Op deze pagina van UNHCR vind je materialen waarmee je als leraar aan de slag kan om vluchtelingen op een goede manier in je klas te verwelkomen en om schoolkinderen van 6 tot 18 jaar les te geven over vluchtelingen, asiel en migratie.
Er zijn gratis lesmaterialen beschikbaar over vluchtelingen, asiel, migratie en staatloosheid die ontwikkeld zijn door UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. De lesmaterialen zijn gemakkelijk aan te passen voor gebruik in jouw klas. Leraren die vluchtelingenkinderen in hun klas hebben, kunnen de lesmaterialen over stress en trauma en taalvaardigheid raadplegen.
Pagina's:
- Woorden zijn belangrijk: Voor je les geeft over vluchtelingen, asiel en migratie is het belangrijk om een paar basisbegrippen goed onder de knie te hebben. Het woord vluchteling wordt al te vaak gebruikt als een algemene term voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of vervolging. Maar er zijn verschillende categorieën van ‘mensen op de vlucht’, en ze hebben elk hun eigen problemen en noden. Hier vind je animatiefilmpjes ter voorbereiding op je les of opleidingssessie. Kies welke onderdelen je nodig hebt, sla de links op en download de lesbladen, en stel zo je eigen pakket samen.
- Lesmaterialen over vluchtelingen, asiel, migratie en staatloosheid die aangepast zijn aan vier leeftijdsgroepen in het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs: 6-9 jaar, 9-12 jaar, 12-15 jaar, 15-18 jaar. Je kunt aangepaste lesplannen, videos en andere materialen downloaden die je voor jouw lessen kan gebruiken.
- Vluchtelingen helpen integreren: nu het aantal mensen op de vlucht historisch hoog is, hebben veel leraren vluchtelingenkinderen en kinderen van asielzoekers in hun klassen. Lesgeven aan nieuwkomers kan een uitdaging zijn omwille van problemen met taal en het aanpassen aan een nieuwe cultuur en omgeving. Sommige kinderen kampen ook met stress en trauma, waardoor ze niet op volle kracht kunnen deelnemen aan schoolactiviteiten. Ze hebben in sommige gevallen gespecialiseerde hulp nodig. Hier vind je materiaal met tips die jou als leraar kunnen helpen.
- Cijfers over vluchtelingen
- UNHCR-rapporten en media

 
Bezoek de website