Onderwijsnieuws februari 2017

Lerarenregister aangenomen door Eerste Kamer

Lerarenregister aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap hun beroep uit te oefenen en in te vullen. Zo krijgen ook leraren vanaf 1 augustus 2018 een beroepsregister, in navolging van advocaten, artsen en verpleegkundigen. Welke eisen aan het beroepsregister worden gesteld, is aan de leraren zelf om in te vullen. Staatssecretaris Sander Dekker: ‘Leraren werken in een omgeving waarin ontwikkeling en groei centraal staan. Maar voor hun eigen ontwikkeling is niet altijd ruimte. Daarom ben ik......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarenregister

Opnieuw minder jongeren voortijdig van school

Opnieuw minder jongeren voortijdig van school

Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald, naar 22.948. Dat zijn er ruim 1400 minder dan vorig jaar. Het totale percentage daalde van 1,8 naar 1,7 procent. De uitval op de mbo-scholen daalde van 5 naar 4,6 procent, in het voortgezet onderwijs ligt het percentage op 0,4 procent. Dat maakte minister Bussemaker (Onderwijs) vandaag bekend. ‘Scholen en gemeenten spannen zich ieder jaar volop in om zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie van school te laten gaan.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolverlaters

Vmbo wordt sterker en praktischer

Vmbo wordt sterker en praktischer

Vmbo’ers kunnen in de toekomst op meerdere manieren doorstromen naar het mbo. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) gaan doorlopende leerroutes vmbo-mbo met een nieuwe wet mogelijk maken en de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo bij elkaar voegen. Ook wordt stapelen binnen het vmbo meer gestimuleerd. Dat schrijven de bewindslieden maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Met de maatregelen willen Bussemaker en Dekker de doorstroom vanuit het vmbo naar het vervolgonderwijs verbeteren. Zo kunnen vmbo’ers straks alvast lessen volgen op het mbo. Ook moet een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VMBO

Wetsvoorstel regelt betere bescherming privacy leerlingen

Wetsvoorstel regelt betere bescherming privacy leerlingen

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de privacy van leerlingen beter te beschermen. Door de invoering van een pseudoniem hoeven voortaan minder persoonsgegevens uitgewisseld te worden tussen een school en een aanbieder van digitale leermiddelen. Digitale leermiddelen worden steeds vaker op school gebruikt. Leerlingen kunnen daardoor leren rekenen of spellen via apps. Deze digitale leermiddelen staan in de cloud. Om ze goed te laten werken zijn gegevens van de leerlingen nodig. Denk dan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Privacy

Wetenschappelijk onderzoek volledig toegankelijk

Wetenschappelijk onderzoek volledig toegankelijk

Over drie jaar moet open science in de Europese Unie niet langer uitzondering maar de regel zijn. Dan zijn alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk van de daarvoor gebruikte onderzoeksgegevens vrij toegankelijk voor iedereen. Met het Nationaal Plan Open Science, dat vandaag aan staatssecretaris Sander Dekker (Wetenschap) is aangeboden, nemen tien organisaties het voortouw hierin. Met ‘open access’ zijn wetenschappelijke artikelen en resultaten uit praktijkgericht onderzoek niet meer alleen beschikbaar voor kapitaalkrachtige instellingen en bedrijven, maar voor alle geïnteresseerden,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Wetenschap

Thuisleren, een slimmer Nederland

Thuisleren, een slimmer Nederland

De laatste paar jaar hoor en lees je vaak dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland veel beter kan zijn. Daarnaast hoor je de overheid ook vaak zeggen dat Nederland een echte kennis economie is. Dat is ook zo, alleen gaat een kenniseconomie en slecht onderwijs niet samen. Als je zou moeten geloven wat er gezegd wordt dan wordt er dus gesuggereerd dat wanneer ons onderwijs systeem slecht blijft presteren, onze economie daar over een aantal jaar onder zal lijden. Toch is niets minder waar want in onze opinie heeft Nederland een erg goede voorzieningen wanneer het op onderwijs en studie aankomt. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Thuisleren | Thuisstudie

Impuls voor goed muziekonderwijs op de pabo

Impuls voor goed muziekonderwijs op de pabo

Om meer muziek in de klas te krijgen, is het van groot belang dat toekomstige leerkrachten zelfvertrouwen ontwikkelen om bijvoorbeeld te zingen voor en met hun leerlingen. Dat begint met goed muziekonderwijs op de pabo voor iedere student. Minister Bussemaker (cultuur) stelt daarom de komende jaren € 5 miljoen ter beschikking voor pabo’s die de professionele ontwikkeling van startende leraren op het gebied van muziekonderwijs willen bevorderen. Tijdens een werkbezoek aan de pabo van de Hogeschool van Amsterdam gaf Bussemaker vandaag samen met zangeres, en lid van het Platform Ambassadeurs ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Muziekonderwijs | Pabo

G4 slaan handen ineen tegen thuiszitten

G4 slaan handen ineen tegen thuiszitten

De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden hebben voor het eerst samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen. Ze gaan onder meer regelen dat jongeren die thuiszitten sneller hulp krijgen vanuit de zorg, dat leerlingenvervoer geen probleem meer vormt als er een onderwijsplek is gevonden en dat alles op alles wordt gezet qua preventie. De steden en de samenwerkingsverbanden maken hun afspraken bekend aan de vooravond van de tweede Thuiszitterstop. De afspraken zijn een regionale uitwerking van het landelijke......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Thuiszitters

Leer hoe leerlingen kunnen bijdragen aan onderzoek van NASA, KNMI, RIVM en WUR

Leer hoe leerlingen kunnen bijdragen aan onderzoek van NASA, KNMI, RIVM en WUR

GLOBE Nederland organiseert op 21 maart de jaarlijkse GLOBE dag. Op deze dag vertellen wetenschappers van o.a. KNMI, RIVM en Wageningen UR hoe middelbare scholieren kunnen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Leerlingen doen metingen in de schoolomgeving en leren zo zelf onderzoek te doen en dragen gelijk bij aan meer kennis over natuur en milieu. Lancering Europese campagne GrowApp Met de GrowApp kunnen leerlingen animaties maken van de natuur zoals deze zich door de seizoenen heen ontwikkelt. Tijdens de campagne gaan leerlingen in heel Europa 6 boomsoorten volgen zullen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: GLOBE

Hogescholen, universiteiten en kennissteden gaan samen kennis maken

Hogescholen, universiteiten en kennissteden gaan samen kennis maken

Armoede in bepaalde stadswijken, toenemende behoefte aan zorg en sociale inclusie die onder druk kan komen te staan. Dit zijn maatschappelijke uitdagingen waar de grote steden in Nederland een oplossing voor moeten vinden. Hier staan de Nederlandse kennissteden niet langer alleen voor. Samen met de hogescholen en universiteiten sluiten de kennissteden de citydeal ‘Kennis Maken’ om voor deze maatschappelijke vraagstukken een oplossing te onderzoeken. Deze nieuwe, intensieve samenwerking moet zorgen voor evidence-based stedelijk beleid. En het biedt de studenten een rijke leeromgeving......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: City-deal

Koningin Máxima opent symposium over muziekonderwijs op Paleis Noordeinde

Koningin Máxima opent symposium over muziekonderwijs op Paleis Noordeinde

Hare Majesteit Koningin Máxima opent woensdag 22 maart op Paleis Noordeinde het symposium ‘Morgen meer muziek in de Klas.’ Na de opening door Koningin Máxima spreekt prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam over de effecten van muziekonderwijs op het kinderbrein. In interactieve workshops buigen de ruim 200 aanwezige leerkrachten, schooldirecteuren en bestuurders zich vervolgens over de mogelijkheden om structureel muziekonderwijs te introduceren en verankeren binnen hun basisscholen. Tijdens de gezamenlijke afsluiting worden......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Muziekonderwijs

Scholieren met talent in de schijnwerpers op Toptalentengala

Scholieren met talent in de schijnwerpers op Toptalentengala

Jonge toptalenten uit de bovenbouw van het vmbo, de havo en het vwo worden op zaterdag 8 april in de schijnwerpers gezet op het eerste Toptalentengala. Met 13 exclusieve masterclasses en een feestelijk galadiner in de Ridderzaal wordt het talent van de leerlingen gevierd, gestimuleerd en beproefd. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) nodigt alle leerlingen met talent uit om zich via www.toptalentengala.nl op te geven voor dit unieke evenement. De leerlingen krijgen in het Museon in Den Haag les van toptalent uit de praktijk.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Toptalentengala

Scholen maken zich grote zorgen over integratie

Scholen maken zich grote zorgen over integratie

Het beeld dat vaak in de media wordt geschetst over ‘de mislukte integratie en toenemende segregatie in de samenleving’ wordt door veel scholen herkend. In het voortgezet onderwijs (VO) geeft 40% van de schoolleiders en 39% van de leraren aan dit beeld bij hun eigen leerlingen te herkennen. Ruim een kwart van de schoolleiders en leraren werkzaam in het basisonderwijs (PO: 28% en 26%) herkent dit beeld bij hun eigen leerlingen. In de vier grote steden wordt dit beeld door meer dan de helft van de schoolleiders en leraren herkend. Verder blijkt dat een ruime meerderheid van de ondervraagden (PO 66%, VO......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Integratie

Nieuws in de klas introduceert de Nieuwsservice Digitaal in samenwerking met Blendle

Nieuws in de klas introduceert de Nieuwsservice Digitaal in samenwerking met Blendle

Vanaf 31 januari biedt Nieuws in de klas docenten en leerlingen kosteloos nieuws via Blendle. Negentien landelijke en regionale nieuwstitels stellen in samenwerking met Nieuws in de klas en Blendle hun nieuwsartikelen beschikbaar voor het onderwijs. De nieuwscontent, van het AD tot Vrij Nederland en van de Leeuwarder Courant tot NRC Handelsblad, is online en mobiel toegankelijk. Nieuws in de klas voorziet hiermee in de vraag van docenten en uitgevers naar een eenvoudige ontsluiting van digitaal nieuws voor het onderwijs. Docenten en leerlingen kunnen via Blendle tweemaal per jaar kosteloos een maand......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Nieuwsservice