Evonturiers is een doorlopende leerlijn over energie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het doel van het lespakket is dat kinderen kennismaken met energie en in actie komen om samen het energieverbruik te verminderen.

De kinderen ontdekken de invloed van hun eigen gedrag op energiebesparing aan de hand van aansprekende thema's. Iedere leeftijd werkt met een eigen thema. In groep 1/2 is dat de boerderij, in groep 3/4 de kermis, groep 5/6 neemt een kijkje in de keuken van een restaurant en groep 7/8 werkt rond het thema huis van de toekomst.

Elk pakket is afgestemd op de betreffende leeftijdsgroep. Een pakket bestaat uit 30 werkboekjes, bijbehorende filmpjes op de website, poster voor in de klas, online spellen, docentenhandleidingen, introductiebrieven voor de ouders en evaluatiebrieven.

 
Bezoek de website