Onderwijsnieuws december 2017

Je eerste woning: zo regel je gas, water en licht

Je eerste woning: zo regel je gas, water en licht

Wanneer je voor het eerst je eigen woning betrekt, komen er veel dingen kijken bij je verhuizing. Je moet opeens een hoop papierwerk gaan regelen en zit natuurlijk niet te wachten op aanmaningen of brieven van incassobureaus. Wanneer moet je gas/water/licht regelen? Zo snel mogelijk dus. Wij leggen je uit waar je op moet letten en hoe je kan profiteren van de laagste prijzen voor gas, water en licht. Gas/water/licht worden vaak bij elkaar besproken maar worden niet allemaal bij één partij afgenomen. Zo sluit je water af bij een waterleverancier die regionaal is bepaald en sluit je een energiecontract......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Energie

Wat verandert er per 1 januari 2018 bij OCW?

Wat verandert er per 1 januari 2018 bij OCW?

Met ingang van 1 januari 2018 gaat een aantal wijzigingen in, waar met name wetenschappers, bedrijven, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Hieronder een overzicht: Samenwerkingsschool Vanaf 1 januari 2018 wordt het makkelijker voor openbare en bijzondere basisscholen om te fuseren tot een samenwerkingsschool. Dit is een pragmatische oplossing voor scholen in gebieden waar het aantal leerlingen afneemt. Er blijft een school beschikbaar én leerlingen krijgen onderwijs dat bij hun identiteit past. Toekomstbestendig onderwijsaanbod...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: OCW

Nieuwe maatregelen moeten boetes verlopen OV-studentenkaart inperken

Nieuwe maatregelen moeten boetes verlopen OV-studentenkaart inperken

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) neemt een set aan maatregelen om ervoor te zorgen dat steeds minder studenten tegen een OV-boete aanlopen. Aan de ene kant krijgen studenten die met een verlopen reisrecht bewust langer blijven doorreizen met de OV-studentenkaart te maken met hogere boetes en ook wordt de pakkans van deze frauderende studenten vergroot. Aan de andere kant worden studenten die vergeten om tijdig hun kaart met reisrecht in te leveren tegemoet gekomen. Wanneer zij niet hebben gereisd met hun verlopen reisrecht volgt er geen boete. Hebben ze dat onbewust wel gedaan krijgen ze de eerste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: OV-jaarkaart

Digitale eindtoets afnemen: zo maakt u de juiste keuze

Digitale eindtoets afnemen: zo maakt u de juiste keuze

Hoe kiest u als basisschool de juiste eindtoets? Kiest u voor een digitale of papieren toets? En als de school digitaal wil toetsen, zijn alle (technische) randvoorwaarden goed geregeld? Alle leerlingen van het basisonderwijs maken in groep 8 verplicht een eindtoets. Scholen kunnen kiezen uit zes eindtoetsen van verschillende aanbieders. Hiervan zijn er vier digitaal én adaptief. De inzet van ICT in het onderwijs is effectief als er een balans is tussen de vier bouwstenen van het Vier in balans-model: namelijk visie, infrastructuur, inhoud en toepassingen en deskundigheid.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindtoets

Senaat voorkomt bezuiniging op onderwijs

Senaat voorkomt bezuiniging op onderwijs

De Eerste Kamer haalde dinsdag een streep door de bevreesde bezuiniging die het onderwijs nog boven het hoofd hangt. Met de steun van coalitiepartij D66 waren er voldoende stemmen voor een motie om deze zogenoemde doelmatigheidskorting te schrappen. Goed nieuws, vindt de PO-Raad. De bezuiniging, die voor het primair onderwijs zou oplopen tot structureel 61 miljoen euro, was een gevolg van opstapelende tekorten op de onderwijsbegroting. Zo bleek afgelopen voorjaar dat de overheidsuitgaven aan onderwijs honderden miljoenen euro’s hoger uitvielen dan verwacht. De PO-Raad heeft......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bezuinigingen | PO-Raad

Rekentoets telt dit jaar ook op het vwo niet meer mee

Rekentoets telt dit jaar ook op het vwo niet meer mee

In het huidige schooljaar (2017-2018) telt het cijfer voor de rekentoets niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De ministerraad heeft op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media hiermee ingestemd. De rekentoets wordt dit jaar wel afgenomen maar telt niet meer mee voor het behalen van het diploma. De wijziging heeft alleen effect voor het vwo. Voor leerlingen in het havo, vmbo en mbo telde de toets al niet mee. Omdat het belangrijk blijft dat alle leerlingen met een goede rekenbasis van school gaan, werken betrokkenen aan een plan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets

Proef: inperking lastendruk bij kwaliteitskeuring hoger onderwijs

Proef: inperking lastendruk bij kwaliteitskeuring hoger onderwijs

Bij het toetsen van de kwaliteit van hogescholen en universiteiten ervaren deze onderwijsinstellingen veel overbodige administratieve lastendruk. Eens per 6 jaar worden zij voor hun accreditatie onder de loep genomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) waarbij instellingen soms documentatie opbouwen die kan oplopen tot 60 ordners. Via een proef wil minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekijken hoe die lastendruk omlaag kan. De ministerraad heeft ingestemd met een proef die in januari 2018 wordt opengesteld. Aan deze ‘pilot instellingsaccreditatie’......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kwaliteitskeuring

Veel zorgen in het voortgezet onderwijs over sociale mediagebruik leerlingen

Veel zorgen in het voortgezet onderwijs over sociale mediagebruik leerlingen

De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs (87%) maakt zich zorgen over de hoeveelheid tijd die hun leerlingen aan sociale media besteden. Van de docenten merkt 92% negatieve gevolgen van het intensieve gebruik van sociale media op de schoolprestaties van de leerlingen. Dat blijkt uit een in november 2017 verricht onderzoek onder 1.318 docenten in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo). Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Van de docenten merkt......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderzoek | DUO

Impuls voor Nederlands onderwijs wereldwijd

Impuls voor Nederlands onderwijs wereldwijd

Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (onderwijs) investeren in Nederlands onderwijs in het buitenland. Jaarlijks trekken zij hier € 3 miljoen voor uit. Door deze investering kunnen wereldwijd ruim 14.000 Nederlandse en Vlaamse kinderen les krijgen in hun moedertaal. Van Engelshoven maakte dit vandaag bekend tijdens een ontmoeting met haar Vlaamse collega Crevits in Brussel: “Duizenden Nederlandse en Vlaamse kinderen gaan naar school in het buitenland. Het is belangrijk dat zij goed onderwijs krijgen in het Nederlands. Deze kinderen komen namelijk vaak weer terug naar Nederland......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid

Zorgverzekering goedkoper voor studenten

Zorgverzekering goedkoper voor studenten

In de maanden november en december van elk jaar is het weer zo ver. Consumenten mogen dan weer overstappen van zorgverzekering, en elk jaar stijgt het aantal consumenten dat overstapt van zorgverzekeraar weer. Hieraan liggen vooral de sterke jaarlijkse premiestijgingen ten grondslag. Het goede nieuws is dat ook de zorgtoeslag in 2018 met 6 euro stijgt. Daardoor kunnen veel studenten ook in 2018 weer een goedkope zorgverzekering afsluiten. De goedkoopste zorgverzekering Het vinden van de goedkoopste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Zorgverzekering

Eindtoets-ranking maakt ouders en scholen boos

Eindtoets-ranking maakt ouders en scholen boos

Vorige week publiceerde RTL Nieuws weer haar jaarlijkse rankinglijst van scholen op basis van de eindtoetsscores van de leerlingen in groep 8. Zoals ieder jaar volgden in de media verbolgen reacties van scholen en ouders. Waarom steeds weer die ophef? Wat zeggen de eindtoetscijfers van RTL precies? De rankinglijst is gebaseerd op gemiddelde scores van scholen op de eindtoets van de afgelopen drie schooljaren, afkomstig van Duo Open Onderwijsdata. RTL heeft de scores omgezet in rapportcijfers, rekening houdend met de leerlingpopulatie op de school. Als een school veel leerlingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindtoets | PO-Raad

Minder begrip voor tweede landelijke lerarenstaking

Minder begrip voor tweede landelijke lerarenstaking

1 op 5 ouders komt in de problemen met opvang Vandaag staken veel basisschoolleraren voor de tweede keer dit jaar omdat ze ontevreden zijn met de werkdruk en de hoogte van hun salaris. Ouders met kinderen op de basisschool hebben dit keer minder begrip voor de staking, blijkt uit een gewogen peiling van EenVandaag onder 1.000 ouders. Waar in september nog 85 procent van de ouders achter de eerste landelijke staking stond, is dit nu gedaald naar 62 procent. Ouders die wél begrip tonen voor de staking stellen dat het tijd wordt dat we als maatschappij investeren in goed......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Lerarenstaking

Unieke wiskundemethode voor heel vmbo

Unieke wiskundemethode voor heel vmbo

Gepersonaliseerd lesgeven en digitale content zijn niet meer los van elkaar te denken. Was het leren met digitale methodes voor wiskunde en rekenen in 2008 nauwelijks van toepassing, vanaf 2018 kunnen leerlingen in de gehele onder- en bovenbouw vmbo hiermee aan de slag. De groei komt met name door Bettermarks die hier op in springt door unieke wiskunde content aan vmbo-leerlingen in hun hele leerlijn aan te bieden. Om meer plezier en betere resultaten in wiskunde en rekenen te bieden, heeft digitale uitgever Bettermarks iets unieks in handen. Samen met scholen binnen het voortgezet onderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Voortgezet onderwijs

Twee jaar halvering collegegeld voor alle lerarenopleidingen

Twee jaar halvering collegegeld voor alle lerarenopleidingen

Studenten die nieuw zijn in het hoger onderwijs en per collegejaar 2018/2019 beginnen, krijgen niet alleen twee jaar halvering van het collegegeld wanneer zij kiezen voor een PABO-opleiding, maar ook voor andere lerarenopleidingen. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven (OCW) donderdag tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Met deze maatregel wil Van Engelshoven een extra impuls geven aan het tegengaan van het lerarentekort. Om het hoger onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken is in het regeerakkoord afgesproken dat het collegegeld voor alle HBO-/WO-studenten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarenopleiding

Primair onderwijs staakt op 12 december

Primair onderwijs staakt op 12 december

Het ultimatum dat het PO-Front op 7 november via minister Slob (OCW) stelde aan het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro vrij te spelen voor het primair onderwijs, is vanmorgen om 10.00 uur verlopen. Dat betekent dat onderwijspersoneel in het PO wordt opgeroepen om volgende week het werk neer te leggen, op dinsdag 12 december. Het PO-Front is al het gehele jaar duidelijk in het stellen van zijn doelen: er is 900 miljoen euro nodig om de salarissen in de sector op te trekken naar een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de collega's in het voortgezet onderwijs. Daarnaast moet er door het kabinet......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarenstaking

Aanmeldingsperiode Excellente Scholen 2018

Aanmeldingsperiode Excellente Scholen 2018

Scholen kunnen zich tot en met donderdag 1 februari 2018 aanmelden om in aanmerking te komen voor het predicaat Exellente School 2018. De toekenning van het predicaat betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Elke school die wil deelnemen, levert een beschrijving van het excellentieprofiel aan. Het formulier voor de beschrijving van het excellentieprofiel staat open in het Internet Schooldossier (ISD). Meer informatie en de aanmeldingsprocedure vindt u op......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Excellente-school | PO-Raad

FD: 'Basisscholen op ramkoers met ministerie over geldtekorten'

FD: 'Basisscholen op ramkoers met ministerie over geldtekorten'

Scholen en hun besturen in het primair onderwijs krijgen te weinig bekostigd om aan alle eisen en ambities te kunnen voldoen. Het ministerie van Onderwijs stelt dat het primair onderwijs er de afgelopen jaren geld heeft bijgekregen. Wat is waar? Het Financiële Dagblad ging op onderzoek uit en toont in zijn artikel 'Basisscholen op ramkoers met ministerie over geldtekorten' aan dat beide stellingen kloppen. Ja het primair onderwijs heeft er geld bij gekregen, maar de kosten zijn nog veel harder gestegen waardoor schoolbesturen geld tekort komen. Diverse onafhankelijke onderzoeken onderschrijven......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarenstaking | PO-Raad

Laatste 50 subsidies beschikbaar voor gezond en duurzaam schoolgebouw

Laatste 50 subsidies beschikbaar voor gezond en duurzaam schoolgebouw

Schoolbesturen die hun gebouwen willen verduurzamen, kunnen subsidie aan vragen. Er zijn tot en met 29 december 2017 nog 50 subsidies beschikbaar. Met de subsidie ontvangen schoolbesturen 50% van de kosten voor het inhuren van extern advies terug, tot een maximum van € 3.500. De subsidie maakt onderdeel uit van de Green Deal Scholen die besturen en gemeenten op weg helpt met praktische informatie en stappenplannen. Doel is een gezond, duurzaam en ook betaalbaar schoolgebouw. “Tientallen schoolbesturen hebben inmiddels gebruik gemaakt van de subsidie. Nu zijn we aan de laatste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Subsidie | VO-Raad

Gepensioneerde docenten

Gepensioneerde docenten

Al jaren kampt het onderwijs met een tekort aan docenten. De functie spreekt blijkbaar steeds minder mensen aan. Daarnaast komt vanuit de branche veel kritiek op de lage lonen voor de functie, dat maakt het nog minder aantrekkelijk voor veel jongeren om het onderwijs in te gaan. Door een tekort aan docenten worden alle registers open getrokken. Er is vandaag de dag namelijk veel vraag naar gepensioneerde docenten. Voor gepensioneerde docenten zijn er veel mogelijkheden om te helpen bij het tekort aan leraren. Bent u een gepensioneerd docent of een school op zoek naar......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pensioen

Vernieuwing onderwijs stagneert door begroting OCW

Vernieuwing onderwijs stagneert door begroting OCW

Het achterwege blijven van de noodzakelijke financiële middelen bij de ambities in het regeerakkoord stagneren het proces op weg naar meer eigentijds onderwijs. Daarnaast is de voorziene 'doelmatigheidskorting' een bezuiniging die op geen enkele manier te rijmen is met de ambities van het kabinet voor het voortgezet onderwijs. Dat schrijft de VO-raad voorafgaand aan de kamerbehandeling van de begroting van Onderwijs. In de brief aan de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vraagt de VO-raad opnieuw urgente aandacht voor een investering in ontwikkeltijd voor leraren. Ook moeten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Vernieuwing | VO-Raad

Meerderheid basisscholen viert Sinterklaas met zwarte pieten

Meerderheid basisscholen viert Sinterklaas met zwarte pieten

De regionale verschillen zijn echter groot Van de basisscholen die Sinterklaas vieren (96%), viert 85% het feest met zwarte pieten. Een kwart van de basisscholen viert Sinterklaas (ook) met roetveegpieten. Dat blijkt uit een in november 2017 verricht onderzoek over sinterklaasviering onder 400 basisschooldirecteuren. Het (representatieve) onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Grote regionale verschillen Uit het onderzoek blijkt verder dat er grote regionale verschillen bestaan tussen de drie grote......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Sinterklaas