Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws april 2017

Op schoolreis naar Rome

Op schoolreis naar Rome

Voor veel scholieren is de schoolreis het hoogtepunt van het schooljaar. Vooral als het gaat om een trip naar het buitenland, kijken de leerlingen ernaar uit. Er zijn veel bestemmingen waar je als school uit kunt kiezen. Er wordt echter vaak gekozen voor een mooie stad in Europa. Rome is bijvoorbeeld een geschikte bestemming voor een onvergetelijke schoolreis. De Eeuwige Stad is als het ware een groot openluchtmuseum waar de leerlingen overblijfselen uit de Romeinse tijd kunnen bewonderen. Ook op het gebied van kunst en cultuur heeft......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolreis

De juiste opleiding en studierichting kiezen

De juiste opleiding en studierichting kiezen

Er is tegenwoordig steeds meer keuze op het gebied van opleidingen en studierichtingen. Hierdoor kan het kiezen van een bepaalde richting of opleiding een stuk lastiger worden, maar het heeft zo ook zijn voordelen. Op deze manier heb je ook meer mogelijkheden en kun je juist specifieker kiezen voor een opleiding die jouw erg leuk lijkt en die jou interesseert. Zo ga je ook echt gericht bezig met een bepaald onderwerp en de juiste richting waar je voor hebt gekozen. Niet dat je vakken hebt die je eigenlijk niet echt liggen en maar ietsjes met een bepaalde sector te maken hebben. Op de middelbare......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Opleiding | Studierichting

11 nieuwe Open en Online Onderwijs projecten

11 nieuwe Open en Online Onderwijs projecten

De derde ronde in de stimuleringsregeling voor Open en Online Hoger Onderwijs heeft 11 bijzondere, nieuwe en innovatieve projecten opgeleverd. In totaal wordt er €700.000 geïnvesteerd in de geselecteerde projecten. Bij alle 11 voorstellen staat de vraag centraal hoe open en online onderwijs kan bijdragen aan vernieuwing en aan hogere kwaliteit van het hoger onderwijs. Project-estafettes en perfect pronunciation De toegekende voorstellen zijn divers, creatief en stimulerend en richten zich op diverse gebieden: van praktijkonderzoek in lichamelijke opvoeding tot het interpreteren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Stimuleringsregeling

Schoolreis naar Berlijn

Schoolreis naar Berlijn

Elk jaar organiseert de school een schoolreisje. Het doel van een schoolreisje kan verschillen. Het kan een bestemming zijn met educatieve waarde zoals een museum of juist puur voor vermaak zijn zoals een dagje naar het pretpark. Op de basisschool gaat het vaak om een leuk daguitstapje. Op het voorgezet onderwijs worden ook schoolreizen van meerdere dagen georganiseerd. In de hogere klassen wordt er vaak gekozen voor een bestemming in het buitenland. Hiermee kunnen de scholieren hun wereldbeeld vergroten. Een wereldstad die gezien wordt als een interessante bestemming voor een schoolreis is Berlijn, de hoofdstad......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolreis

Nederlandse leerling voelt zich thuis op school

Nederlandse leerling voelt zich thuis op school

Nederlandse leerlingen van 15 jaar zijn tevreden of heel tevreden met hun leven. En dat niet alleen: ze presteren ook nog eens goed. Nederland staat daarmee met Zwitserland en Finland in de top 3, blijkt uit driejaarlijks onderzoek door de OESO (PISA-2015). Staatssecretaris Dekker heeft de resultaten vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Het overgrote deel van de Nederlandse leerlingen voelt zich thuis op school (81 procent) en voelt zich geen buitenstaander (91 procent). Hun achtergrond speelt daarbij geen rol. Dekker: 'Vergeleken met andere rijke landen zijn Nederlandse kinderen gelukkig......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderzoek | Pesten

Grote verschillen tussen scholen ‘zorgelijk’

Grote verschillen tussen scholen ‘zorgelijk’

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker maken zich grote zorgen over de verschillen tussen scholen en opleidingen die de Inspectie van het Onderwijs constateert in haar jaarverslag. Over de gehele linie scoort het Nederlands onderwijs goed, zo blijkt uit het Onderwijsverslag. Leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs behoren internationaal gezien tot de subtop. De instroom van mbo’ers in het hbo is gestegen ten opzichte van vorig jaar en de studenten in het hoger onderwijs zijn steeds tevredener. Zelfde omstandigheden, andere resultaten Tegelijkertijd......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsinspectie

Proef met recht op maatwerk op middelbare scholen

Proef met recht op maatwerk op middelbare scholen

Dertig middelbare scholen doen mee aan een proef met verschillende vormen van onderwijs op maat voor leerlingen. Met de proef willen het ministerie van OCW, de VO-raad en scholierenorganisatie LAKS onderzoeken hoe een ‘recht op maatwerk’ van leerlingen in de praktijk uitpakt en wat het leerlingen oplevert. De leerlingen krijgen veel meer ruimte om hun opleiding zo samen te stellen dat hun talenten het beste tot uiting komen. Zij worden bijvoorbeeld aangemoedigd om hun beste vakken op een hoger niveau te volgen, extra vakken te volgen naast het standaard lesprogramma of alvast vakken te volgen op een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Maatwerk

Verzoek schooldirecteuren aan ministerie OCW: ‘Stel de juiste prioriteiten en zit niet te veel op onze stoel’

Verzoek schooldirecteuren aan ministerie OCW: ‘Stel de juiste prioriteiten en zit niet te veel op onze stoel’

De invulling van het burgerschapsonderwijs gedetailleerder vastleggen in wetgeving en verplichte registratie van leraren in het lerarenregister: het zijn twee onderwijsthema’s waarover staatssecretaris Dekker wetsvoorstellen indiende. Een groot deel van de schooldirecteuren is hier niet enthousiast over en zou andere onderwerpen prioriteit geven. Als het aan schooldirecteuren ligt, staan agendapunten als het herzien van het passend onderwijs, verlaging van de werkdruk, kleinere klassen en meer budget/financiële ruimte voor het onderwijs bovenaan de onderwijsagenda. Schooldirecteuren geven de volgende......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: DUO

Commissie Sap doet aanbevelingen voor een doorbraak in een leven lang leren

Commissie Sap doet aanbevelingen voor een doorbraak in een leven lang leren

Vandaag overhandigt Jolande Sap als voorzitter van de Commissie vraagfinanciering mbo haar advies Doorleren werkt aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister heeft de commissie ingesteld om advies uit te brengen over de uitwerking van vraagfinanciering in het middelbaar beroepsonderwijs in het kader van permanent leren, inclusief het in kaart brengen van de voor- en nadelen van de mogelijke varianten. Daarnaast stelt de commissie een aantal aanvullende maatregelen voor die nodig zijn om een doorbraak te forceren in een leven lang leren. We leven......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Politiek