Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws algemeen

Centrale eindtoets niet gebruiken voor vergelijken scholen

Centrale eindtoets niet gebruiken voor vergelijken scholen

Utrecht, 1 maart 2011. "De centrale eindtoets kan niet worden gebruikt om scholen te vergelijken en kan niet leiden tot een eindexamen primair onderwijs", is de stellige reactie van AVS-voorzitter Ton Duif op het invoeren van een centrale eindtoets in groep 8. Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool maken voortaan een landelijke eindtoets voor taal en rekenen, zo meldt minister Van Bijsterveldt op 1 maart. De centrale eindtoets zal aan het eind van het schooljaar 2012-2013 voor het eerst worden afgenomen. De minister stelt voor de nieuwe landelijke toets af te nemen tussen 15 april en......

Lees meer
Groningse plattelandsschool mag open blijven

Groningse plattelandsschool mag open blijven

De Groningse basisschool De Butte in Borgercompagnie mag open blijven ondanks een te klein aantal leerlingen. Minister van Bijsterveldt is vandaag naar Groningen afgereisd om De Butte het goede nieuws te vertellen, zo meldt de Rijksoverheid.De Groningse basisschool telt op dit moment 22 leerlingen. De absolute ondergrens voor een basisschool om te blijven bestaan is 23 leerlingen. Vanaf 1 januari 2011 geldt een nieuwe wet waardoor het voor basisscholen mogelijk wordt om toch open te blijven als ze onder de opheffingsnorm van 23 leerlingen komen.Scholen kunnen hiertoe een verzoek indienen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

17 maart 2011 Dag van de Leerplicht

17 maart 2011 Dag van de Leerplicht

In 2011 vindt de Dag van de Leerplicht plaats op donderdag 17 maart. Het thema: School? Bekijk het eens anders! Naar school gaan is namelijk niet alleen een plicht maar vooral ook heel erg leuk. Kinderen hebben het recht om zich te ontwikkelen en een diploma te halen. Maar nog niet iedereen is zich bewust van deze kans en zij verlaten school toch zonder startkwalificatie. Zonde, want zo maak je minder kans op een leuke en passende baan. Met jouw hulp willen we leerlingen, ouders en scholen tijdens de Dag van de Leerplicht bewust maken hoe belangrijk het is om door te zetten en een diploma......

Lees meer
Astronomie programma voor jonge kinderen krijgt 19 miljoen EU subsidie

Astronomie programma voor jonge kinderen krijgt 19 miljoen EU subsidie

De Europese Unie heeft een subsidie van 1,9 miljoen euro toegekend aan een internationaal programma dat tot doel heeft zeer jonge kinderen in achterstandssituaties in contact te brengen met de inspirerende aspecten van de sterrenkunde. Door kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar zich bewust te laten worden van de grootsheid en schoonheid van het heelal, probeert UNAWE (Universe Awareness) hun blikveld te verruimen, hun belangstelling te wekken voor de wetenschap en hen te stimuleren zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige, verdraagzame en internationaal georiënteerde volwassenen. De ambitie......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Astronomie | Docentenplein | Sterrenkunde

Jeugd vandaag al naar stembus

Jeugd vandaag al naar stembus

Hoewel de echte verkiezingen voor de Provinciale Staten pas volgende week woensdag zijn, mogen kinderen van basisscholen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs vanaf vanmorgen 08.00 uur hun stem al uitbrengen.Dit in het kader van de nationale Kinderverkiezingen en de Scholierenverkiezingen die in ons land worden gehouden. Een initiatief van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), bekend van onder meer de StemWijzer.Voor de Kinderverkiezingen, waarbij nauw wordt samengewerkt met het Schooltv-weekjournaal van NTR: Schooltv, hebben ruim 5.000 leerlingen zich aangemeld, verspreid......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws