LEFGASTEN

Dossier tag-kennisnet

Onderwijs dossier tag-kennisnet

Het Docentenplein onderwijs dossier "tag-kennisnet" bevat:

"tag-kennisnet" in het onderwijsnieuws

Privacy goed regelen, hoe doe ik dat?

Door toenemend gebruik van digitale leermiddelen en digitale systemen worden meer gegevens digitaal opgeslagen, bewerkt en uitgewisseld. Door scholen, maar ook door leveranciers van digitale leermiddelen. Dit biedt...

→ Lees dit artikel


Doe mee aan de peiling naar de inzet van tablets en laptops

Kennisnet nodigt leraren, ict-coördinatoren en schoolleiders uit om mee te doen aan een peiling naar de inzet van tablets en laptops in het onderwijs. Doel van de peiling is om inzicht te...

→ Lees dit artikel


Kennisnet roept september uit tot Maand van de Privacy in het onderwijs

Scholen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze volgens de wet omgaan met leerlinggegevens. Maar hoe zorg je dat je bijvoorbeeld de juiste afspraken maakt met leveranciers en dat je weet wat er allemaal wel...

→ Lees dit artikel


Onderwijs gebruikt ict volop maar benut niet alle mogelijkheden

Het gebruik van ict binnen het onderwijs blijft stijgen, blijkt uit de Vier in balans-monitor die Kennisnet vandaag publiceert. Het aantal uren dat leraren ict inzetten is sterk gestegen. Alle leraren gebruiken...

→ Lees dit artikel


Grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren per leeftijd, onderwijsniveau en geslacht

De meeste jongeren maken bewust gebruik van digitale media afhankelijk van het doel; vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling of schoolwerk. Er zijn grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren van verschillende...

→ Lees dit artikel


Vernieuwende scholen: leren op maat kán!

Kennisnet lanceert boek met schoolportretten van vernieuwers met lef Vandaag publiceert Kennisnet het boek Scholen om van te leren met daarin portretten van acht vernieuwende scholen. Deze...

→ Lees dit artikel


PO-Raad en Kennisnet helpen schoolbesturen bij versnelde inzet ict in het onderwijs

In samenwerking met Kennisnet helpt de PO-Raad schoolbesturen om ambities waar te maken om leerlingen met ict te laten leren. Dat doet ze door zogenoemde versnellingsvragen van schoolbesturen te verzamelen en bundelen....

→ Lees dit artikel


Meeste scholen kunnen overstapdossiers overdragen met OSO

De komende maanden worden overstapdossiers van ruim 185.000 basisschoolleerlingen uit groep 8 overgedragen aan het voortgezet onderwijs (VO). De meeste scholen kunnen hiervoor inmiddels de Overstapservice Onderwijs...

→ Lees dit artikel