Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws algemeen

Lezende kinderen doen het maatschappelijk beter

Lezende kinderen doen het maatschappelijk beter

Kinderen en jongeren die veel lezen belanden hoger op de maatschappelijke ladder. Deze conclusie trekt promovenda Suzanne Mol op basis van 146 internationale, wetenschappelijke studies. Hierin werkten meer dan 10.000 kinderen en studenten van 2 tot 22 jaar mee.Mol promoveerde dinsdag 7 december aan de Universiteit Leiden.Het maakt een groot verschil of kinderen en studenten jeugdliteratuur lezen of niet. Voorgelezen worden en zelf lezen brengen een positieve spiraal op gang. Basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en studenten die in hun vrije tijd lezen, lezen steeds beter in......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Van Bijsterveldt onderwijsambitie kost extra geld

Van Bijsterveldt onderwijsambitie kost extra geld

Huidig minster van onderwijs, Marja van Bijsterveldt, heeft tijdens de formatie gewaarschuwd dat zonder extra investeringen de Top 5 ambitie' niet realistisch zou zijn. Dit blijkt, zo meldt NRC Handelsblad zaterdag 11 december, uit diverse bronnen.Samen met andere (toen nog) Kamerleden van CDA en VVD heeft Van Bijsterveldt er op gewezen dat de landen die nu in de internationale Top 5 staan, minimaal 1 procent meer van hun nationaal inkomen aan onderwijs uitgeven. Om ook dat niveau te halen zou Nederland vijf miljard meer moeten investeren in het onderwijs.In het regeerakkoord staat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Belangrijke conclusies in het jaarboek onderwijs cbs 2010

Belangrijke conclusies in het jaarboek onderwijs cbs 2010

Dit zijn enkele belangrijke conclusies in het Jaarboek onderwijs in cijfers 2010 dat vandaag verschijnt. Hierin heeft het CBS een aantal belangrijke feiten en ontwikkelingen binnen het onderwijs op een rij gezet. Kwart van voortijdig schoolverlaters later toch weer naar schoolOngeveer een kwart van de leerlingen die voortijdig het onderwijs verlieten, ging in de jaren daarna toch weer naar school. Een deel van hen zal dus alsnog een startkwalificatie halen. De afgelopen jaren is de voortijdige schooluitval gestaag gedaald. In 2008/'09......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Extra carrierekansen voor leraren met de functiemix

Extra carrierekansen voor leraren met de functiemix

Talent moet de ruimte krijgen. Doorgroeien naar een hogere lerarenfunctie met een bijpassende beloning. Het kan, met de functiemix. Afgelopen voorjaar is OCW in samenwerking met de sociale partners gestart met de campagne Carrire in het onderwijs, het kan! Hierbij ondersteund door Adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Er zijn posters en flyers verspreid en er was het functiemiexdebat met de toenmalige staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Na een kort intermezzo, pakken wij de draad weer op. In het najaar van 2011 staat namelijk de eerste tussenmeting gepland en wordt er gekeken of de doelstellingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

PO raad en HBO raad stimuleren onderwijskwaliteit met samenwerkingsagenda

PO raad en HBO raad stimuleren onderwijskwaliteit met samenwerkingsagenda

De PO-Raad en de HBO-raad gaan de komende jaren nauwer samenwerken. Hun doel is de verbetering van de kwaliteit van het primair onderwijs en van de lerarenopleiding aan de pabos. De komende jaren ligt de focus voor verbetering van de kwaliteit op taal en rekenen. Beide sectorraden hebben hierover deze week afspraken gemaakt.Op de samenwerkingsagenda van de PO-Raad en de HBO-raad staan drie punten. De pabos gaan een bijdrage leveren aan het opbrengstgericht werken van de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Andersom gaan de scholen actief meewerken aan het opleiden van toekomstige......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad