WaterWise: digitale lesmodule over water voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Veilig, voldoende en schoon water. Deze thema’s vormen het hart van WaterWise. Op www.waterwise.nl ontdekken leerlingen alles over waterbeheer in hun buurt en de rol van de waterschappen. Van de gevolgen van zeespiegelstijging voor ons laaggelegen land, tot de zorg voor schoon en voldoende water.

WaterWise is een aantrekkelijke website vol filmpjes, games, interactieve kaarten en andere elementen. De verwerking vindt zowel online als via werkbladen plaats.
De module is geschikt voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo en havo/vwo. De inhoud sluit aan bij de kerndoelen voor aardrijkskunde en is gratis beschikbaar.

 
Bezoek de website