Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws juni 2017

Ruim 80% ouders steunt staking PO

Ruim 80% ouders steunt staking PO

67% zou ook een volgende staking steunen. Uit onderzoek onder de leden van het ouderpanel van Scholen met Succes blijkt dat ruim 80% van de ouders achter de staking van de leerkrachten staat. 67% zou ook een volgende (langere) staking steunen. Scholen met Succes Ouderpanel Op maandag 26 en dinsdag 27 juni hebben de leden van het Scholen met Succes ouderpanel vragen over de staking in het primair onderwijs voorgelegd gekregen. Het ouderpanel bestaat uit zo’n 2.500 ouders uit heel Nederland. Zij vertegenwoordigen een evenredige spreiding van scholen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Staking | Basisonderwijs

OnderwijsTopTalentPrijs 2017 van start

OnderwijsTopTalentPrijs 2017 van start

De jaarlijkse OnderwijsTopTalentPrijs is weer van start gegaan. Alle lerarenopleidingen ontvangen deze week de informatiefolder met een uitnodiging om mee te doen. Elke pabo mag één student afvaardigen. Lerarenopleidingen voortgezet onderwijs kunnen maximaal drie personen kandideren, uit verschillende vakgroepen. De OnderwijsTopTalentPrijs wordt uitgereikt op 5 oktober, tijdens de Nationale Onderwijsweek. Ditmaal in Nijmegen, Nationaal Onderwijsstad 2017-2018. Op de lerarenopleidingen in Nederland barst het van het talent. Dat blijkt ieder jaar weer bij het uitreiken van de diploma's, als......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: OnderwijsTopTalentPrijs

Landelijk onderzoek naar seksuele gezondheid jongeren: Jongeren beginnen later aan seks

Landelijk onderzoek naar seksuele gezondheid jongeren: Jongeren beginnen later aan seks

Met 18,6 jaar heeft de helft van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar geslachtsgemeenschap gehad. In 2012 was dat met 17,1 jaar het geval. Dat blijkt uit de derde editie van het grootschalige representatieve onderzoek Seks onder je 25e dat Rutgers en Soa Aids Nederland op dinsdag 20 juni presenteren. Meisjes lijken meer bewust te kiezen voor een bij hen passend anticonceptiemiddel, want het gebruik van de pil is afgenomen ten gunste van het spiraaltje. Zorgelijk is dat ruim 40% van de jongeren geen condoom gebruikt bij een onenightstand. In vergelijking met 2012 is het aantal jongeren dat wel eens is gedwongen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Seksualiteit

Het nut van verhalen schrijven bij dyslexietherapie

Het nut van verhalen schrijven bij dyslexietherapie

Waarom moeten we goed leren spellen? Wat is de functie en het nut van schrijven en schrijfvaardigheid? Wanneer gebruik je geschreven taal en waarom? Het is zinvol om na te denken over het belangrijkste doel van spellingvaardigheid, want het uiteindelijke doel is dat leerlingen zich kunnen redden in onze geletterde maatschappij. Over deze spellingvaardigheid schreef Monique Krings, logopedist / master SEN dyslexiespecialist van Adelante Audiologie & Communicatie twee artikelen: 'Zo wordt het kind een spellingexpert!'. Monique: "Schrijven en schriftelijk reageren, blijft een prominente......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Dyslexie

Duurzaam op school

Duurzaam op school

Duurzaamheid heeft zich in de laatste 10 jaar ontwikkeld van hype tot noodzakelijkheid. Of het nou gaat om duurzame energie, duurzaam voedsel of duurzaam vervoer, duurzaam is momenteel wat de consument en het bedrijfsleven wil en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Ook voor nieuwe generaties is het dan belangrijk aandacht te besteden aan duurzaamheid. In de toekomst zal alles immers alleen maar 'duurzamer' worden.Duurzaam in de lesHet aanbod van (gratis) lesmaterialen over duurzaamheid groeit snel. Zo is er bijvoorbeeld de website www.duurzameschool.nl......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Duurzaam

Een open dag organiseren op school

Een open dag organiseren op school

Het kiezen van een school is een belangrijke keuze. Ouders besteden over het algemeen veel tijd aan het kiezen van een basisschool. Naarmate het kind in groep acht zit, mag hij of zij zelf na gaan denken over een school voor het voortgezet onderwijs. Beide processen kunnen lastig zijn, omdat naar school gaan een belangrijk onderdeel is in het leven van elk kind. Elke school organiseert daarom jaarlijks een open dag.Wat is een open dag?Een open dag wordt door elke school georganiseerd voor ouders en toekomstige leerlingen. Tijdens een open dag kunnen ouders en kinderen op hun gemak de school......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Open dag

Blijven ontwikkelen met het Levenlanglerenkrediet

Blijven ontwikkelen met het Levenlanglerenkrediet

Vanaf 8 juni is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het Levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen. Juist in deze tijd, met een snel veranderende arbeidsmarkt, is er behoefte aan een voortdurende bij- en omscholing. Minister Bussemaker vindt het belangrijk......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Levenlanglerenkrediet

Eerste Kamer akkoord met uitbreiding promotierecht

Eerste Kamer akkoord met uitbreiding promotierecht

De Eerste Kamer heeft zojuist ingestemd met het wetsvoorstel bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van minister Bussemaker waarin onder meer het promotierecht wordt uitgebreid. Door dit wetsvoorstel mogen universiteiten ook universitaire hoofddocenten als promotor benoemen. Het unaniem aangenomen wetsvoorstel ruimt ook een aantal obstakels uit de weg waardoor het voor Nederlandse studenten makkelijker wordt om in het buitenland te gaan studeren. Promotierecht De uitbreiding van het promotierecht zorgt voor betere loopbaanperspectieven......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Promotierecht

Zo wordt het kind een spellingexpert!

Zo wordt het kind een spellingexpert!

Het nut van verhalen schrijven bij dyslexietherapie Waarom moeten we goed leren spellen? Wat is de functie en het nut van schrijven en schrijfvaardigheid? Wanneer gebruik je geschreven taal en waarom? Het is zinvol om na te denken over het belangrijkste doel van spellingvaardigheid, want het uiteindelijke doel is dat leerlingen zich kunnen redden in onze geletterde maatschappij. Schrijven en schriftelijk reageren, blijfteen prominente rol spelen. Zo zien we door de opkomst van allerlei sociale media dat het versturen van en reageren op berichten een belangrijk tijdverdrijf is.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Dyslexie

Instroom studenten na invoering studievoorschot weer op oude niveau

Instroom studenten na invoering studievoorschot weer op oude niveau

De instroom van studenten in het hoger onderwijs is na een periode van verwachte daling weer op het niveau van voor de zogeheten boeggolf. Dat schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer. De instroom in de voltijdbachelor is dit jaar gestegen met ruim 7%, nadat het aantal eerstejaarsstudenten vorig jaar scherp was gedaald. Deze eenmalige dip was verwacht, als reactie op invoering van het studievoorschot, net zoals het herstel dat zich dit jaar voordoet ook was voorspeld. Ook de instroom van studenten met een functiebeperking is terug op het oude niveau. Vorig jaar daalde dat nog van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Studievoorschot

Actieplan voor wachtlijsten internationale scholen

Actieplan voor wachtlijsten internationale scholen

Nederland is een aantrekkelijk land voor buitenlandse bedrijven en hun personeel. Door ons goede vestigingsklimaat en sterke economie is de vraag naar het aantal leerlingplekken op internationale scholen sterk toegenomen waardoor onder andere wachtlijsten ontstaan. De Taskforce Internationaal Onderwijs heeft zestien actiepunten benoemd die toestroom tot het internationaal onderwijs, de doorstroom en het functioneren van deze scholen moeten verbeteren. Dit rapport is vandaag door voorzitter Anita Wouters aan Minister Kamp (Economische Zaken) en Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) overhandigd. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Wachtlijst