaliseer jij je dit schooljaar? Download de nieuwe SBO opleidingsgids 2018/2019!

Onderwijsnieuws basisonderwijs

Primair onderwijs teert in op eigen vermogen nieuwe bezuinigingen onverantwoord

Primair onderwijs teert in op eigen vermogen nieuwe bezuinigingen onverantwoord

Uit de jaarrekeningen 2009 blijkt dat schoolbesturen interen op het eigen vermogen: de uitgaven zijn hoger dan de inkomsten. Op 1 augustus 2010 is bijna 170 miljoen aan bezuinigingen doorgevoerd. Dit doet vrezen dat de resultaten over afgelopen boekjaar dus nog verder de rode cijfers in zullen schieten. Met de bezuinigingen op Passend onderwijs in het verschiet, is er voor veel besturen geen andere uitweg dan fors te bezuinigen. Omdat de overhead in het primair onderwijs erg laag is, minder dan 2.7 procent, zullen deze bezuinigingen niet buiten de klas gehouden kunnen worden. Tot 2007 gaven de besturen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Helft leerlingen groep 8 weet niet waar Utrecht ligt

Helft leerlingen groep 8 weet niet waar Utrecht ligt

Het geografisch besef van veel achtstegroepers schiet tekort. Dit blijkt uit peilingsonderzoek van Cito, uitgevoerd in 2008. Evenals bij de vorige peiling in 2001 zijn vooral de basisvaardigheden topografie en kaartlezen ver onder de maat. De topografische kennis over Nederland is zelfs verder achteruitgegaan. De resultaten blijven achter bij wat experts een gewenst niveau vinden. Het onderzoek toont aan dat te weinig leerlingen het gewenste niveau van voldoende' halen. Een niveau dat 70 tot 75% van de leerlingen aan het einde van de bassischool zou moeten bereiken. De kaart......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Verkiezing sportiefste basisschool van Nederland

Verkiezing sportiefste basisschool van Nederland

Acht basisscholen strijden woensdag 20 april in Zwolle om de titel Sportiefste basisschool van Nederland. De scholen komen uit heel Nederland en zijn genomineerd vanwege hun vooruitstrevende beleid op het gebied van sport en bewegen. De genomineerde scholen zijn geselecteerd op basis van hun bewegingsprogramma binnen en buiten de lessen. Ook de wijze waarop leerlingen kunnen participeren in de sport- en bewegingsprogrammas en de maatschappelijke betrokkenheid van de school bij gezond bewegen is een facet waar de nominatiecommissie naar heeft gekeken. De jury, onder voorzitterschap van oud-schaatscoach......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

RK basisschool minst vaak een zwakke school

RK basisschool minst vaak een zwakke school

Rooms-Katholieke basisscholen zijn het minst vaak een zwakke of zeer zwakke school. Ze worden op de voet gevolgd door Algemeen bijzondere basisscholen. De Islamitische basisscholen scoren relatief het slechtst. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Op 1 september 2010 functioneerde 93% van alle basisscholen in Nederland voldoende. Zes procent scoorde 'zwak' en 1% zelfs 'zeer zwak'. Voor het RK onderwijs liggen deze cijfers het meest gunstig op respectievelijk 95,1%, 4,1% en 0,8% Voor scholen op Islamitische grondslag geldt dat driekwart van de scholen (72,5%) een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Ledenraadpleging over toetsing in het primair onderwijs

Ledenraadpleging over toetsing in het primair onderwijs

De PO-Raad wil haar leden raadplegen over hun mening over de plannen van de minister met toetsing in het primair onderwijs. Daartoe organiseren we twee bijeenkomsten. U kunt zich hier aanmelden voor de rondetafelbijeenkomsten. Eerder heeft de PO-Raad ledenbijeenkomsten gehad over de invoering van centrale eindtoetsing in het primair onderwijs. We willen nu met name praten over het verplicht stellen van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en over de maat voor toegevoegde waarde van scholen. Wij vernemen graag uw vragen, opmerkingen,ideeën en wensen over deze onderwerpen. De rondetafelbijeenkomsten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad