Onderwijsnieuws maart 2019

De toekomst van maakonderwijs!

De toekomst van maakonderwijs!

Wat is maakonderwijs? Maakonderwijs is leren door te maken. Het stimuleert de creativiteit van leerlingen. Kritisch denken, probleemoplossend vermogen vergroten, digitaal geletterd worden, kortom 21ste eeuwse vaardigheden. Leerlingen worden op speelse wijze uitvinders. Ze worden ondernemend, hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en ze kunnen de opgedane kennis uiteindelijk toepassen in de praktijk van later. Die 21ste eeuwse vaardigheden zijn tegenwoordig wat de maatschappij van de mens vraagt. De digitale en technische wereld worden steeds belangrijker. Inzicht in de mogelijkheden......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Maakonderwijs

Leerkrachten basisonderwijs positief over de effecten van het Werkdrukakkoord

Leerkrachten basisonderwijs positief over de effecten van het Werkdrukakkoord

De inzet van het extra budget vanuit het Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting. Een meerderheid van de ondervraagde leerkrachten zegt persoonlijk een (sterk tot enigszins) lagere werkdruk te ervaren door de inzet van dit budget. Het extra budget vanuit het Werkdrukakkoord wordt het vaakst besteed aan de inzet van één of meer (extra) onderwijsassistent(en). Dat blijkt uit onderzoek naar het Werkdrukakkoord dat eind februari/begin maart is uitgevoerd onder bijna 600 leerkrachten in het basisonderwijs. Het (representatieve) onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Werkdrukakkoord

60.000 scholieren zetten zich in tegen zwerfafval

60.000 scholieren zetten zich in tegen zwerfafval

1000 scholen en BSO’s aan de slag met opschoonacties in het kader van de Landelijke Opschoondag In aanloop naar de Landelijke Opschoondag is vandaag de Scholenactie gestart, waarbij 1000 scholen en BSO’s uit heel Nederland de handen ineen slaan om zwerfafval op te ruimen. De officiële kick-off vond plaats bij basisschool Bernadette in Veghel. Wereldkampioen freerunnen Bart van der Linden en wethouder Infrastructuur en Duurzaamheid Harry van Rooijen gaven daar om 9.00 uur het startsein van de scholenactie. Ook enkele leerlingen van Hub School Veghel, een school voor kinderen met......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Opschoondag

Rondreizen en onderwijs voor kinderen

Rondreizen en onderwijs voor kinderen

Het aantal ouders dat tegenwoordig langdurig op reis gaat met schoolgaande kinderen lijkt al een tijd te stijgen. Landelijke cijfers hierover ontbreken helaas, mede doordat schoolbesturen de rondreizen verborgen houden voor de leerplichtambtenaren. Bij het rondreizen door Europa hoeft dit niet een groot probleem op te leveren voor schoolgaande kinderen. Wanneer zij ingeschreven staan bij een (erkende) school in het buitenland voldoen zij aan de Nederlandse leerplicht. Erkende scholen zijn in Europa vrij gemakkelijk te vinden. Buiten Europa......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Reizen | Leerplicht

Schoolleiders willen loon naar werk

Schoolleiders willen loon naar werk

Dat wijst een live peiling uit onder honderden schoolleiders tijdens het jaarlijkse AVS-congres in Nieuwegein. Vanaf 9 uur ’s ochtends vond deze live peiling plaats. Op een actiewand lieten schoolleiders weten wat zij wél nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Ze konden kiezen uit verschillende stellingen: ‘Tijd en geld om te professionaliseren’, ‘Ontwikkeltijd en ruimte voor innovatie’, ‘Duidelijke verantwoordelijkheden met bijpassende bevoegdheden’ en ‘Formele invloed op beleid’. De meeste stickers werden geplakt bij de stelling loon naar werk. Citaten van schoolleiders:...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AVS

Uitsluiting onderwijsprogramma’s onacceptabel

Uitsluiting onderwijsprogramma’s onacceptabel

Minister Slob (Onderwijs) vindt het onacceptabel dat leerlingen worden uitgesloten van onderwijsprogramma’s als de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald wordt. De minister verschilt hierin van mening met de VO-raad, die vindt dat er een uitzondering moet zijn voor tweetalig onderwijs, topsportprogramma’s of een Technasium. “Iedere leerling verdient gelijke kansen,” licht minister Slob toe. “Een leerling moet het onderwijs krijgen dat het best bij hem of haar past, ongeacht de financiële situatie van de ouders.” De gemiddelde kosten voor tweetalig onderwijs zijn volgens scholen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Uitsluiting

Tips om werkdruk als docent te verlagen

Tips om werkdruk als docent te verlagen

Als leraar ben je verantwoordelijk voor te toekomst van de nieuwe generatie. Een docent brengt niet alleen kennis bij aan leerlingen, maar ook normen en waarden. Leerlingen zijn hier misschien niet van bewust, maar een leraar kan veel impact hebben op het leven van een persoon. Veel problemen Alhoewel het een prachtig beroep is heeft het wel een keerzijde. Velen kampen met burn-out klachten door de toenemende werkdruk. Terwijl den Haag druk bezig is met het bedenken van maatregelen om de werkdruk te verlichten, zijn er ook dingen die je zelf kunt ondernemen. Hieronder een aantal......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Werkdruk

Hoge stakingsbereidheid onder leerkrachten primair onderwijs

Hoge stakingsbereidheid onder leerkrachten primair onderwijs

De helft van de leerkrachten gaat 15 maart a.s. staken. De helft van de leerkrachten in het primair onderwijs geeft aan vrijdag a.s. (15 maart) te gaan staken. Zij doen dat vooral om een ‘stevige boodschap af te geven’ aan de politiek en de samenleving, voor het verlagen van de werkdruk en voor een beter salaris. Dat blijkt uit het onderzoek naar de stakingsbereidheid onder leerkrachten in het PO dat eind februari/begin maart is uitgevoerd onder 594 leerkrachten in het basisonderwijs. Het (representatieve) onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Staking

Oplopend tekort aan schoolleiders

Oplopend tekort aan schoolleiders

Schoolleiders voeren 15 maart actie in Nieuwegein om aandacht te vragen voor het steeds verder oplopende tekort aan schoolleiders. Honderden schoolleiders uit het hele land komen bij elkaar tijdens het jaarlijkse AVS congres en laten een eigen geluid horen in het debat dat al langer gevoerd wordt over meer geld voor het funderend onderwijs. Schoolleiderstekort dubbel zo groot Uit recent onderzoek blijkt dat in 2018 het aantal openstaande vacatures voor schoolleiders aanzienlijk is gestegen met 2,3% ten opzichte van 2017* naar 8,4%. Hoewel het lerarentekort de afgelopen tijd......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolleiders | AVS

Meer geld voor verlagen werkdruk eerder beschikbaar

Meer geld voor verlagen werkdruk eerder beschikbaar

Scholen in het primair onderwijs krijgen eerder meer geld om de werkdruk te verlagen. Dit schooljaar was al structureel 237 miljoen euro beschikbaar om de werkdruk aan te pakken. Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaat dit bedrag omhoog naar 333 miljoen euro. Met dit geld kunnen scholen bijvoorbeeld extra mensen aannemen die werk bij leraren weghalen, zoals vakleerkrachten voor gym of handvaardigheid, onderwijsassistenten en conciërges. Zo kunnen leraren zich beter richten op hun kerntaak: lesgeven. Minister Slob: “Het is goed om leraren te ontlasten. Als een school bijvoorbeeld......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Werkdruk

Het toenemende belang van ICT voor zowel studenten als docenten

Het toenemende belang van ICT voor zowel studenten als docenten

Het zal je niet ontgaan zijn, dat ICT een steeds prominentere rol heeft ingenomen binnen het onderwijs. Niet alleen zijn de traditionele krijtborden vervangen voor moderne elektronische borden. Ook wordt er binnen steeds meer scholen met tablets gewerkt, in plaats van enkel nog met losse schriften. In dit artikel zoomen we in op het toenemende belang van ICT voor studenten en docenten. Beide groepen hebben baat bij een goede IT-voorziening binnen hun school, maar ook zeker daarbuiten. Op welke manier gebruik jij ICT momenteel als student of docent? Studenten beginnen voor zichzelf met ICT...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: ICT

Minister Slob wil strenger toezien op plannen scholen in krimpgebieden

Minister Slob wil strenger toezien op plannen scholen in krimpgebieden

Om ervoor te zorgen dat het onderwijsaanbod overal op peil blijft, wil minister Slob dat scholen in krimpgebieden goede plannen maken. Hij wil daar strenger op toezien. Scholen moeten kunnen aantonen dat zij dit voor de komende tien jaar goed regelen. Slob reageert op het advies van de commissie-Dijkgraaf, die adviseert over leerlingendaling in het voortgezet onderwijs. Minister Slob: “Iedere leerling moet op een acceptabele afstand naar een voor hem of haar goede school kunnen. Dat kan alleen als scholen in krimpregio’s nu al plannen maken voor de toekomst. In sommige regio’s gaat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsaanbod

Koffiebekers inkopen voor middelbare school of ROC

Koffiebekers inkopen voor middelbare school of ROC

Bij het inkopen van koffiebekers is het belangrijk om daar goed over na te denken. Op deze manier kun je koffiebekers voordelig inkopen en weet je precies wat je te wachten staat. Profiteren van schaalvoordeel Door veel koffiebekers tegelijk in te kopen, is het mogelijk om schaalvoordeel te behalen. Zo kun je behoorlijk besparen op de inkoop van koffiebekers. Met name bij de productie van koffiebekers is het voordeliger om dit op grote schaal te doen. Laat je koffiebekers bedrukken voor een ROC, middelbare school......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Koffiebekers

Rechtspositie van mbo-studenten wordt versterkt

Rechtspositie van mbo-studenten wordt versterkt

Minister Van Engelshoven wil de rechtspositie van studenten in het mbo versterken en tegelijkertijd de administratieve rompslomp voor scholen en docenten verminderen. Dit doet zij door de schriftelijke onderwijsovereenkomst in het mbo af te schaffen en de rechtspositie van student via de wet te versterken. Van Engelshoven: ‘De onderwijsovereenkomst werkt niet. We stoppen met deze overbodige papieren regel en gaan ervoor zorgen dat via de wet de positie van de student ten opzichte van zijn school écht wordt versterkt.’ Rechten en plichten De onderwijsovereenkomst......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MBO