Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Lesideeën

BeMused door Dier op Papier

BeMused door Dier op Papier

Nieuw in Naturalis: BeMused door Dier op Papier. Wat is BeMused? BeMused is een unieke verzameling van actieve en stimulerende lesprogramma’s voor het vmbo. Het programma is ontwikkeld door de zes Leidse musea en het Regionaal Archief Leiden in nauwe samenwerking met docenten en leerlingen uit het vmbo. De programma’s van BeMused zijn zo ontwikkeld dat ze bij de kerndoelen van verschillende leerwegen en sectoren aansluiten. Door de samenwerking tussen musea, docenten en leerlingen passen de programma’s goed bij de belevingswereld van de vmbo-leerling. Bemused door Dier...

Lees meer
Vis in Gevaar!

Vis in Gevaar!

Samsam in april: Vis in Gevaar! Nederlanders eten steeds meer vis. Niet alleen uit de Noordzee, maar ook uit oceanen ver weg. Door de grote, wereldwijde vraag naar vis én de manier van vissen, sterven veel vissoorten uit. Met enorme netten halen fabrieksschepen in één keer tonnen vis tegelijk uit de zee. Als we zo doorgaan, zeggen sommige deskundigen, zijn de oceanen over dertig jaar leeg. Kweekvis lijkt daarom een goede oplossing. Dat het kweken van vis veel problemen met zich mee brengt, is lang niet altijd bekend. Samsam gaat deze maand over de visindustrie in Chili en het leven aan...

Lees meer
Museum en School voor groep 5

Museum en School voor groep 5

Nu nieuw in Museum de Lakenhal: Museum en School voor groep 5. Museum en School is een gezamenlijk educatief programma van acht Leidse erfgoedinstellingen: Hortus botanicus Leiden, Museum Volkenkunde, Naturalis, Museum De Lakenhal, Rijksmuseum van Oudheden, Regionaal Archief Leiden, SieboldHuis en Museum Boerhaave. Doel van het programma is museumbezoek een structurele plaats geven in het lesprogramma van de basisscholen. De leerlingen bezoeken ieder schooljaar een andere erfgoedinstelling waardoor ze bij het verlaten van de basisschool kennis hebben gemaakt met een breed aanbod...

Lees meer
Actuele onderwerpen bij het Nationaal Historisch Museum

Actuele onderwerpen bij het Nationaal Historisch Museum

Actuele onderwerpen bij het Nationaal Historisch Museum Het ANP foto-archief is online en verbonden aan de website van het Nationaal Historisch Museum. De schoolklas door de jaren heen, een voorbeeld van wat er mogelijk is met al die foto’s: http://www.innl.nl/9168 Op de website van het Nationaal Historisch Museum is een dossier aangemaakt over de canon van Nederland. Per canonvenster een artikel met achtergrondinformatie over dat venster. Elk artikel biedt weer toegang tot nog meer verhalen:

Lees meer
Middag voor het basisonderwijs in het Rijksmuseum van Oudheden

Middag voor het basisonderwijs in het Rijksmuseum van Oudheden

Heeft u er wel eens aan gedacht met groep 6, 7 of 8 naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden te komen? In het museum komt de geschiedenisles tot leven. Zo kunnen de leerlingen echte Romeinse zwaarden en Egyptische mummies zien. Graag nodigen we leerkrachten uit om op woensdag 13 april 2011 het museum en de lesmaterialen te komen bekijken. Aan de middag zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan educatie@rmo.nl onder vermelding van 13 april en de twee museumlessen van uw keuze. Tijdens de middag ontvangt u een boek over de topstukken van het museum.

Lees meer