Erfgoededucatie voor vmbo: BeMused

Bezoek de Leidse erfgoedinstellingen en laat de leerlingen uitgroeien tot museumexperts!

BeMused is een unieke verzameling van actieve en stimulerende lesprogramma’s voor het vmbo. Het programma is ontwikkeld door zes Leidse musea en het Regionaal Archief Leiden in nauwe samenwerking met docenten en leerlingen uit het vmbo. De programma’s van BeMused zijn zo ontwikkeld dat ze bij de kerndoelen van verschillende leerwegen en sectoren aansluiten. De betrokken erfgoedinstellingen zijn:
• Hortus botanicus Leiden,
• Museum Volkenkunde,
• Naturalis,
• Museum De Lakenhal,
• Rijksmuseum van Oudheden,
• Regionaal Archief Leiden,
• SieboldHuis
• Museum Boerhaave.

 
Bezoek de website