Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws basisonderwijs

Forse afname aantal zeer zwakke scholen in primair onderwijs

Forse afname aantal zeer zwakke scholen in primair onderwijs

De PO-Raad ziet in de conclusies van het Onderwijsverslag, dat op 20 april verscheen, de resultaten terug van de grote inzet van de sector primair onderwijs. Van alle basisscholen gaf 93 procent in 2010 de leerlingen onderwijs van voldoende basiskwaliteit. Het aantal zeer zwakke scholen daalde met een derde naar 1 procent. De kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs is aanzienlijk beter dan enkele jaren geleden. Hiermee bevestigt de Inspectie van het Onderwijs het beeld dat de kwaliteit van het primair onderwijs verder is verbeterd. In het Onderwijsverslag 2009/2010 staat dat steeds meer......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Basisschoolleerlingen geven onderwijs een 81

Basisschoolleerlingen geven onderwijs een 81

Nederlandse basisschoolleerlingen beoordelen hun school gemiddeld met een rapportcijfer van een 8,1. Ze zijn het meest tevreden over de mate van pestgedrag op internet (leerlingen geven aan niet vaak te pesten via het internet). Over de rust in de klas zijn leerlingen het minst tevreden.Dit blijkt uit onderzoek van Scholen met Succes naar de tevredenheid van basisschoolleerlingen. Onder ruim 34480 leerlingen van 333 basisscholen zijn vanaf oktober 2010 vragenlijsten afgenomen.Leerlingen zijn het meest tevreden over het feit dat er nauwelijks via het internet wordt gepest. De meerderheid......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Meer aandacht geschiedenis en burgerschap in basisonderwijs

Meer aandacht geschiedenis en burgerschap in basisonderwijs

Erik Schilp (NHM) pleit voor 'burgerschapspaspoort' "Meer aandacht geschiedenis en burgerschap in basisonderwijs" Deze week verschijnt 'Beginnen bij het begin', het eerste in een serie pamfletten, uitgegeven door het Nationaal Historisch Museum, geschreven door algemeen directeur Erik Schilp. Dit pamflet gaat over burgerschap als bindend element in onze samenleving. Schilp vindt dat op basisscholen meer aandacht moeten komen voor de geschiedkundige en maatschappelijke ontwikkeling van jonge leerlingen. Een 'burgerschapspaspoort' kan hierbij een hulpmiddel zijn. Het......

Lees meer
vmboer voelt zich niet uitgedaagd

vmboer voelt zich niet uitgedaagd

Gisteren reikte het vmbo-panel van het Landelijk Atie Komitee Scholieren (LAKS) het onderzoek "Vraag het de vmbo'er" uit aan onderwijsminister Marja van Bijsterveldt.Vmbo'ers geven in dit onderzoek aan dat ze hun eigen onderwijs niet uitdagend genoeg vinden. "De excellente vmbo-scholieren worden vaak vergeten, zij vervelen zich nu op school of willen naar het havo. Het vmbo-onderwijs moet veel uitdagender," aldus LAKS-voorzitter Steven de Jong. Ook blijkt uit het onderzoek dat de scholieren erg ontevreden zijn over het studiekeuzeproces.In het kwalitatieve onderzoek dat het LAKS uitvoerde......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Basisschool De Grebbe wint Onderwijsprijs

Basisschool De Grebbe wint Onderwijsprijs

De PO-Raad feliciteert basisschool De Grebbe uit Bergen op Zoom met het winnen van de Nationale Onderwijsprijs. Woensdag 30 maart heeft Marja van Bijsterveldt, minister van Onderwijs, de tweejaarlijkse prijs uitgereikt in Science Center NEMO te Amsterdam. OnderwijstijdverlengingOm taalachterstand in te lopen besteedt De Grebbe veel extra tijd aan begrijpend lezen en rekenen, maar wordt tegelijkertijd ook iets gedaan aan het gebrek aan ervaringen van de leerlingen. De Grebbe, een bijna 100% zwarte school, weet taal tot een levend begrip te maken. Er is een fraaie combinatie gevormd van taal en praktische......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad