HANDIG: Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas. Bekijk het Mobieltjes Hotel

Nascholing voor vo-docenten op de Universiteit van Amsterdam (UvA)

Nascholing voor vo-docenten op de Universiteit van Amsterdam (UvA)

Programma 2016-2017
VO-docenten komen naar de nascholingsdagen (Mastercourses) van de Universiteit van Amsterdam voor bijscholing op hun vakgebied. Een dag op de UvA betekent inspiratie opdoen, ervaringen uitwisselen met collega’s van andere scholen uit het hele land en discussiëren over toepassing van de theorie in de lessen. Er zijn nascholingen voor docenten geschiedenis, kunstvakken, Nederlands en klassieke en moderne vreemde talen. Daarnaast zijn er ook dagen die algemenere onderwerpen behandelen zoals het begeleiden van profielwerkstukken, woordenschatuibreiding of taalondersteunende examentraining.

Vakinhoudelijke studiedagen
De Universiteit van Amsterdam leidt op de lerarenopleiding docenten op en als zij eenmaal voor de klas staan zorgt de UvA voor nascholing. Die nascholingsdagen zijn veelal vakinhoudelijk van aard: als vo-docent kom je terug naar de universiteit om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in je vakgebied. Sommige nascholingsdagen sluiten direct aan bij examenonderwerpen, zoals de nascholingsdag Schilderijen in de burgerlijke cultuur van de Republiek voor docenten Geschiedenis. Vooral voor docenten Nederlands en taaldocenten is er dit jaar een rijk aanbod: er is een dag voor docenten Frans over Franse literatuur. Docenten Spaans uit het hele land komen samen op een zaterdag over Spaanse taal en cultuur. Er is een dag over taalkunde, één over het nut van grammatica-onderwijs en een dag over woordenschatuitbreiding.

De begeleiding van profielwerkstukken Cultuur en maatschappij
Welke onderwerpen zijn geschikt voor een profielwerkstuk geschiedenis of kunstgeschiedenis? Hoe zet je een zinvol en afgebakend onderzoek op gebied van taalkunde of literatuur op? Hoe geef je als docent op een gestructureerde manier feedback aan je leerlingen? Welke bronnen kunnen leerlingen gebruiken en hoe voorkom je dat ze alleen op internet zoeken? Al deze onderwerpen komen aan bod bij de Mastercourse De begeleiding van profielwerkstukken Cultuur en maatschappij. Deelnemers maken een keuze uit workshops die aansluiten bij hun vakgebied.

Alle Mastercourses vinden plaats in een universiteitsgebouw in de binnenstad van Amsterdam. Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen. De Mastercourses worden aangemeld bij RegisterLeraar.nl

Het volledige programma voor schooljaar 2016-2017 is te vinden op de website. Maak uw keuze en schrijf u snel in.